Bài viết trình bày rất cụ thể về giải pháp tổng vừa lòng lực theo nguyên tắc hình bình hành, phương pháp phân tích lực và cấn bằng lực.

Bạn đang xem: Công thức tính f hợp lực


LỰC –TỔNG HỢP LỰC - CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM VÀ PHÂN TÍCH LỰC 

Chủ đề 1.1. LỰC –TỔNG HỢP LỰC

1. Lực: được trình diễn bằng một mũi tên (véc –tơ )

* nơi bắt đầu mũi tên là nơi đặt của lực.

* Phương và chiều của mũi tên là phương với chiều của lực.

* Độ dài của mũi tên thể hiện độ phệ của lực theo một phần trăm xích tốt nhất định. 

 2. Tổng phù hợp lực: 

là thay thế sửa chữa hai hay những lực công dụng đồng thời vào một trong những vật vày một lực 

sao cho công dụng vẫn không nạm đổi.  

* Lực thay thế gọi là hợp lực.  

* phương thức tìm phù hợp lực điện thoại tư vấn là tổng vừa lòng lực. 

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP LỰC 

LOẠI 1: TỔNG HỢP nhì LỰC 

- sử dụng quy tắc hình bình hành 

- sử dụng quy tắc 2 lực cùng phương cùng chiều 

- sử dụng quy tắc 2 lực cùng phương ngược chiều 

LOẠI 2: TỔNG HỢP 3 LỰC (overrightarrowF_1,overrightarrowF_2,overrightarrowF_3)

BƯỚC 1: lựa 2 cặp lực theo thứ tự ưu tiên cùng chiều hoặc ngược chiều or vuông góc tổng hợp chúng thành 1 

lực tổng hợp (overrightarrowF_12) 

BƯỚC 2: tiếp tục tổng hợp lực tổng hợp (overrightarrowF_12) trên với lực (overrightarrowF_3) còn lại cho ra được lực tổng hợp cuối cùng (overrightarrowF) 

Phương pháp: theo nguyên tắc hình bình hành 

* (F=sqrtF_1^2+F_2^2+2F_1.F_2cosalpha )  

* (F_min=eginvmatrix F_1-F_2 endvmatrixleq Fleq F_1+F_2=F_max) 

*

Bài 1: mang đến 2 lực (F_1=6N;F_2=8N). Tìm độ béo hợp lực của (overrightarrowF) của (overrightarrowF_1) và (overrightarrowF_2); vẽ hình (overrightarrowF_1); (overrightarrowF_2) và trong số trường hợp góc kẹp thân hai lực bằng:


a. (alpha =0^0) b. (alpha =180^0) c. (alpha =90^0) d. (alpha =120^0) e. (alpha =60^0) f. (alpha =30^0)

Bài 2: mang lại 3 lực đồng phẳng như hình vẽ, tìm kiếm độ bự của đúng theo lực F ; vẽ hình .

a. (F_1=1N;F_2=3N;F_3=5N)

b. (F_1=7N;F_2=4N;F_3=3N)

c. (F_1=F_2=F_3=sqrt3N); các góc đều bởi 1200 .

*

Bài 3: hai lực (F_1=9N;F_2=4N) cùng tính năng vào một vật. Hòa hợp lực của 2 lực là :

A. 2N B. 4N C. 6N D. 15N

 Chủ đề 1.2. SỰ CÂN BẰNG LỰC (kiểm tra thường hỏi dạng này)

a. Những lực cân bằng : là các lực khi công dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra vận tốc cho vật.

b. Điều kiện thăng bằng của hóa học điểm :

BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

*

Bài 4: chất điểm chịu tác dụng của 3 lực đồng phẳng thăng bằng như hình vẽ. Tìm độ khủng của lực (overrightarrowF_3), vẽ hình.

a. (F_1=F_2=5N) b. (F_1=60N;F_2=80N) c. (F_1=F_2=21N) d. (F_1=F_2=sqrt3N)


ĐS:

a. (5sqrt2)N b. (20sqrt7)N c. 21N d. 3N 

*
 

Bài 5: chất điểm chịu tác dụng của 3 lực cân bằng. Search độ bự của lực (overrightarrowF_3), vẽ hình.

a. (F_1=1N;F_2=3N) b. (F_1=6N;F_2=8N)

c. (F_1=F_2=10N;alpha =120^0) d. (F_1=F_2=5sqrt3N;alpha =60^0)

*

Bài 6: a. Một chất điểm đứng yên ổn khi chịu chức năng đồng thời của 3 lực 3N; 4N với 5N. Search góc hợp vì 2 lực 3N với 4N.

b. Nhị lực tất cả độ lớn cân nhau F1 = F2 = F; hợp lực của nhì lực cũng đều có độ lớn bởi F. Search góc hợp vì chưng hai lực F1 với F2.

c. Một đồ vật chịu tính năng của nhị lực F1 = F2 = (sqrt3)N hợp với nhau một góc 600 . Search độ khủng của lực F3 (vẽ hình) để tổng đúng theo lực của 3 lực này bởi không.

Bài 7: bố lực 60N; 80N với 100N tất cả tổng hợp lực bằng không.

a. Ví như lực 100N thôi không công dụng nữa thì phù hợp lực của nhì lực còn lại là bao nhiêu?

b. Nếu lực 60N thôi không chức năng nữa thì hợp lực của nhì lực sót lại là bao nhiêu?


 Chủ đề 1.3. PHÂN TÍCH LỰC

Phân tích lực (Ngược cùng với tổng hòa hợp lực): là thay thế 1 lực vì 2 hay những lực công dụng đồng thời sao cho tính năng vẫn không núm đổi.

Phương pháp phân tích một lực theo 2 phương mang đến trước

* trường đoản cú điểm mút B của kẻ 2 con đường thẳng lần lượt tuy nhiên song với

* 2 đường thẳng vừa kẻ trên cắt tạo thành những hình bình hành 

 Các véc-tơ cùng biểu diễn các lực nhân tố của theo 2 phương .

 

*

BÀI TẬP: SỰ CÂN BẰNG LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC – BÀI TOÁN LỰC CĂNG DÂY.

Bài toán : Treo đồ gia dụng có trọng lực (overrightarrowP) vào hai sợi dây như hình vẽ. Tìm lực căng dây (overrightarrowT_A) và (overrightarrowT_B).

Nhớ:

+ vật có khối lượng làm xuất hiện trọng lực phường có gốc vecto đặt trên vật, hướng xuống

+ vật đè lên mặt sàn làm xuất hiện phản lực N gốc vecto đặt bên trên vật, hướng lên

+ vật tì lên tường sẽ xuất hiện phản lực có gốc vecto đặt trên vật, hướng ngược lại

+ vật treo vào dây làm xuất hiện lực căng dây T có gốc vecto đặt bên trên vật, hướng về điểm treo.


PP: (3 lực cân bằng)

BƯỚC 1: Xác định các lực tác dụng lên vật theo đúng phương và chiều của nó trên vật.

BƯỚC 2: Dịch chuyển các lực theo đúng phương chiều của các lực sang hệ trục Oxy sao để cho các lực đồng quy tại gốc tọa độ ( gốc các vecto lực đều nằm thông thường tại gốc tọa độ O và hướng các vecto lực như hướng bên trên vật )

BƯỚC 3: Phân tích những lực không nằm tại trục tọa độ thành những thành phần theo phương của hai trục . Kết hợp với công thức lượng giác sin cos tan

BƯỚC 4: GIẢI BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC

*

* Áp dụng đk cân bằng, ta có: (overrightarrowP+overrightarrowT_A+overrightarrowT_B=0) hay (overrightarrowP+overrightarrowT_A_x+overrightarrowT_A_y+overrightarrowT_B_x+overrightarrowT_B_y=0)

* Xét theo phương Ox, ta có: (-T_A.cosalpha +T_B.coseta =0)  (1)

* Xét theo phương Oy, ta có: (-P+T_Asinalpha +T_Bsineta =0) (2)

Giả (1) và (2).

Bài 1: Một thiết bị có trọng lực 60N được treo vào 2 sợi dây nằm thăng bằng như hình vẽ. Tra cứu lực căng của từng dây .

Xem thêm: Ngọt Ngào Hương Thơm Như Tình Yêu Của Đôi Ta Lời Bài Hát Kẹo Bông Gòn


Biết dây AC ở ngang. ĐS: 69N ; 35N

Bài 2: Một đèn tín hiệu giao thông vận tải ở đại lộ có trọng lượng 100N được treo vào trung điểm của dây AB.

Bỏ qua trọng lượng của dây, tính trương lực dây vào 2 ngôi trường hợp:

a. B.

ĐS: 100N ; 59N

Bài 3: Một đèn tín hiệu giao thông vận tải ở quốc lộ có trọng

lượng 120N được treo vào trung điểm của dây

AB nhiều năm 8m làm dây thòng xuống 0,5m. Làm lơ trọng lượng của dây, tính trương lực dây. ĐS: 242N

Bài 4: Một thiết bị có trọng lực 80N để lên trên mặt phẳng nghiêng 1 góc 30O so với phương ngang. Phân tích trọng tải của thiết bị theo hai phương : phương song song với mặt phẳng nghiêng cùng phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng.

ĐS: 40N ; N 

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 10 - coi ngay