Bạn đang xem: Công thức bài tập adn

*
3 trang
*
kidphuong
*
*
81657
*
10Download
Bạn sẽ xem tư liệu "ADN & gen những công thức tính và dạng bài tập cơ bản", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Sinh Năm 2008 Mệnh Gì? Tuổi Mậu Tý Hợp Tuổi Nào, Màu Gì? Tổng Quan Tử Vi Năm 2008

ADN & GEN CÁC CÔNG THỨC TÍNH VÀ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN A – CÔNG THỨC :I – những kí hiệu được dùng : N: tổng thể Nucleotic của ADN L : Chiều lâu năm của phân tử ADN C: Số vòng xoắn của ADN x : tần số nhân song của gen ( ADN ) a : Số ren ( ADN ) cội II – Tính chiều lâu năm , số vòng xoắn , con số Nucleotic của phân tử & : Tính chiều dài : = C x 3,4 = x 3,4 Tính tổng số N : = C x trăng tròn = Số vòng xoắn : = = ( trong các số đó L được tính theo ) III – xác minh số lần nhân song , số gen nhỏ , con số (số lượng từng loại) N mà môi trường cung ứng cho gene nhân đôi, cũng tương tự có trong các gen nhỏ : chu kỳ nhân đôi của gen bà mẹ , số gen bé được chế tạo thành : Số gen mẹ Số lần nhân đôi Số gen con 11 2 2 a x a . 2 – số lượng nucleotic có trong các gen( ADN ) bé : Mỗi và con đều có chứa số nucleotic giống hệt gen chị em nên số nu có trong những gen con sẽ bởi : a . . N 3 – con số nucleotic mà lại môi trường cung ứng cho ren nhân đôi : = a . . N — N = (— 1 ) . N . A 4 – số lượng từng nhiều loại nucleotic bao gồm trong gene : Ta có N = A + T + G + X và A = T ; G = X nên 2A + 2G = N hoặc A + G = => A = T = — G = — X ; G = X = — A = — T 5 – con số từng các loại nu mà lại môi trường cung cấp cho gen ( ADN ) nhân song : = = (— 1 ) . A (của ADN ) ; = = (— 1 ) . G (của ADN)IV – Số link hiđrô bị phá vỡ vạc trong quá trình nhân song ANDNếu phân tử and chứa H link hiđrô ( H = 2A + 3G = 2T + 3X ) nhân đôi x lần thì số links hiđrô bị phá = ( — 1 ) . H »» 1mm = ; 1micrômet = «« V – Tính tỷ lệ , số lượng các một số loại nucleotic trong mạch đối kháng và trong cả phân tử ADN : Mạch 1 : Mạch 2 : Tính con số : a-Trong từng mạch đối chọi thì ta cộng những nu như là nhau ( cho cả % )b- trong cả phân tử & thì : A = T = + = + ; G = X = + = ; = ; = ; = G = X = + 2 – Tính phần trăm : Mạch 1 : % % % % Mạch 2 : % % % % A % = T % = = ; A % + G % = 50% G % = X % = = ; T % + X % = 50% 2A % + 2G % = 2T % + 2X % = 100% VI – Trình tự các nucleotic trong mạch 1-1 của phân tử ADN và ARN : 1 – Viết lại trình tự các nu bao gồm trong mạch khuôn chủng loại của ADN 2 – Aùp dụng nguyên tắc bổ sung cập nhật A–T ; G– X so với AND nhằm viết mạch sót lại của nó Áp dụng nguyên tắc bổ sung A- U ; G- X đối với ARN nhằm viết mạch sót lại của nó VII – cân nặng phân tử & : = N x 300 đvCB – BÀi TẬP: 1> Một gen tất cả chiều lâu năm 3060 . Số lượng T = 438 Nu . Hãy tính :Số lượng các loại Nu trong phân tử ADN ? tỷ lệ các các loại Nu trong phân tử ADN ? ( K Q: a- A = T = 438 Nu , G = X = 462 Nu ; b- A% = T% 24,33% ,G% = X% 25,67) 2.> Một phân tử ADN tất cả 320 Nu các loại Ađêmin cùng 145 các loại Xitôzin . Tính chiều lâu năm phân tử và ra micrômet ( K Q : = 0,1581 micrômet ) 3> Một phân tử ADN tất cả hiệu số con số Timin với một nhiều loại nu khác là 1020 . Trong những số đó số lượng Timin vội vàng 3 lần Guamin . Tính : a- thành phần xác suất các loại nu b- Chiều lâu năm của phân tử ADN ra micrômet ? ( H/D : - bởi A = T , G = X cần theo đề bài bác ta bao gồm : T – G = T – X = 1020. Cơ mà T = 3G => 3G – G = 1020 => G= X= 510 => T= A = 1530 => = 4080 => A % = T % = 37,5 % ; G % = X % =12,5% ; = 0,6936micromet 4> một đoạn của phân tử ADN có cân nặng 1440000 đvC và có số nu một số loại A là 960 . A> Tính con số và tỉ trọng % từng nhiều loại nu của đoạn phân tử ADN này . B> Tính chiều nhiều năm của đoạn & ( K Q: A = T = 960 ; G = X = 1440 ; A % = T % = 20% ; G%= X%=30% 5 > Một phân tử ADN có 2356 links hiđro với hiệu số số số lượng Ađênin với cùng 1 loại nu không giống là 148 . Tính chiều của phân tử ADN ra micrômet ? ( K Q : = 0,33048) 6 > một quãng phân tử ADN lâu năm 0,32572 micromet và có 2534 links hiđô . Tính thành phần xác suất các loại nu trong ADN và ?( KQ: A% = T% = 17,74 ; G% = X% = 32,26 ; = 574800 đvC ) 7 > Một gen chứa 2520 Nu . Thực hiện nhân đôi một số lần , trong số gen con tạo thành thấy chứa toàn bộ 40320 Nu . A – Tính mốc giới hạn nhân song của ren ; b – Nếu ren nói trên bao gồm 3140 link hiđro , khẳng định số lượng từng nhiều loại nu của gen cùng số link hiđro bị phá đổ vỡ trong quá trình nhân đôi ? ( H/D : a- gen nhân đôi 4 lần ; b – ta lập hệ phương trình theo đề bài và theo hiệ tượng : => A = T = 640 G = X = 620 ; Số links H bị phá vỡ bằng 47100 ) 8 > Một gen tất cả chiều dài 4182 và có 20% A . Gen nhân song 4 lần . Xác định: a- Số nuclêotic trong những gen con ? b – số lượng từng loại Nu nhưng mà môi trường cung cấp cho gen nhân đôi ; c – Số link hiđro đã trở nên phá đổ vỡ trong quy trình nhân song của gene ( H/D : a- Tính N bao gồm trong ren à theo phương pháp tính được số nu bao gồm trong bởi 32640 . B- phụ thuộc ng/tắc bổ sung và A % + G % = 1/2 à con số từng một số loại nu gồm trong gene , áp dụng công thức => = = 1224 ; = = 1836 ) 9 > Một gen bao gồm chiều dài 5100 và bao gồm 25% A . Vào mạch trước tiên có 300 T và trên mạch thứ 2 có 250 X . Xác minh : a – số lượng từng các loại nu của cả gen ?b- con số từng loại nu của từng mạch gen ? ( H/D : a- Tính tổng N của tất cả gen , phụ thuộc vào tỉ lệphần % => A = T = G = X = 750 Nu ; b- nhờ vào công thức phần V => == 500 == 250 ; = = 300 ; = = 450 ) 10> Một phân tử ADN tất cả tổng số những loại nu là 1744 , trong số đó G nhiều hơn thế nữa A là 650. Xác định số lượng những loại Nu trong phân tử ADN ( H/D : lập hpt => A = 111; G=761) 11 > một đoạn phân tử ADN lâu năm 0,408 micrômét và tất cả 120 Ađêmin Tính số lượng vàø thành phần xác suất các nhiều loại nu vào phân tử ADN . Cho biết trong một mạch đối chọi có tỉ trọng A : X : G : T = 1 : 4 : 3 : 2 ( H/D : - Tính tổng N có trong ren , chia nửa tác dụng vừa tra cứu à số nu có trong 1đoạn mạch . – phụ thuộc tỉ lệ đã đến => = 120 ; = 240 = 360 ; =480 – Theo cách làm => ; ; ; . Tự các công dụng tổng vừa lòng => A = T = 360 ; G = X = 840 => A% = T% = 15 ; G% = X% =35 )