*

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022 theo cách tiến hành xét tác dụng học tập bậc trung học phổ thông (xét học bạ)
*

Ghi chú:

+ tổng hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, thứ Lý, Hóa Học); A01 (Toán, vật dụng Lý, giờ Anh); A02 (Toán, đồ Lý, Sinh Học); B00 (Toán, Hóa Học, Sinh Học); D01 (Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa Học, giờ đồng hồ Anh); D08 (Toán, Sinh Học, tiếng Anh); D14 (Ngữ Văn, lịch Sử, giờ Anh); D15 (Ngữ Văn, Địa Lý, giờ đồng hồ Anh).

Bạn đang xem: Đại học nông lâm tphcm điểm chuẩn

+ Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: theo phương pháp tuyển sinh đại học chính quy của trường Đại Nông lâm tp.hồ chí minh năm 2022.

(*) Đối cùng với ngành Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp: Ngoài điều kiện điểm chuẩn, yêu cầu thỏa điều kiện bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào theo quy định tuyển sinh hiện nay hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo (Học lực lớp 12 xếp nhiều loại từ xuất sắc trở lên hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 đểm trở lên).

(**) Đối cùng với ngành ngữ điệu Anh: Môn chính là Tiếng Anh (nhân thông số 2), điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ phù hợp môn xét tuyển, bí quyết tính:

Điểm xét tuyển chọn = <(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm tiếng Anh x 2)) x 3 phần tư > + điểm ưu tiên (nếu có), làm tròn mang đến 2 số lẻ thập phân.

*

Ghi chú:

+ tổng hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, vật Lý, Hóa Học); A01 (Toán, đồ gia dụng Lý, giờ Anh); A02 (Toán, trang bị Lý, Sinh Học); B00 (Toán, Hóa Học, Sinh Học); D01 (Toán, Ngữ Văn, giờ Anh); D07 (Toán, Hóa Học, giờ đồng hồ Anh); D08 (Toán, Sinh Học, giờ đồng hồ Anh); D14 (Ngữ Văn, định kỳ Sử, giờ đồng hồ Anh); D15 (Ngữ Văn, Địa Lý, giờ đồng hồ Anh).

+ Điều kiện bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào: theo giải pháp tuyển sinh đh chính quy của trường Đại Nông lâm tp hcm năm 2022.

*

Ghi chú:

+ tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, đồ gia dụng Lý, Hóa Học); A01 (Toán, đồ gia dụng Lý, giờ Anh); A02 (Toán, vật dụng Lý, Sinh Học); B00 (Toán, Hóa Học, Sinh Học); D01 (Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh); D07 (Toán, Hóa Học, giờ đồng hồ Anh); D08 (Toán, Sinh Học, tiếng Anh); D14 (Ngữ Văn, lịch Sử, giờ đồng hồ Anh); D15 (Ngữ Văn, Địa Lý, tiếng Anh).

+ Điều kiện đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào: theo cách thực hiện tuyển sinh đại học chính quy của trường Đại Nông lâm tp hcm năm 2022.

Xem thêm: Menđen Đã Giải Thích Kết Quả Thí Nghiệm Trên Đậu Hà Lan Như Thế Nào

+ Đối cùng với ngành ngôn ngữ Anh: Môn chính là Tiếng Anh (nhân thông số 2), điểm chuẩn trúng tuyển chọn được quy về hệ điểm 30 giành cho tổ hợp môn xét tuyển, phương pháp tính:

Điểm xét tuyển = <(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm tiếng Anh x 2)) x 3/4 > + điểm ưu tiên (nếu có), làm tròn mang đến 2 số lẻ thập phân.

THÔNG TIN TUYỂN SINH