1 cách để Tính diện tích hình tròn1.2 Dùng bán kính để tra cứu diện tích1.6 Tính diện tích s theo mặt đường kính1.8 bài xích tập về phong thái tính diện tích hình tròn

Định nghĩa về hình tròn

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Giải: Ta thấy, diện tích của hình trên bao hàm diện tích 2 nữa hình trụ bán kính r =7 cm và diện tích của hình chữ nhật kích thước 10×7 cm.

– diện tích hình chữ nhật: S1 = 10 x 7 = 70 cm2

– diện tích s hai nữa hình trụ cùng buôn bán kính: S2 = πR2 = 3,14.72 = 153,86 cm2

=> diện tích s hình sẽ cho: S = S2 + S1 = 70 + 153,86 = 223,86 cm2

Bài toán tính S từ bỏ d nâng cao

Bài 4: Tính S hình tròn, biết ví như tăng đường kính đường tròn lên 30% thì DT hình tròn tăng thêm 20 cm2