Cách kiếm tìm tọa độ của trung tâm tam giác cực hay, bỏ ra tiết

Với giải pháp tìm tọa độ của trung tâm tam giác rất hay, chi tiết Toán lớp 10 bao gồm đầy đủ phương pháp giải, lấy một ví dụ minh họa và bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập tìm tọa độ của trung tâm tam giác từ đó đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Công thức tính tọa độ trọng tâm tam giác

*

A. Cách thức giải

Áp dụng công thức tọa độ trọng tâm tam giác:

Cho tam giác ABC gồm A(xA; yA), B(xB; yB), C(xC; yC). Nếu như G là trung tâm của tam giác ABC thì:

*

B. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho những điểm A(2; 0), B(0; 4), C(1; 3).

a, minh chứng rằng A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác.

b, tìm tọa độ trong thâm tâm tam giác ABC.

Hướng dẫn giải:

a, Ta có:

*
=(-2; 4) và
*
=(-1; 3)

Do

*
không thuộc phương, suy ra A, B, C không thẳng hàng.

Vậy A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác.

b, hotline G là trung tâm tam giác ABC. Suy ra tọa độ của G là:

*

Vậy tọa độ trung tâm tam giác ABC là G (1;

*
).

Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đến tam giác DEF với tọa độ tía điểm D(-4;1), E(2; 4) cùng F(2; -2).

a, tra cứu tọa độ giữa trung tâm H của tam giác DEF.

b, tìm kiếm tọa độ điểm K làm thế nào để cho F là trung tâm tam giác DEK.

Hướng dẫn giải:

a, Tọa độ trọng tâm H của tam giác DEF là

*
H (0; 1)

b, call tọa độ K(xK; yK)

Vì F là giữa trung tâm tam giác DEK bắt buộc ta có:

*

*

Thay số ta được:

*
K (8; -11)

*

Ví dụ 3: Tam giác ABC gồm C(-2; -4), trọng tâm G(0; 4), trung điểm BC là M(2; 0). Tọa độ của đỉnh A và đỉnh B là:

A. A(4; 12), B(4; 6)

B. A(-4; -12), B(6; 4)

C. A(-4; 12), B(6; 4)

D. A(4; -12), B(-6; 4)

Hướng dẫn giải:

*

Vì M là trung điểm BC đề nghị

*
*
B (6; 4)

Vì G là trung tâm tam giác ABC phải

*

*
A (-4; 12)

Đáp án C

Ví dụ 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đến tam giác ABC gồm A(1; -1), B(5; -3) với C thuộc trục Oy, trung tâm G của tam giác ABC nằm trong trục Ox. Tọa độ của điểm C là:

A. C(0; 4)

B. C(0; 2)

C. C(2; 0)

D.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Ôn Tập Tác Phẩm Trữ Tình (Ngắn Gọn), Soạn Bài Lớp 7: Ôn Tập Tác Phẩm Trữ Tình

C(2; 4)

Hướng dẫn giải:

Ta có:

*
C(0; c)

*
G(g; 0)

G là trung tâm của tam giác ABC phải ta có:

*

*

Vậy C(0; 4).

Đáp án A

Ví dụ 5: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm M(2; 0) , N(2; 2), P(-1; 3) theo lần lượt là trung điểm của những cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm B là: