tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Công thức tính số số hạng: ( Số cuối - số đầu ) : khoảng cách + 1 

Công thức tính tổng: ( Số cuối + số đầu ) x khoảng cách : 2 


Công thức tính số hạng :

 số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1 .

Bạn đang xem: Công thức tính số cuối

Công thức tính tổng :

 Số đầu cùng số cuối nhân với con số số hạng rồi phân chia 2 .


Công thức tính số số hạng: ( Số cuối - số đầu ) : khoảng cách + 1 

Công thức tính tổng: ( Số cuối + số đầu ) x khoảng cách : 2 


Xin chào mọi bạn ! mk thương hiệu là Hiếu ! mk bắt đầu tham gia đề nghị xin mọi người ủng hộ ! mk làm câu hỏi này nhằm vui thôi ! 5 các bạn trả lời nhanh nhất và đúng mk vẫn tk mang lại ! cỗ vũ mk nha ! 

Hãy cho thấy cách tính số số hạng của một dãy số phương pháp đều ? cách tính số đầu ? số cuối ? tính tổng dãy số ? ( tuân theo công thức )

Chúc mọi người học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


cho hàng số 2; 5; 8; 11 ;14...a,Tìm số hạng trang bị 10 với số hạng trang bị 2021 trong hàng số trên.b,Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên trong dãy.

Xem thêm: Công Thức Toán Hình Học Lớp 4, Công Thức Hình Học Lớp 4 Và Lớp 5


cho hàng số: 1;6;11;16;...;91;96

a. Kiếm tìm số số hạng của hàng số trên

 b tìm kiếm số hạng vật dụng 25 của dãy số trên

c. Tính tổng những số hạng mới tìm được ở phần b

d. Biết hàng số trên gồm 31 số hạng. Tính tổng các số hạng cua dãy số đó


 cho dãy. Số:102;104;106;....212;214

a,dãy số trên tất cả bao nhiêu số hạng?

b,tính tổng của 50 số hạng đầu tiên của dãy?

c,tìm số hạng sản phẩm 500 của dãy?


Bài 1: Cho dãy số: 1; 4; 7; 10;………………………….. ; 2014.

a, Tính tổng của hàng số trên?

b, tìm kiếm số hạng thứ 99 của dãy?

c, Số hạng 1995 gồm thuộc dãy số trên không? vì sao?

Bài 2: Tìm TBC các số chẵn tất cả 3 chữ số ?

Bài 3: Tính tổng 60 số chẵn liên tục biết số chẵn lớn nhất trong dãy đó là 2010?

Bài 4: Tính tổng 2014 số lẻ liên tiếp bước đầu bằng số 1?

Bài 5: Tính tổng: 1 + 5 + 9 + 13 +……………………. Biết tổng trên có 100 số hạng?

Bài 6: Một hàng phố có trăng tròn nhà. Số nhà của 20 nhà này được đánh là những số chẵn liên tiếp, biết tổng của 20 số đơn vị của dãy phố đó bởi 2000. Hãy cho biết thêm số nhà cuối cùng trong tuyến phố đó là số nào?


Lớp 4 Toán
0
0

cho hàng số số: 1, 4,7,10, ...,31,34, ...