Hình vẽ trên diễn tả thí nghiệm để chứng minh tính tan những trong nước của NH3 bởi amoniac tan nhiều trong nước làm giảm áp suất trong bình với nước bị hút vào bình. Bên cạnh đó NH3 tất cả tính bazơ nên làm phenolphtalein đưa thành màu sắc hồng.

Bạn đang xem: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm như sau

→ Đáp án C


Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong chống thí nghiệm. X là khí nào trong những khí sau:

*


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) mang đến miếng kẽm vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ dại thêm vài ba giọt CuSO4.

(2) Đốt dây thép vào bình đựng đầy khí oxi.

(3) cho lá thép vào hỗn hợp ZnSO4.

(4) để lá nhôm vào hỗn hợp CuSO4.

Số trường hợp xảy ra sự bào mòn điện hóa là


Hình vẽ mặt mô tả thí nghiệm tính rã của hóa học X vào nước. Hiện tượng quan ngay cạnh được là nước tự chậu phun vào trong bình đựng khí X thành hầu hết tia color đỏ. X

*


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt cháy hỗn hợp sắt và lưu lại huỳnh (trong điều kiện ko có ko khí).

(3) mang đến sắt (II) oxit vào dung dịch axit sunfuric đặc nóng.

(4) cho sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat.

(5) mang lại đồng vào dung dịch sắt (III) clorua.

(6) mang đến oxit sắt từ tác dụng với dung dịch axit clohidric.

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là


Cho hình vẽ thể hiện thí nghiệm bên.Đây là thí nghiệm điều chế với thu khí nào sau đây?

*


Cho hình vẽ thể hiện qua trình khẳng định C với H trong hợp chất hữu cơ. Mục đích của CuSO4 (khan) với sự chuyển đổi của nó trong thí nghiệm.

*


Đun rét etanol với axit sunfuric đặc để nhận được khí etilen

*

(sản phẩm chính) theo sơ trang bị hình vẽ dưới đây.

Phát biểu như thế nào sau đó là sai?


Các hóa học khí X, Y, Z, T được điều chế trong phòng thí nghiệm cùng được thu theo đúng nguyên tắc theo những hình vẽ bên dưới đây.

*
*

Nhận xét nào sau đấy là đúng?


Có tía dung dịch riêng biệt: HCl 1M; Fe(NO3)2 1M; FeCl2 1M được đánh số hốt nhiên là (1), (2), (3). Triển khai các phân tách sau:

- phân tách 1: mang lại dung dịch AgNO3 dư vào V ml hỗn hợp (1) chiếm được m1 gam kết tủa.

- thử nghiệm 2: đến dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch (2) thu được mét vuông gam kết tủa.

- xem sét 3: đến dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch (3) chiếm được m3 gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn và m1 2 3. Hai hỗn hợp (1) và (3) theo lần lượt là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) mang lại dung dịch HCl dư vào ống nghiệm cất dung dịch NaAlO2.

(2) Dẫn khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch NaAlO2.

(3) đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4­)3.

(4) cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3.

(5) đến dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl.

(6) trộn nước cứng vĩnh cửu chức năng với dung dịch Na3PO4.

Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là


Cho hình vẽ miêu tả thí nghiệm pha trộn khí Y từ hóa học rắn X như sau:

*

Hình vẽ trên minh họa mang đến phản ứng làm sao sau đây?


Thực hiện tại phản ứng vôi tôi xút cùng thu khí metan theo sơ vật dụng hình vẽ bên dưới đây.

*

Phát biểu làm sao sau đây là không đúng?


Cho các bước để thực hiện thí nghiệm tráng bội bạc bằng anđehit fomic:

(1) nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch HCHO vào ống nghiệm.

(2) bé dại từ tự từng giọt dung dịch NH3 2M cho đến khi kết tủa hiện ra bị kết hợp hết.

(3) Đun nóng nhẹ các thành phần hỗn hợp ở 60-70oC trong vài phút.

(4) cho một ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Thứ tự tiến hành đúng là


Tiến hành thí nghiệm làm phản ứng xà phòng hóa theo các bước sau đây:

bước 1: cho một gam mỡ, 2 ml NaOH 40% vào chén sứ.

cách 2: Đun sôi vơi hỗn hợp khoảng tầm 30 phút mặt khác khuấy đều. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất.

Xem thêm: Ôn Tập Đầu Năm Toán 8 Trường Thcs Ngọc, Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8

bước 3: Để nguội láo hợp, tiếp đến rót 10 ml dung dịch NaCl bão trộn lẫn hỗn hợp, khuấy nhẹ rồi giữ lại yên hỗn hợp.

Phát biểu nào dưới đây đúng?


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam