a) Viết công thức hiđroxit của các nguyên tố thuộc team $VA$. Nhấn xét về việc biến bẩm tính chất của các hiđroxit.b) Hãy sắp xếp $6$ nguyên tố trực thuộc chu kì $III$: lưu huỳnh, magie, natri, nhôm, photpho cùng silic theo sản phẩm công nghệ tụ tăng cao tính phi kim. Viết bí quyết phân tử và điện thoại tư vấn tên $6$ muối hạt trung tính (ứng cùng với $6$ cội axit không giống nhau), tất cả thành phần chỉ gồm những nguyên tố mang lại trên và oxi; trong các các axit ứng với các muối kia thì axit nào bao gồm tính khử, đến thí dụ (phản ứng) minh họa.


Bạn đang xem: Công thức hidroxit

*

*

a) Phân nhóm bao gồm nhóm $5$ gồm các nguyên tố: $N, P, As, Sb, Bi$. Các hiđroxit: $HNO_3 H_3PO_4 H_3AsO_4 Sb(OH)_3 Bi(OH)_3$Axit bạo phổi Axit vừa đủ Axit yếu Lưỡng tính Bazơ vô cùng yếuCác hiđroxit có tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần.b) Xếp theo tính phi kim tăng dần: $Na, Mg, Al, Si, P, S$.Các các loại muối: $1. NaAlO_2$: natri aluminat $2. Na_2SiO_3:$ natri silicat $3. Na_2S:$ natri sunfua $4. Na_2SO_3:$ natri sunfit $5. Na_2SO_4:$ natri sunfat $6. Na_3PO_4:$ natri photphatCác axti có tính khử: $2H_2S +3O_2 ightarrow 2SO_2 + 2H_2O$hoặc $2H_2S + O_2 ightarrow 2S + 2H_2O$ $H_2SO_3 +Cl_2+H_2O ightarrow H_2SO_4 +2HCl$
*

chọn lựa nguyên tử hoặc ion hoặc đúng theo chất thỏa mãn điều khiếu nại sau:a) Ion có chào bán kính bé dại nhất: $Ca^2+; Mg^2+; Ba^2+$.b) Chất có tính khử mạnh khỏe nhất: $F^-; Cl^-; Br^-; I^-$.c) Chất bao gồm tính bazơ dạn dĩ nhất: $NH_3; PH_3; SbH_3$.
*

Những đặc điểm nào sau đây đổi khác tuần hoàn:a) cân nặng nguyên tửb) Số lớp electronc) Thành phần những oxit, hiđroxit cao nhất.d) Hóa trị cao nhất với oxi.e) Số electron phần bên ngoài cùng.
*

Hãy cho biết số oxi hóa của các nguyên tố team nitơ trong hợp hóa học sau:$NH_3, AsH_3, SbH_3, BiH_3$.Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích.
trong những nhận xét sau đây, dấn xét nào là sai?Trong đội nitơ, từ bỏ nitơ cho bitmutA. Kỹ năng oxi hóa sút dần vị độ âm điện sút dần.B. Tính phi kim tăng dần đều đồng thời tính sắt kẽm kim loại giảm dần.C. Hợp hóa học khí với hiđro $RH_3$ bao gồm độ bền nhiệt giảm dần cùng dung dịch không tồn tại tính axit.D. Tính axit của các oxit giảm dần, đôi khi tính bazơ tăng dần.
một trong những nhận xét sau đây, dấn xét nào là sai?Trong team nitơ, từ nitơ đến bitmutA. Nguyên tử của các nguyên tố đều phải có $5$ electron ở lớp bên ngoài cùng.B. Nguyên tử của những nguyên tố đều phải sở hữu cùng số lớp electron.C. Bán kính nguyên tử của các nguyên giỏi tăng dần.D. Độ âm điện của những nguyên tố sút dần.


Xem thêm: Cách Đây 3 Năm Tuổi Cháu Bằng 1/6 Tuổi Ông, Câu Hỏi Của Vinastudy

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài Tập Tiêu BiểuBài luyện tập Thi Đại học tập Khóa 01 thời điểm năm 2012 - 2013Đề và lời giải môn Hóa kỳ thi Đại học tập 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este solo chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ tất cả nhóm -COOH); vào đó, bao gồm hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau với một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C vào phân tử
*