Để làm rõ hơn về phương pháp lượng giác, mời chúng ta đến với phần nội dung sau đây nhé.

Bạn đang xem: Công thức cos4x

*

1. Cách làm lượng giác cơ bản

*
*
*
*
*
*

2. Các cung có liên quan đặc biệt


a. Cung đối nhau:

*

b. Cung bù nhau: x với π-x

*

c. Cung phụ nhau: x và π⁄2 – x

*

d. Cung hơn kém nhau π : χ và π + χ

*

e. Cung hơn nhát nhau π⁄2 : χ và χ + π⁄2

*

* Mẹo ghi nhớ:

Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan

Cosin của 2 góc đối bằng nhau; sin của 2 góc bù nhau thì bằng nhau; phụ chéo cánh là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tung góc này = cot góc kia; tung của 2 góc hơn nhát pi thì bằng nhau.

3. Cách làm cộng

cos (a - b) =cosacosb+sinasinb

cos (a + b) = cosacos b- sinasinb

sin (a+b) = sinacos b+ sinbcosa

sin (a-b) = sinacos b- sinbcosa

tan (a+b) =

*

tan (a+b) =

*

4. Công thức nhân đôi

sin 2a = 2 sina.cosa

cos 2a = cos2a – sin2a = 2cos2a – 1 = 1- 2sin2a

tan 2a =

*

cot 2a =

*

5. Cách làm nhân ba

Sin 3x = 3 sinx – 4 sin3x

Cos 3x = 4 cos2x – 3 cosx

* Mẹo ghi nhớ:

Nhân cha một góc bất kỳ, sin thì ba bốn, cos thì bốn ba, vết trừ đặt giữa 2 ta, lập phương chỗ bốn, … vậy là ok.

Xem thêm: Phân Tử Khối Của Hợp Chất Cao Là, Cách Tính Phân Tử Khối

6. Công thức hạ bậc

Cos2x = (1 + cos2x)/2

Sin2x = (1 - cos2x)/2

Tan2x = (1 - cos2x)/(1 + cos2x)

7. Bí quyết tính sin x, cos x, tan x theo t = chảy x/2

Sin x = 2t/(1 + t2)

Cos x = (1 - t2)/(1 + t2)

Tan x = 2t/(1 - t2)

8. Công thức đổi khác tổng thành tích

*

* Mẹo ghi nhớ:

sin tổng lập tổng sin cô

cô tổng lập hiệu đôi cô song chàng

còn chảy tử + song tan (hoặc là: rã tổng lập tổng 2 tan)

một trừ rã tích mẫu mang yêu mến sầu

gặp hiệu ta chớ lo âu,

đổi trừ thành + ghi sâu vào lòng

Một phiên bạn dạng khác của câu Tan mình + với chảy ta, bởi sin 2 đứa bên trên cos ta cos mình… là

tanx + tany: tình mình + lại tình ta, xuất hiện 2 người con mình con ta

tanx – chảy y: tình mình hiệu với tình ta sinh ra hiệu chúng, nhỏ ta nhỏ mình

9. Công thức chuyển đổi tích thành tổng

*

* Mẹo ghi nhớ:

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ

Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+

Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

-----------------------

Trên phía trên Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu về công thức lượng giác. cửa hàng chúng tôi hi vọng các bạn đã sở hữu kiến thức có lợi khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.