Bài 3+4 : Đơn thức – Đơn thức đồng dạng cộng – trừ Đơn thức đồngdạng


Bài 3+4

Đơn thức – Đơn thức đồng dạngCộng – trừ Đơn thức đồng dạng

–o0o–

ĐƠN THỨC :

Đơn thức là biểu thức đại số có một số, hoặc một biến, hoặc tích giữa các số và những biến

Ví dụ :

biểu thức đại số A = 2011 gồm một số trong những 2011.

Bạn đang xem: Cộng trừ đơn thức

biểu thức đại số B = x tất cả biến x .

biểu thức đại số B = -3x2y5 bao gồm tích thân số -3 và hai biến chuyển x, y .

Đơn thức thu gọn gàng :

Đơn thức thu gọn gàng là Đơn thức tất cả tích giữa một số trong những và những biến, nhưng mà mỗi biến đổi đã được thổi lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Trong đó số là thông số và phần còn sót lại gọi là phần biến.

Bậc của đối kháng thức :

Bậc của đối kháng thức có hệ số khác 0. Là tổng những số mũ của tất cả các biến.

Lưu ý :

Số thực khác 0 là đối chọi thức bậc 0.Số 0 được coi là đơn thức không tồn tại bậc.

Nhân hai đối kháng thức :

Quy tắc : Ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần trở thành với nhau.

Hai Đơn thức đồng dạng :

Hai Đơn thức đồng dạng là hai đối chọi thức có thông số khác 0 và thuộc phần biến.

Cộng – trừ Đơn thức đồng dạng :

Quy tắc :

Cộng – trừ các đơn thức đồng dạng, ta cùng (trừ) những hệ số cùng nhau và giữ nguyên phần biến.

=================================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 12 TRANG 32 : cho biết thêm hệ số với phần biến chuyển của đối kháng thức .

a) 2,5 x2y có

hệ số : 2,5phần biến chuyển : x2y

b) 0,25 x2y2 có

hệ số : 0,25phần biến hóa : x2y2

BÀI 13 TRANG 32 : tính tích của những đơn thức tiếp nối tìm bậc đối chọi thức thu được :

(
*
x2y ).(2xy3) = (
*
.2)(x2.x)(y.y3) =
*
x3y4 bậc đối chọi thức : 3 + 4 = 7(
*
x3y ).(-2x3y5) = (
*
.-2)(x3.x3)(y.y5) =
*
x6y6

bậc đối chọi thức : 6 + 6 = 12

BÀI 17 TRANG 35 : tính quý hiếm của biểu thức sau tại x = 1 , y = -1

A=

*
x5y –
*
x5y + x5y = (
*
)x5y =
*
x5y

Khi x = 1 , y = -1 : A =

*
15.(-1) =
*

=============================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 : tính tích của các đơn thức sau đó tìm bậc đối kháng thức thu được

A = (

*
x4y3 ). (
*
x6y5 )

BÀI 2 : cho đối chọi thức : B = 5x4y3(-2 x2y4)(-6x2y3)

a) tính tích của những đơn thức tiếp đến tìm bậc solo thức thu được

b) tính quý giá của đối kháng thức trên x = 1 , y = -1

BÀI 3 : tính cực hiếm của biểu thức C tại x = 0,5 , y = -2

C = 9x2y3 + 5x4y3– 3x4y3 – 4x4y3

Hướng dẫn giải cụ thể các dạng toán chương nhiều thức : link.

============================== ĐỀ THI :

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

TOÁN 7

BÀI 1 (2 điểm ) : điểm đánh giá 1 huyết môn toán của lớp 7A được ghi như sau :

910567657810
10587996985
7786917276
Dấu hiệu ở đó là gì ?Lập bảng tần số.

Xem thêm: Vì Sao Phải Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm ”

BÀI 2 (1,5 điểm ): tính giá trị của biểu thức sau :

A =

*
x2y3 –
*
x2y3 +
*
x2y3 + 5 tại x = -1, y = -1

BÀI 3 (2 điểm ) : cho 1-1 thức sau :

A = (-4x3y2z)(

*
x2y3)3xy

Thu gọn 1-1 thức A.Chỉ ra phần hệ số, phần biến, bậc của đơn thức.

Bài 4 (4,5 điểm ) :

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung điểm của BC. Tự D kẻ DE vuông góc AB (E ở trong AB), DF vuông góc AC (E nằm trong AC). Chứng tỏ rằng :