13 tháng Sáu, 2021khansar.net✅ cách làm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức và dạng bài tập toán 9

*

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN LỚP 9

*
4. đặc thù của căn bậc hai
*
*

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

*
d. Vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng
*Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nhận Về Đoạn 2 Bài Bình Ngô Đại Cáo Hay Chọn Lọc, Phân Tích Đoạn 2 Bình Ngô Đại Cáo Của Nguyễn Trãi

CHƯƠNG III. HỆ nhị PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN

*
 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:
*
II. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
*
*
IV. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
*

HÌNH HỌC

*
*

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

*
3. Quan hệ tình dục giữa đường kính và dây của mặt đường tròn
*
3. Quan hệ tình dục giữa đường kính và dây của con đường tròn
*
3. Quan hệ giữa 2 lần bán kính và dây của mặt đường tròn
*
Vị trí kha khá của hai tuyến phố tròn
*

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

*
3. Góc nội tiếp
*
6. Góc gồm đỉnh ở phía bên ngoài đường tròn:
*
8. Các công thức
*

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

*
3. Hình nón cụt
*

PHẦN I: ĐẠI SỐ

*
7. Phương trình bậc hai
*

B. CÁC DẠNG BÀI

*
Một số phương pháp chứng minh:
*
*
*
*
*
*
*
*

PHẦN II: HÌNH HỌC

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
Trước đó

✅ công thức Toán lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐