(3). Trong dung dịch, glucozơ với saccarozơ các hòa rã Cu(OH)2 tạo nên phức màu xanh lá cây lam.

Bạn đang xem: Có một số nhận xét về cacbonhidrat như sau

(4). Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp bao gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường xung quanh axit, chỉ chiếm được một các loại monosaccarit duy nhất.

(5). Khi nấu nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với AgNO3 vào NH3 chiếm được Ag.

Xem thêm: Fan Cuồng Boy Love Yusu Cái Đó Không Thể Ăn, Yu Su À, Cái Đó Không Thể Ăn Chap 23 Next Chap 24

(6). Glucozơ cùng saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo nên sobitol.

trong những nhận xét trên, số thừa nhận xét đúng là


A

4


B

3


C

5


D

6


Để xem giải mã chi tiết thắc mắc này các bạn cần đăng ký khoá học tập chứa câu hỏi này.
Đề thi chứa câu hỏi
khóa huấn luyện chứa câu hỏi Câu hỏi này chưa được sử dụng trong khóa đào tạo và huấn luyện nào
*

Gửi
*

*

cách làm thanh toán

*
*
*
*
*

Kết nối với chúng tôi
*
*

Tải áp dụng trên điện thoại
*
*

× giao dịch thanh toán
tài khoản hiện tất cả Kin, cảm thấy không được để vào thi thường phải trả Kin
nạp tiền
× giao dịch thanh toán
tài khoản hiện tất cả Kin. Thường phải trả Kin
xác nhận
× thông tin
các bạn có phút để làm bài thi.
Vào thi
× thông tin
bạn cần đăng nhập bởi tài khoản học viên để sử dụng anh tài này
Đóng
× thông báo
bạn phải đăng nhập để sử dụng tính năng này.
Đăng nhập
×
*