-

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển chọn vào trường đại học Bách khoa theo thủ tục xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Điều khiếu nại phụ

DDK

Trường Đại học Bách khoa

1

7420201

Công nghệ sinh học

23

TO >= 8; HO >= 6.75; TTNV

2

7480201CLC

Công nghệ tin tức (Chất lượng cao - giờ Nhật)

25.65

TO >= 8.4; LI >= 7.75; TTNV

3

7480201CLC1

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp)

25.65

TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV

4

7480201

Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp)

27.5

TO >= 9; LI >= 8.75; TTNV

5

7510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

19.3

TO >= 6.8; LI >= 7; TTNV

6

7510202

Công nghệ chế tạo máy

24

TO >= 8; LI >= 6.75; TTNV

7

7510601

Quản lý công nghiệp

23

TO >= 8; LI >= 6.5; TTNV

8

7510701

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

20.05

TO >= 7.8; HO >= 7; TTNV

9

7520103CLC

Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao)

20

TO >= 7.4; LI >= 6.75; TTNV

10

7520103A

Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lực

24.65

TO >= 8.4; LI >= 7.5; TTNV

11

7520114CLC

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

23.25

TO >= 8; LI >= 7.5; TTNV

12

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

25.5

TO >= 9; LI >= 7.75; TTNV

13

7520115CLC

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

16.15

TO >= 7.4; LI >= 5.5; TTNV

14

7520115

Kỹ thuật nhiệt

22.25

TO >= 7; LI >= 7; TTNV

15

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

17.5

TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV

16

7520201CLC

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

19.5

TO >= 6.4; LI >= 5.5; TTNV

17

7520201

Kỹ thuật điện

24.35

TO >= 8.6; LI >= 7.5; TTNV

18

7520207CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)

19.8

TO >= 7.8; LI >= 6; TTNV

19

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

24.5

TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV

20

7520216CLC

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao)

24.9

TO >= 8.2; LI >= 8; TTNV

21

7520216

Kỹ thuật điều khiển và auto hóa

26.55

TO >= 8.8; LI >= 8; TTNV

22

7520301

Kỹ thuật hóa học

21

TO >= 6; HO >= 7.5; TTNV

23

7520320

Kỹ thuật môi trường

16.55

TO >= 6.8; HO >= 4.5; TTNV

24

7540101CLC

Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao)

17.1

TO >= 7.6; HO >= 4;TTNV

25

7540101

Công nghệ thực phẩm

24.5

TO >= 8; HO >= 8; TTNV

26

7580101CLC

Kiến trúc (Chất lượng cao)

21.5

NK1 >= 6; to lớn >= 8; TTNV

27

7580101

Kiến trúc

21.85

NK1 >= 5.75; lớn >= 8.2; TTNV

28

7580201CLC

Kỹ thuật XD - CN xây dừng DD&CN (Chất lượng cao)

17.1

TO >= 5.6; LI >= 5; TTNV

29

7580201

Kỹ thuật XD - CN tạo ra DD&CN

23.75

TO >= 8; LI >= 7.25; TTNV

30

7580201A

Kỹ thuật XD - công nhân Tin học xây dựng

20.9

TO >= 6.4; LI >= 7.5; TTNV

31

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy

17.6

TO >= 7.4; LI >= 6.5; TTNV

32

7580205CLC

Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao)

16.75

TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV

33

7580205

Kỹ thuật XD công trình giao thông

19.3

TO >= 6.2; LI >= 4.5; TTNV

34

7580301CLC

Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

18.5

TO >= 7; LI >= 5.5; TTNV

35

7580301

Kinh tế xây dựng

22.1

TO >= 8.6; LI >= 5.75; TTNV

36

7850101

Quản lý tài nguyên & môi trường

18.2

TO >= 8.2; HO >= 2.75; TTNV

37

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

17.5

TO >= 6; LI >= 4.25; TTNV

38

7580210

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

15.5

TO >= 6; LI >= 3.25; TTNV

39

7905206

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

16.88

N1 >= 5.8; to lớn >= 5.4; TTNV

40

7905216

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành hệ thống nhúng

18.26

N1 >= 5.6; to lớn >= 7.4; TTNV

41

PFIEV

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)

18.88

TO >= 8; LI >= 3.75; TTNV

42

7480201CLC2

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo

25.65

TO >= 9.4; LI >= 8.75; TTNV

43

7520103B

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí sản phẩm không

24

TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV

44

7480106

Kỹ thuật vật dụng tính

25.65

TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV

Ghi chú:

(1)Thí sinh trúng tuyển yêu cầu đủ các điều khiếu nại sau: tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển chọn sinh; có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, chuyên ngành công bố.

Bạn đang xem: Đại học bách khoa điểm chuẩn 2020

(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bởi Điểm trúng tuyển chọn ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".

(3) Đối với những ngành tất cả nhân thông số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển chọn ngành được quy về thang điểm 30.

Xem thêm: Lý Thuyết Xác Suất 11, Trọn Bộ Công Thức Toán 11, Bài Tập Xác Suất Lớp 11 Có Đáp Án

(4) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn chỉnh giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển chọn ngành là vấn đề trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.