*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất tất cả tính lưỡng tính là


Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học phản ứng được với tất cả dung dịch HCl cùng dung dịch NaOH là


Cho những phản ứng:

(1) sắt + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các phản ứng thuộc các loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của hóa học X làm cho quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của chất Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai hóa học lại thì mở ra kết tủa. Vậy X và Y có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 cùng đun sôi, tiếp nối làm nguội, thêm vào một trong những ít phenolphtalein, hỗn hợp thu được tất cả màu


Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có tác dụng làm chuyển màu phenolphtalein là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Muối th-nc là muối nhưng mà anion cội axit không có chức năng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Cr2o3 la oxit axit hay oxit bazơ

(b) Muối axit là muối mà anion nơi bắt đầu axit vẫn có khả năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa hoàn toàn có thể phản ứng được cùng với axit, vừa bội nghịch ứng được với bazơ.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Bách Khoa Tphcm 2021 Theo Kết Quả Thi Đgnl, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa

Số phân phát biểu đúng là:


Phèn chua có công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O cùng soda gồm công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua cùng soda bao gồm tính:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.