X là anken , hiđro hóa trọn vẹn X cho ankan tất cả 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Khía cạnh khác, mang lại X tính năng với HCl, thì mang đến một sản phẩm duy nhất; X là


Hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen bao gồm công thức phân tử C8H10. Khi tính năng với brom xuất hiện bột fe hoặc không xuất hiện bột sắt, trong mỗi trường vừa lòng đều tạo nên một dẫn xuất monobrom. Tên của X là


Thực hiện những phản ứng sau:

(1)Tách 1 phân tử hiđro từ bỏ phân tử butan.

Bạn đang xem: Có 3 chất lỏng benzen anilin stiren

(2) đến buta – 1,3 – đien tác dụng với dd Br2 sinh sống 40oC (tỉ lệ mol 1:1).

(3) mang lại 2,3 – đimetylbutan công dụng với Cl2 (as tỉ lệ mol 1:1).

(4) Đề hiđrat hóa hỗn hợp butan -1-ol và butan – 2-ol.

(5) Hiđro hóa hết hỗn hợp glucozơ với fructozơ.

(6) mang đến toluen tac dụng cùng với Br2 ( bột Fe, to, tỉ lệ thành phần mol 1:1).

(7) đến but-1-en, vinyl axetilen chức năng với H2 dư (Ni, to).

Xem thêm: Tải Đồng Hồ Đếm Ngược Có Âm Thanh Trong Powerpoint, Video Đồng Hồ Đếm Ngược Trong Powerpoint

(8) Hiđrat hóa isobutilen.

Các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số trường hợp tạo nên hai sản phẩm hữu cơ (không tính đồng phân cis - trans) là


Câu 5:


Chất nào dưới đây không làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 ở đk thường


Câu 6:


Hiđrat hóa propen thu được thành phầm hữu cơ X. đến toluen tác dụng với Br2 trong điều kiện có bột sắt thu được thành phầm hữu cơ Y. X cùng Y cùng là phẩm chính, X và Y theo lắp thêm tự là


Câu 7:


Trong các hợp chất sau: CH4; CHCl3; C2H7N; HCN; CH3COONa; C12H22O11; Al4C3; CH5NO3; CH8O3N2; CH2O3. Số hóa học hữu cơ hữu cơ là


Câu 8:


Cho những chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen số chất làm mất đi màu nước brom là


Câu 9:


Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào tiếp sau đây tham gia phản bội ứng cụ với clo theo tỉ trọng mol 1:1, thu được nhiều dẫn xuất monoclo là đồng phân kết cấu của nhau nhất


Câu 10:


Cho các hợp chất cất vòng thơm: (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH, (Z) C6H5CH2OH, (T) C2H3C6H4OH. Các hợp chất thuộc cùng một dãy đồng đẳng là


Câu 11:


Hợp hóa học X (C8H10) tất cả chứa vòng benzen. X có thể tạo ra 4 dẫn xuất gắng monoclo (C8H9Cl). Vậy X là


Câu 12:


Ankin là phần đa hiđrocacbon không no, mạch hở, bao gồm công thức tầm thường là


Câu 13:


Cho các chất sau: đivinyl, toluen, etilen, stiren, vinylaxetilen, propilen, benzen. Số chất làm mất đi màu dung dịch KMnO4 ở ánh sáng thường là


Câu 14:


Để khác nhau được những chất Hex-1-in, Toluen, Benzen ta sử dụng 1 dung dịch thử nhất là


Câu 15:


Cho isopren làm phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất monobrom về tối đa chiếm được là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam