Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bởi tổng diện tích những mặt mặt hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình lăng trụ

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bởi tổng các diện tích xung quanh và ăn mặc tích nhì đáy.

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

V = S. H

S: diện tích s đáyh: chiều cao

Khái niệm hình lăng trụ

Lăng kính được tạo vị hai dưới mặt đáy song tuy vậy và vỏ phương diện bên.Bảng tính tiến hành phép tính vào hình lăng kính vuông đều.Lăng kính vuông có các mặt mặt vuông góc với mặt đáy.Lăng kính số đông là lăng kính mà dưới mặt đáy của nó có các cạnh dài bằng nhau.

Xem thêm: Soạn Bài Đối Thoại Độc Thoại Và Độc Thoại Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự (Chi Tiết)

Các công thức

*
*

V – thể tíchA – diện tíchAd – diện tích đáyAxq – diện tích xung quanhh – mặt đường caoa – các cạnhn – số cạnh

Bảng tính

Hãy giới thiệu 3 giá chỉ trị

n =
a =
h =

Làm tròn số thập phân


thể tích V =
diện tích A =
diện tích lòng Ad=
diện tích bao bọc Axq=

Chủ đề liên quan
*

Thể tích và diện tích hình chóp
*

Thể tích và mặc tích hình cầu
*

Thể tích và ăn mặc tích hình nón
*

Thể tích và mặc tích hình tròn trụ tròn
*

Thể tích và diện tích hình hộp chữ nhật
Thể tích và diện tích khối lập phương
Diện tích với chu viLũy thừa cùng khai cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và diện tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng và nhiên liệuChuyển đổi đơn vị đo
Chủ đề mới nhất


© 2022 khansar.net - Phép Tính Online
Máy tính online triển khai các phép tính dễ dàng đến nâng cao, biến đổi đơn vị đo, giải hệ phương trình, tính diện tích, khai căn, lũy thừa, lượng chất giác...