Cách giải bài xích tập Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ hay, chi tiết

Trang trước Trang sau

+ cái điện trong sắt kẽm kim loại tuân theo định hiện tượng ôm:

+ Điện trở suất của kim loại tăng theo ánh nắng mặt trời gần phù hợp hàm bậc nhất: ρ = ρ0<1 + α(t - t0)> , với ρ0 là năng lượng điện trở suất của kim loại ở t0 oC.

Bạn đang xem: Công thức điện trở suất

+ Điện trở của kim loại tăng theo ánh nắng mặt trời gần phù hợp hàm bậc nhất: Rt = r0<1 + α(t - t0)> , cùng với R0: năng lượng điện trở sinh sống t0 oC; α (K-1): thông số nhiệt của năng lượng điện trở.

Quảng cáo

Ví dụ 1: Một dây đồng có điện trở R1 = 2 Ω sống 20oC. Sau một thời gian có chiếc điện đi qua, nhiệt độ của dây đồng là 74oC. Tính điện trở R2 của dây đồng làm việc 74oC. Hệ số nhiệt năng lượng điện trở của đồng α = 0,004 K-1.

Hướng dẫn:

Điện trở R2 của dây đồng sinh sống 74oC: R2 = R1<1 + α(t2 - t1)> = 2(1 + 0,004.54) = 2,43Ω

Ví dụ 2: Một thanh than với một thanh sắt có cùng máu diện thẳng mắ nối tiếp. Kiếm tìm tỉ số chiều dài của hai thanh nhằm điện trở của mạch này không dựa vào nhiệt độ. Than có ρ1 = 4.10-5 Ωm, α1 = -0,8.10-3 K-1; sắt tất cả ρ2 = 1,2.10-7 Ωm, α2 = -0,6.10-3 K-1.

Hướng dẫn:

Ở ánh nắng mặt trời t, ta có:

R1 = R01(1 + α1t); R2 = R02(1 + α2t).

R1 mắc tiếp nối R2, điện trở tương đương:

R = R1 + R2 = (R01 + R02) + (α1R01 + α2R02)t .

Muốn R không phụ thuộc vào nhiệt độ thì: α1R01 + α2R02 = 0

Ví dụ 3: Một đèn điện 220V 100W lúc sáng thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc là 2000oC. Xác minh điện trở của đèn khi thắp sáng sủa và khi không thắp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường là 200C cùng dây tóc đèn làm bằng Vonfram có α = 4,5.10-3 K-1.

Quảng cáo

Hướng dẫn:


+ Điện trở của dây tóc bóng đèn khi thắp sáng:

+ Điện trở của dây tóc nhẵn đèn lúc không thắp sáng:

R = R0<1 + α(t - t0)>

Ví dụ 4: Dây tóc đèn điện 220V 200W khi sáng bình thường ở 2500oC tất cả điện trở bự gấp 10,8 lần so với điện trở của chính nó ở 100oC. Tính hệ số nhiệt năng lượng điện trở α với điện trở R0 của nó ở 100oC. Coi rằng năng lượng điện trở của dây tóc láng đèn trong vòng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo sức nóng độ.

Hướng dẫn:

+ Điện trở của dây tóc đèn điện khi đèn sáng sủa bình thường:

Coi rằng năng lượng điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng hàng đầu theo ánh sáng nên ta có:

R = R0<1 + α(t - t0)>

+ Theo đề:


*

Quảng cáo

Ví dụ 5: Một bóng đèn loại 220V 40W làm bằng vonfram. Điện trở của dây tóc đèn nghỉ ngơi 20oC là R0 = 121Ω. Tính nhiệt độ t của dây tóc lúc đèn sáng sủa bình thường. Coi năng lượng điện trở suất của vonfram trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt năng lượng điện trở α = 4,5.10-3 K-1.

Hướng dẫn:

+ Điện trở của bòng đèn lúc đèn sáng bình thường:

+ Ta có: R = R0<1 + α(t - t0)>

Bài 1. phụ thuộc vào quy luật phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở suất của dây kim loại, kiếm tìm công thức xác minh sự phụ thuộc vào nhiệt độ của năng lượng điện trở R của một dây kim loại có độ lâu năm l cùng tiết diện S. đưa thiết trong khoảng nhiệt độ ta xét, độ dài và tiết diện của dây sắt kẽm kim loại không vậy đổi.

Xem thêm: Theo Định Nghĩa Dao Động Điều Hòa Là, Theo Định Nghĩa

Hiển thị lời giải

+ Ta có: ρ = ρ0<1 + α(t - t0)>

+ vì chưng coi chiều dài l với S là không đổi đề xuất ta có:


*

*

*

*

Bài 3. lúc hiệu điện nạm giữa hai cực bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ loại điện chạy qua đèn là I1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 = 25o C. Khi sáng bình thường, hiệu điện cụ giữa nhì cực bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ loại điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Coi năng lượng điện trở suất của dây tóc bóng đèn trong tầm nhiệt độ này tăng hàng đầu theo ánh sáng với hệ số nhiệt năng lượng điện trở α = 4,2.10-3 K-1. ánh sáng t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là: