Hiện nay, bao gồm rất nhiều các bạn học sinh không vậy được điện trở tương tự là gì? cách tính điện trở tương đương như thế nào? bởi vì vậy, thpt CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ công thức tính năng lượng điện trở tương đương của mạch nối tiếp, tuy nhiên song với hỗn hợp kèm theo bài bác tập có lơi giải để các bạn cùng tham khảo


Điện trở tương tự là gì?

Điện trở tương tự là điện trở rất có thể thay thế cho những điện biến đổi phần thế nào cho với và một hiệu điện thay thì cường độ dòng điện là như nhau.

Bạn đang xem: Công thức điện trở tương đương

Cách tính điện trở tương đương

a) Mạch nối tiếp

*

Cấu trúc mạch: R1 nt R2 nt … nt Rn

Khi đó:

Điện trở tương đương của mạch bởi tổng những điện biến hóa phần: R = R1 + R2 + … + RnCường độ loại điện chạy trong mạch chính bằng cường độ loại điện chạy qua từng năng lượng điện trở: I = I1 = I2 = … = InHiệu điện vắt của mạch bởi tổng hiệu điện vắt của từng năng lượng điện trở: U = U1 + U2 +…+Un

b) Mạch tuy vậy song

*

Cấu trúc mạch: R1 // R2 // … // Rn

Khi đó:

Điện trở tương tự của mạch được xem như sau: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + …+ 1/RnCường độ loại điện chạy vào mạch chính bằng tổng cường độ cái điện chạy qua từng năng lượng điện trở: I = I1 + I2 + … + InHiệu điện nuốm của mạch bằng hiệu điện cầm của từng điện trở: U = U1 = U2 = … = Un

c) Mạch lếu láo hợp

Giả sử có 1 mạch điện các thành phần hỗn hợp như hình (mạch điện bao gồm các điện trở được tiếp nối và song song)

*

Để kiếm được điện trở tương đương của mạch lếu láo hợp, ta cần:

Bước 1: bóc tách mạch thành những mạch nhỏ đơn giảnBước 2: thống kê giám sát các thông số kỹ thuật từ mạch đơn giản đó, dần dần đến mạch phức tạp hơn rồi mang lại mạch chính.

Bài tập tính năng lượng điện trở tương đương của mạch nối tiếp, song song với hỗn hợp có lời giải

Ví dụ 1: Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết từng điện biến phần tất cả độ béo 10Ω.

*

Lời giải

Đây là sơ đồ gia dụng hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp

Áp dụng phương pháp tính điện trở tương đương

Rtđ = R1 + R2 = 10 + 10 = trăng tròn (Ω)

Ví dụ 2: Cho tía điện trở mắc nối liền với nhau. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính điện trở tương đương của mạch.

Lời giải

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtd = R1 + R2 + R3 = 10 + 15 + 35 = 60Ω.

Ví dụ 3: mang lại hai năng lượng điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc thông suốt với nhau.

a) Tính điện trở tương tự R12

b) Mắc thêm R = 30 Ω vào nối tiếp hai điện trở trên. Tính năng lượng điện trở tương đương của toàn mạch. So sánh điện trở tương tự toàn mạch với từng điện đổi thay phần.

Lời giải

a) Điện trở R1 nối tiếp điện trở R2 yêu cầu R12 = R1 + R2 = 15 + 10 = 25Ω.

b) Mắc thêm R = 30 Ω, nối tiếp, điện trở tương đương hôm nay là

Rtd = R12 + R = 25 + 30 = 55 Ω.

Điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp liền luôn lớn hơn các điện đổi mới phần.

Ví dụ 4: Tính năng lượng điện trở tương đương trong những trường hòa hợp sau, biết từng điện trở nên phần tất cả độ bự 10 Ω.

*

Lời giải

Đây là sơ vật dụng hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song

Áp dụng công thức tính năng lượng điện trở tương đương

*

Ví dụ 5: đến hai năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc tuy nhiên song với nhau.

a) Vẽ sơ đồ gia dụng mạch điện. Tính năng lượng điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R3 = 2Ω tuy nhiên song với 2 năng lượng điện trở trên. Hãy vẽ sơ vật mạch điện cùng tính R123.

Lời giải

a) Sơ đồ dùng mạch điện

*

Cách 2: Coi 2 điện trở R1 và R2 đã được sửa chữa thay thế bằng điện trở tương đương R12 được tính ở ý a) với mắc tuy vậy song cùng với R3. Ta có:

*

Ví dụ 6: mang lại mạch điện bao gồm R1 = R3 = 6Ω; R2 = 4Ω gồm sơ đồ vật như hình vẽ

Hãy tính năng lượng điện trở tương đương.

*

Lời giải

Viết sơ vật dụng mạch điện: R3 nt (R1 // R2)

Với bài toán mắc hỗn hợp này, ta tìm điện trở tương tự của thành phần nằm trong ngoặc đối kháng trước, rồi tìm điện trở tương tự toàn mạch.

Ta có:

*

Ví dụ 7: mang lại mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = R2 = 4Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

*

Lời giải

Sơ trang bị mạch điện: R1 nt <(R2 nt R3) // R5> nt R4

Điện trở tương đương R23 = R2 + R3 = 4 + 6 = 10 (Ω).

Điện trở tương đương R235 là:

*

Điện trở tương tự toàn mạch AB là

Rtd = R1 + R235 + R4 = 4 + 5 + 3 = 12 (Ω).

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Toán 8 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Ví dụ 8: Có những điện trở thuộc R1 = 5 Ω. Hãy mắc chúng để được các điện trở tương đương có giá trị 3 Ω cùng với ít điện trở nhất.

Lời giải

Vì Rtđ nhỏ hơn điện biến chuyển phần nên những điện trở R mắc theo kiểu tuy nhiên song

Gọi R1 là năng lượng điện trở của nhánh mắc tuy nhiên song R

Rtd = R.R1/R + R1 = 3 Ω

⇒ R.R1 = 3(R + R1) ⇔ 5R1 = 15 + 3R1 ⇒ R1 = 7,5

Vì R1 > R nên nhánh R1 có R tiếp liền R2

R1 = R + R2 ⇒ R2 = 2,5 .Vậy mạch năng lượng điện được mắc như sau (hình 2)

*

Hy vọng cùng với những thông tin mà công ty chúng tôi vừa share có thể giúp chúng ta biết cách tính điện trở tương đương của mạch nối tiếp, tuy nhiên song và các thành phần hỗn hợp nhé