Hai điện tích điểm bao gồm độ to không thay đổi được đặt phương pháp nhau một khoảng tầm nào kia thì lực shop giữa chúng tất cả độ phệ F. Tăng khoảng cách giữa hai năng lượng điện lên bốn lần thì độ lớn lực liên quan giữa chúng là F’. Liên hệ nào dưới đây đúng?
Bạn đang xem: Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi

Ta có:

(left{ eginarraylF = kdfrac q_1q_2 ightvarepsilon r^2\F' = kdfrac q_1q_2 ightvarepsilon .left( 4r ight)^2endarray ight. Rightarrow dfracFF' = 16 Rightarrow F' = dfracF16)


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cọ xát thước nhựa vào miếng vải len hoặc dạ, kế tiếp ta đưa thước vật liệu bằng nhựa lại gần các mẩu giấy vụn. Có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra?


Đưa thanh sắt kẽm kim loại không lây nhiễm điện mang lại gần quả cầu đã nhiễm điện cơ mà không chạm vào quả cầu, ta thấy nhì đầu thanh sắt kẽm kim loại được lây lan điện. Đầu gần quả mong hơn lan truyền điện?


Đưa một thanh sắt kẽm kim loại trung hoà về điện để lên trên một giá bí quyết điện lại ngay gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thiệt xa quả mong thì thanh kim loại


*

Hai năng lượng điện dương q1, q2 có cùng một độ to được để tại hai điểm A cùng B, để một điện tích q0 vào trung điểm của AB thì ta thấy hệ bố điện tích này nằm cân bằng trong chân không. Làm lơ trọng lượng của ba điện tích. Chọn tóm lại đúng?


Cho các yếu tố sau:

I- Độ lớn của những điện tích

II- Dấu của những điện tích

III- thực chất của điện môi

IV- khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích

Độ to của lực shop giữa hai năng lượng điện điểm đứng lặng trong môi trường thiên nhiên điện môi đồng chất dựa vào vào hồ hết yếu tố như thế nào sau đây?


Chọn câu trả lời đúng.Nếu tăng khoảng cách giữa 2 điện tích điểm và độ lớn của mỗi năng lượng điện điểm lên 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ :


Hai năng lượng điện tích q.1 và q2 đặt sát nhau trong chân không tồn tại lực can dự là F. Nếu đặt điện tích q.3 trên mặt đường nối quận 1 và q.2 và sinh hoạt ngoài q.2 thì lực shop giữa quận 1 và q2 là F’ tất cả đặc điểm:


Có bốn vật $A, B, C, D$ form size nhỏ, lây nhiễm điện. Hiểu được vật $A$ hút đồ $B$ dẫu vậy lại đẩy $C$. đồ dùng $C$ hút vật dụng $D$. Xác định nào sau đó là sai.


Cho biết trong 22,4l khí hiđro sinh hoạt 00 và dưới áp suất 1atm thì gồm 2.6,02.1023 nguyên tử hiđrô. Mỗi nguyên tử hiđrô gồm hai hạt mang điện là proton với electron. Tổng các điện tích dương với tổng những điện tích âm vào 1cm3 khí hiđrô là?
Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Biểu Cảm, Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm

Hai năng lượng điện điểm tác năng lượng điện giữa hai điện tích là q1, q2 trái dấu, đặt phương pháp nhau một khoảng chừng r trong chân không. Độ khủng lực liên hệ giữa hai điện tích là


Hai điện tích điểm bao gồm độ khủng không thay đổi được đặt biện pháp nhau một khoảng chừng nào kia thì lực liên hệ giữa chúng có độ béo F. Tăng khoảng cách giữa hai năng lượng điện lên bốn lần thì độ lớn lực liên hệ giữa chúng là F’. Contact nào sau đây đúng?