1. Hình lăng trụ

Định nghĩa: Hình lăng trụ là một trong đa diện gồm bao gồm hai đáy là hai đa giác cân nhau và ở trên nhì mặt phẳng song song, các mặt bên là hình bình hành, các ở kề bên song tuy nhiên hoặc bởi nhau

Tính chất: Hình vỏ hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích của dưới đáy và khoảng cách giữa hai mặt đáy hoặc là chiều cao.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh tỉ số thể tích

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích mặt đáy của hình lăng trụ

H: độ cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ

*

* Hình lăng trụ đứng

- Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có bên cạnh vuông góc với khía cạnh đáy.

- Tính chất:

+ Hình lăng trụ đứng tất cả tất cả sát bên vuông góc với nhị đáy

+ Hình lăng trụ đứng có tất cả mặt bên là những hình chữ nhật.

2. Phương pháp tính nhanh tỉ số thể tích khối lăng trụ

Công thức 1: Khối lăng trụ tam giác

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Trên các kề bên AA’, BB’, CC’ rước lần lượt những điểm M, N, phường Khi đó ta gồm tỉ số sau:

*

Công thức 2: Khối lăng trụ lòng là hình bình hành (khối hộp)

Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên các cạnh bên AA’, BB’, CC’, DD’ mang lần lượt các điểm M, N, P, Q làm thế nào để cho M, N. P, Q đồng phẳng. Lúc đó ta tất cả tỉ số sau:

*

3. Một số trong những dạng lăng trụ đứng đặc biệt

a. Hình vỏ hộp đứng

- Định nghĩa: Hình hộp đứng là hình hộp có kề bên vuông góc với khía cạnh đáy.

- Tính chất: Hình vỏ hộp đứng bao gồm 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình chữ nhật.

b. Hình hộp chữ nhật

- Định nghĩa: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình hộp đứng gồm đáy là hình chữ nhật.

*

- Tính chất: Hình hộp chữ nhật tất cả 6 phương diện là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật bao gồm 12 cạnh, 8 đỉnh với 6 mặt.

+ những đường chéo cánh có nhị đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy trên một điểm

+ diện tích của nhị mặt đối diện trong hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau

+ Chu vi của nhì mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bởi nhau

Thể tích khối vỏ hộp chữ nhật: V =a.b.h

c. Hình lập phương

- Định nghĩa: Hình lập phương là hình vỏ hộp chữ nhật 2 đáy và 4 mặt mặt đều là hình vuông.

*

- Tính chất: Hình lập phương có 6 mặt đa số là hình vuông.

+ Khối lập phương là hình đa diện đều một số loại 4; 3. Các mặt là hình vuông, từng đỉnh là đỉnh thông thường của 3 mặt.

+ Khối lập phương tất cả 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Thể tích khối lập phương: V = a3

3. Hình lăng trụ đều

- Định nghĩa: Hình lăng trụ phần lớn là hình lăng trụ đứng bao gồm đáy là đa giác đều.

- Tính chất:

+ Hai lòng là hai nhiều giác đều bằng nhau do đó các cạnh đáy bởi nhau.

+ sát bên vuông góc với phương diện đáy.

+ các mặt bên là những hình chữ nhật.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Nói Tự Sự Kết Hợp Với Nghị Luận Và Miêu Tả Nội Tâm Đề 3

- Ví dụ: Các lăng trụ rất nhiều thường gặp như là lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, hình lăng trụ lục giác đều, …

*

4. Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác số đông là hình lăng trụ có hai đáy là 2 hình tam giác đều.