STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510201D Công nghệ chuyên môn cơ khí (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.5
2 52510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19.5
3 52510201A Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 ---
4 52510102D Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.25
5 52510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19
6 52510102A Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (hệ rất tốt tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 17
7 52480201D Công nghệ tin tức (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.5
8 52480201C Công nghệ tin tức (hệ rất tốt tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19.5
9 52480201A Công nghệ tin tức (hệ chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 ---
10 52340301D Kế toán (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.5
11 52340301C Kế toán (hệ rất chất lượng tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.25
12 52340122D Thương mại năng lượng điện tử (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
13 52220201D Ngôn ngữ Anh (hệ Đại trà) D01; D96 27.75
14 52210404D Thiết kế thời trang và năng động (hệ Đại trà) V01; V02 20
15 52140231D Sư phạm giờ đồng hồ Anh (hệ Đại trà) D01; D96 29.25
16 52810501D Kinh tế mái ấm gia đình (hệ Đại trà) A00; B00; D01; D07 18.25
17 52580205D Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.25
18 52540301D Công nghệ chế tao lâm sản (Chế phát triển thành gỗ) (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 ---
19 52540204D Công nghệ may (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
20 52540204C Công nghệ may (hệ rất chất lượng tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.75
21 52540101D Công nghệ lương thực (hệ Đại trà) A00; B00; D07; D90 22.75
22 52540101C Công nghệ lương thực (hệ rất chất lượng tiếng Việt) A00; B00; D07; D90 19.5
23 52540101A Công nghệ thực phẩm (hệ chất lượng cao tiếng Anh) A00; B00; D07; D90 ---
24 52520212D Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
25 52510605D Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 ---
26 52510603D Kỹ thuật Công nghiệp (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.5
27 52510601D Quản lý Công nghiệp (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22
28 52510601C Quản lý Công nghiệp (hệ rất tốt tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.75
29 52510501D Công nghệ in (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.25
30 52510501C Công nghệ in (hệ chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18
31 52510406D Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.25
32 52510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 22.75
33 52510402D Công nghệ vật liệu (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 20.25
34 52510401D Công nghệ Kỹ thuật hóa học (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.75
35 52510304D Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.5
36 52510304C Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (hệ rất chất lượng tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.25
37 52510303D Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 23
38 52510303C Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá (hệ chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19.75
39 52510303A Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 ---
40 52510302D Công nghệ nghệ thuật Điện tử - truyền thông (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
41 52510302C Công nghệ chuyên môn Điện tử - media (hệ rất chất lượng tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.5
42 52510302A Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông media (hệ chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 ---
43 52510301D Công Nghệ kỹ thuật điện - năng lượng điện tử (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 23
44 52510301C Công Nghệ kỹ thuật năng lượng điện - điện tử (hệ chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19.75
45 52510301A Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ rất tốt tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 17
46 52510206D Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
47 52510206C Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ rất tốt tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.5
48 52510205D Công nghệ kỹ thuật xe hơi (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 23
49 52510205C Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 20
50 52510205A Công nghệ kỹ thuật xe hơi (hệ chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 17
51 52510203D Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.5
52 52510203C Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (hệ rất chất lượng tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 20.25
53 52510203A Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ rất tốt tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 17
54 52510202D Công nghệ sản xuất máy (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.5
55 52510202C Công nghệ sản xuất máy (hệ chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19
56 52510202A Công nghệ chế tạo máy (hệ chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 17

*

SPK-Trường đh Sư Phạm kỹ thuật TP.HCM