Hình hộp chữ nhật là trong số những hình thường gặp mặt trong thực tế và vào Toán học? Vậy cách làm tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật như vậy nào? công thức tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật ra sao. Mời các bạn hãy cùng khansar.net theo dõi bài viết dưới phía trên để biết được cục bộ kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong hình trong không khí 3 chiều, trong số ấy mọi phương diện của nó đa số là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu điện thoại tư vấn 2 mặt bất kể đối diện nhau là mặt đáy, thì 4 mặt còn sót lại mà mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.


2. Bí quyết tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bởi tích của chiều lâu năm nhân chiều rộng lớn nhân chiều cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm, được tính bằng tích của diện tích s đáy cùng chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình hộp chữ nhật.a là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

3. Diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

- diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

*

- diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậta là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

- bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật:

*

4. Quá trình tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần xác minh các đại lượng gồm trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích cất nước của một cái hồ nước có kiểu dáng hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện quá trình sau:

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, bạn cần xác định các đại lượng có trong công thức tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích đựng nước của một chiếc hồ nước có ngoài mặt hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện công việc sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước rất có thể chứa trong đầm nước (trên hình)

a. Khẳng định chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều nhiều năm là cạnh nhiều năm nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm phía trên hoặc bên dưới của hình hộp chữ nhật. Chúng ta có thể dùng thước dây để đo cạnh nhiều năm nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều dài = 5 m.

b. Khẳng định chiều rộng của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn độc nhất của phương diện phẳng hình chữ nhật nằm trên hay bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn duy nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều rộng = 3 m.

c. Xác minh chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài và chiều rộng lớn của hình đúng theo chữ nhật. Bạn có thể do độ cao của vũng nước bằng thước dây, ví dụ: chiều cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chiều dài, chiều rộng với chiều cao.

Bạn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều dài và chiều cao tùy ý, không cần suy nghĩ thứ từ bỏ trước, sau. Áp dụng cách làm tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cho ao nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước rất có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Ví dụ tính thể tích khối hộp chữ nhật

Bài 1: Hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 8 m, chiều rộng lớn 5 m và chiều cao 6 m. Tính đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo của khối vỏ hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tất cả chiều lâu năm cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng lớn cạnh đáy là 3 cm, độ cao cạnh lòng là 6 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ đựng nước có bản thiết kế hộp chữ nhật có thể tích là 3000 m3, chiều rộng lớn là 10 m và chiều cao của hồ nước là 12 m. Tính chiều nhiều năm của hồ.

Giải:

Chiều nhiều năm của hồ cất nước là:

*

Bài 4: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là 2,5cm, chiều rộng lớn là 1,8 cm và độ cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật đó đó.

Xem thêm: Biểu Mẫu Bảng Chấm Điểm Xếp Loại Công Đoàn Cơ Sở, Bảng Chấm Điểm Phân Loại Tổ Công Đoàn


Giải:

Theo đề bài xích cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Vì vậy khi áp dụng các công thức tính ta đang có:

Thể hình hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài xích tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: mang đến hình lập phương có diện tích s 1 mặt bên 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích s toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 centimet 3C. 280cm 3D. 320 centimet 3

Câu 3: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ bao gồm AB = 6cm; BC = 8cm với thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang lại hình lập phương hoàn toàn có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích s 1 phương diện của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang đến hình lập phương có những cạnh bao gồm độ lâu năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương đó là?

A. 100 cm 3B.125/3 centimet 3C. 125 centimet 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ bao gồm AB = 6cm; BC = 8cm cùng thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích s đáy SABCD = 24cm2 và có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình hộp chữ nhật có độ nhiều năm là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
khansar.net