Toán tè học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp những em học viên tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón..Nhờ đó, sẽ biết cách vận dụng vào bài xích tập giỏi hơn, để càng ngày càng học giỏi môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây của khansar.net:

Tổng hợp phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình chữ nhậtCông thức tính diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuôngCông thức tính diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hànhCông thức tính chu vi Hình bình hànhCông thức tính diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoiCông thức tính chu vi Hình thoiCông thức tính diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giácCông thức tính chu vi Hình tam giácCông thức tính diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thangCông thức tính chu vi hình thangCông thức tính diện tích s hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình trònCông thức tính chu vi hình trònCông thức tính diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung xung quanh hình lập phươngTính diện tích toàn phần hình lập phươngTính thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nónCông thức tính diện tích xung quanh hình nónCông thức tính diện tích s toàn phần hình nónCông thức tính thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụCông thức tính diện tích xung quanh hình trụCông thức tính diện tích toàn phần hình trụCông thức tính thể tích hình trụ

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.

Bạn đang xem: Công thức toán hình học lớp 4

Bạn đang xem: cách làm hình học lớp 4

Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta đem chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết DT search cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh sẽ biết.

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4Muốn tính chu vi hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân với 4.Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông ta rước chu vi hình vuông chia 4.

Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với bao gồm nó.Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình vuông, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.

3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành

Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2Muốn tính chu vi hình bình hành, ta lấy tổng nhị cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.

Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x hMuốn tính diện tích s hình bình hành, ta đem độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta rất có thể tính:Độ nhiều năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi

Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta rước chu vi phân tách 4.

Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =
*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ dài hai đường chéo chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác

Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + cMuốn tính chu vi hình tam giác, ta mang độ lâu năm 3 cạnh tam giác cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: nếu biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =
*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta lấy độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: nếu ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + dMuốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: nếu biết chu vi hình thang và độ dài 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).

Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =
*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: nếu như biết diện tích hình thang, ta hoàn toàn có thể tínhChiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).Mở rộng: nếu như biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Tính diện tích s xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.

Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với 6.

Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x aMuốn tính thể tích hình lập phương, ta rước cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x cMuốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị đo).

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x cMuốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta rước chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích bao quanh hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Với hình nón thì mặt đường sinh bao gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.
*

Trong đó:Sxq: là ký kết hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị dao động là 3,14r: cung cấp kính dưới đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung quanh hình nón cùng với diện tích mặt dưới hình nón. Do diện tích dưới đáy là hình tròn nên vận dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.
*

Trong đó:V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: bán kính hình trụ đáy.

Xem thêm: Đề 3: Hãy Nói Ko Với Tệ Nạn Xã Hội (Bài Hay), Đề 3: Hãy Nói Không Với Các Tệ Nạn (Gợi Ý

h: là con đường cao hạ tự đỉnh xuống trọng điểm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x hTrong đó:r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)Trong đó:r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x hTrong đó:r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao hình trụ