Trung trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin reviews phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SO2 (LƯU HUỲNH DIOXIT). Nhằm cung ứng cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc các bạn có 1 kì thi đạt hiệu quả tốt.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo đúng của so2 là


*

I. Kết cấu phân tử khí sunfurơ

- cách làm phân tử: SO2

- phương pháp cấu tạo: O = S = O

*

II. Tính chất vật lí

- Là chất khí ko màu, nặng hơn không khí, hương thơm hắc, độc, tan và tính năng được cùng với nước.

III. đặc điểm vật lí

1. SO2là oxit axit

- công dụng với nước:

SO2+ H2O

*
H2SO3

- công dụng với dung dịch bazơ (có thể chế tạo ra thành 2 loại muối sunfit cùng hiđrosunfit):

SO2+ NaOH →NaHSO3

SO2+ 2NaOH →Na­2SO3+ H2O

* lưu lại ý:Tùy theo tỉ lệ bội nghịch ứng có thể tạo thành các muối khác nhau:

GọinOH-/ nSO2= T thì

+ T → muốiHSO3- + T>hoặc= 2→SO32-

+ 1 →2 muối: HSO3-và SO32-

- tác dụng với oxit bazơ→muối:

SO2+ CaO→CaSO3

2. SO2là vừa là chất khử, vừa là chất khử

Số lão hóa của giữ huỳnh:-2 0 +4 +6

* thừa nhận xét:S vào SO2 bao gồm mức thoái hóa +4 ở tầm mức trung gian của -2 với +6. Bởi vì vậy, SO2 vừa bao gồm tính oxi hóa cùng tính khử.

a. SO2là hóa học oxi hóa: (S+4→ S0)

SO2+ 2H2S→3S + 2H2O

b. SO2là hóa học khử:(S+4→ S+6)

2SO2+ O2

*
2SO3(V2O5, 4500C)

Cl2+ SO2+ 2H2O →H2SO4+ 2HCl

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

SO2+ Br2+ 2H2O→H2SO4+ 2HBr

IV. Điều chế

- Đốt cháy lưu lại huỳnh:

S + O2→SO2(t0)

- Đốt cháy H2S trong oxi dư:

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2

- mang lại kim loại tác dụng với H2SO4đặc nóng:

Cu + 2H2SO4→CuSO4+ SO2+ 2H2O

- Đốt quặng firit sắt:

4FeS2+ 11O2→2Fe2O3+ 8SO2

- Trong phòng thí nghiệm sử dụng phản ứng của Na2SO3với dung dịch H2SO4:

Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4+ SO2+ H2O

V. Nhận biết khí sunfurơ

- có tác dụng quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ.

- làm mất màu hỗn hợp nước brom, dung dịch thuốc tím…

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

6. Ứng dụng

- cung cấp axit sunfuric.

- Tẩy trắng giấy, bột giấy.

- chống nấm mốc đến lương thực, thực phẩm.

Xem thêm: Kkk Là Gì Trên Facebook, Ý Nghĩa Kkkk Viết Tắt Của Từ Nào Đầy Đủ Nhất

Ngoài những ứng dụng trên, SO2còn là hóa học gây ô nhiễm môi trường. Nó là vì sao gây ra hiện tượng mưa axit.

Trung trọng điểm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC