- Một mol của bất cứ chất khí nào, vào cùng đk nhiệt độ áp suất hồ hết chiếm đều thể tích bởi nhau.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích chất khí ở dktc là

- giả dụ ở đk tiêu chuẩn (đktc) (t = 00C, p. = 1atm) thể tích mol của các chất khí đều bởi 22,4 lít.

Ví dụ: Ở đktc, 1 mol khí H2 hoặc 1 mol khí O2 đều hoàn toàn có thể tích là 22,4 lít

Công thức:

- Tính số mol khí khi biết thể tích khí ở đk tiêu chuẩn: n = (mol)

- Tính thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh khi biết số mol: V = n.22,4 (lít)

Trong đó:

+ n: số mol khí (mol)

+ V: thể tích khí ở đktc (lít)

Cùng top lời giải tò mò về Mol là gì và những bài tập về thể tích Mol của chất khí nhé!

1. Khái niệm số mol là gì?

- Mol được gọi là một trong đơn vị đo lường và thống kê cơ bạn dạng thuộc vào hệ quy chuẩn chỉnh SI với được sử dụng riêng cho những hạt vĩ mô. Nó bí quyết khác, mol đó là lượng chất bao gồm chứa số hạt đơn vị của phân tử hoặc nguyên tử chất đó. Rõ ràng nó biểu đạt lượng chất gồm chứa 6,022.1023 số hạt đơn vị chức năng của phân tử hoặc nguyên tử hóa học đó.

Lưu ý, khối lượng mol của phân tử ko giống trọng lượng mol của nguyên tử. 

*

Ví dụ, cân nặng mol phân tử (hydro) là 2g trong khi khối lượng mol của nguyên tử H (hydro) chỉ cần 1g.

- Cách phân biệt kí hiệu:

+ 1 mol H chỉ 1 mol nguyên tử Hidro.

+ 1 mol H2 chỉ 1 mol phân tử Hidro.

Phân nhiều loại mol

- Nguyên tử, phân tử là hầu như hạt có form size vi mô. Chúng tất cả kích thước nhỏ dại hơn hạt mèo hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng mắt ta không nhìn thấy được. Bởi vậy mà những đơn vị đo lường giành cho các hạt mô hình lớn không thể áp dụng lên bọn chúng được. Các nhà khoa học đã khuyến cáo ra một đơn vị đo lường và tính toán mới dành riêng cho các phân tử vi tế bào này, đó là mol.

* quan niệm mol nguyên tử với mol phân tử là không giống nhau.

- Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng thành phần đó có chứa NA nguyên tử của yếu tố đó.

- Mol phân tử của một hóa học là lượng hóa học chứa NA phân tử của hóa học đó.

Ví dụ:

+ 1 mol nguyên tử oxi có chứa 6,022 x 1023 nguyên tử oxi.

+ 1 mol phân tử oxi (O2) có chứa 6,022 x 1023 phân tử (O2).

2. Thể tích mol chất khí là gì?


- Thể tích mol phân tử của một chất khí đó là thể tích 1 mol phân tử của chất khí đó, hoặc có thể là thể tích bị chiếm bắt đầu N phân tử hóa học đó. Trong đk nhiệt độ và áp suất không biến đổi thì thể tích mol hóa học khí cũng ko đổi. Điều kiện tiêu chuẩn chỉnh khi ánh sáng là 0 độ C với áp suất là 1 trong những atm thì 1 mol chất khí sẽ tương đương với thể tích 22,4 lít.

- Trong điều kiện tiêu chuẩn, những tính mol sẽ tính theo bí quyết sau:

n = V/22,4

Trong đó:

+ n chính là số mol


+ V là thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn

+ 22,4 là hằng số trong điều kiện tiêu chuẩn.

- vào trường hợp chất khí sinh sống trạng thái từ bỏ nhiên, không phải là điều kiện tiêu chuẩn chỉnh thì công thức trên không thể áp dụng. Họ sẽ bắt buộc tới những công thức và phép tính phức tạp hơn.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Tình Yêu Và Thù Hận, Soạn Bài Tình Yêu Và Thù Hận (Trang 197)

- Một mol của bất kì chất khí nào trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

3. Quá trình thực hiện tính thể tích hóa học khí tham gia vào sản phẩm

Các cách thực hiện

Bước 1: Viết phương trình hoá học

Bước 2: tra cứu số mol khí

Bước 3: phụ thuộc vào PTHH, tìm số mol chất bắt buộc tìm 

Bước 4: Tính thể tích khí

4. Lấy ví dụ như tính thể tích hóa học khí

Ví dụ 1: Hãy tính thể tích của 8g khí oxi làm việc đktc?