+ trang bị đi được mọi cung tròn bằng nhau giữa những khoảng thời gian bằng nhau bất kì

+ Chu kì T của hoạt động tròn phần đông là thời gian vật hoạt động đi được một vòng hành trình và bởi hằng số.

=> Chọn phương pháp $D$: Cả $A, B, C$ phần đông đúng
Bạn đang xem: Chọn phương án không đúng chuyển động tròn đều có

*
*
*
*
*
*
*
*

Vận tốc thuyền vào nước lạng lẽ là (12 m km/h), vận tốc dòng nước là (2 m km/h). Tính thời hạn thuyền xuôi dòng từ bến $A$ cho bến $B$ cách nhau (14 m km), biết trong nửa chặng đường đầu thuyền bị tắt thứ chỉ trôi theo mẫu nước.


Chọn câu vấn đáp đúng. Một canô đi xuôi làn nước từ bến (A) mang lại bến (B) không còn (2h), còn nếu như đi ngược tự (B) về (A) hết (3h) . Biết vận tốc của dòng nước so với kè sông là (5 m km/h). Gia tốc của canô so với dòng nước là:


Hai ô tô cùng hoạt động trên một mặt đường thẳng. Thời gian xe trước tiên qua $A$ thì xe lắp thêm hai qua $B$. Phương trình chuyển động của nhì xe: (x_1 = m 0,1t^2) và (x_2 = m 22 m - m 20t) ( $x$ tính bởi $m$; $t$ tính bằng $s$; chọn gốc thời hạn (t_0 = m 0)). Phương trình tốc độ của nhì xe thứu tự là:


Vật rơi tự do trong giây cuối rơi được (40 m left( m ight)) . Tính thời gian vật rơi và chiều cao nơi thả vật? rước (g m = 10 m m/s^2)


Một ô tô chạy trên tuyến đường thẳng. Bên trên nửa đầu của đường đi, ô tô vận động với gia tốc không đổi (20 m km/h). Trên nửa quãng con đường sau, ô tô chạy với gia tốc không đổi (30 m km/h). Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là:


Vật chuyển động theo phương trình x = 5 + 10t + t2 ( x tính bởi m, t tính bởi s). Tóm lại nào sau đây rút ra tự phương trình là đúng?


Một hóa học điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính $R = 30m$, với vận tốc $54 km/h$. Vận tốc hướng trọng tâm của hóa học điểm là:


Phương trình hoạt động của vật bao gồm dạng: (x m = m 3 m - m 4t m + m 2t^2left( m/s ight)). Biểu thức tốc độ tức thời của đồ gia dụng theo thời hạn là:


Một vật rơi tự do vì nơi (g m = m 10 m left( m/s^2 ight)). Thời hạn vật rơi là (10 m left( s ight)). Tính thời hạn vật rơi (5 m left( m ight)) cuối cùng?


Một xe hơi đang hoạt động với tốc độ (21,6 m km/h) thì xuống dốc vận động nhanh dần phần đông với tốc độ (a m = m 0,5 m m/s^2) và khi xuống đến chân dốc đạt tốc độ (43,2 m km/h) . Chiều lâu năm dốc là:


Thả thiết bị rơi tự do thoải mái đồng thời từ bỏ hai độ cao (h_1 e m h_2). Biết rằng thời gian chạm khu đất của vật thứ nhất bằng (3) lần của vật thiết bị hai. Tỉ số (h_1: m h_2) là:


Một trang bị rơi từ do từ một độ cao $h$. Hiểu được trong giây sau cùng vật rơi được quãng đường (15 m m). Rước $g=10m/s^2$. Thời hạn rơi của trang bị là:


Hai vật dụng có khối lượng (m_1 = m 3m_2) rơi tự chính do cùng một địa điểm, cùng với (v_1, m v_2) tương ứng là gia tốc chạm khu đất của vật thứ nhất và đồ vật thức hai. Bỏ qua mất sức cản của không khí. Khi đó:
Xem thêm: Mạo Từ Đã Trong Tiếng Anh : Mờ Nhạt Nhưng Lợi Hại, 46 Từ Đa Nghĩa Cần Biết Trong Tiếng Anh

Một vật chuyển động thẳng đổi khác đều có công thức vận tốc (v m = m - 12 m - m 3t). Vật đưa động


Có một vận động thẳng cấp tốc dần đầy đủ (left( a m > 0 ight)) . Cách tiến hành nào nói sau làm cho hoạt động trở thành chậm lại đều?