STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị kinh doanh quản ngại trị kinh doanh TM01A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
2 quản ngại trị sale TM03A00, A01, D01, D07, XDHB27Khởi nghiệp và phát triển ghê doanh, học tập bạ
3 kinh doanh thương mại kinh doanh TM04A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
4 quản lí trị thương hiệu marketing TM05A00, A01, D01, D07, XDHB28Học bạ
5 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng TM06A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
6 Kế toán doanh nghiệp lớn kế toán TM07A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
7 kế toán tài chính công kế toán TM09A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
8 truy thuế kiểm toán kiểm toán TM10A00, A01, D01, D07, XDHB27.41Học bạ
9 kinh doanh quốc tế sale quốc tế TM11A00, A01, D01, D07, XDHB27.32Thương mại quốc tế, học bạ
10 tài chính quốc tế tài chính TM12A00, A01, D01, D07, XDHB27.08Học bạ
11 làm chủ kinh tế tài chính TM13A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
12 Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài chính - ngân hàng TM14A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
13 Tài thiết yếu công Tài chính - bank TM16A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
14 quản ngại trị dịch vụ thương mại điện tử thương mại dịch vụ điện tử TM17A00, A01, D01, D07, XDHB28.5Học bạ
15 tiếng Anh thương mại dịch vụ ngôn ngữ Anh TM18A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
16 Luật kinh tế luật pháp TM19A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
17 tiếng Pháp dịch vụ thương mại quản trị sale TM20A00, A01, D01, D03, XDHB27Học bạ
18 giờ đồng hồ Trung dịch vụ thương mại quản ngại trị sale TM21A00, A01, D01, D04, XDHB27Học bạ
19 quản lí trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin quản lý TM22A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
20 cai quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản trị nhân lực TM23A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
21 kinh doanh TM28A00, A01, D01, D07, XDHB27.38Marketing số, học tập bạ
22 pháp luật TM29A00, A01, D01, D07, XDHB27Luật Thương mại quốc tế, học bạ
23 quản lí trị kinh doanh quản ngại trị kinh doanh TM02A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học tập bạ
24 Kế toán doanh nghiệp kế toán tài chính TM08A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
25 Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài bao gồm - ngân hàng TM15A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học tập bạ
26 quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp cai quản trị lực lượng lao động TM27A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học tập bạ
27 quản trị hotel quản lí trị khách sạn TM24A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định phía nghề nghiệp, học bạ
28 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành TM25A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định phía nghề nghiệp, học tập bạ
29 cai quản trị hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin cai quản TM26A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học tập bạ
30 Kế toán doanh nghiệp kế toán tài chính TM30A01, D01, D07, XDHB27Tích hợp chương trình ICAEW CFAB, học tập bạ
31 quản ngại trị marketing cai quản trị marketing TM01DGNLQGHN140
32 quản ngại trị marketing TM03DGNLQGHN140Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh
33 marketing thương mại kinh doanh TM04DGNLQGHN145
34 quản ngại trị uy tín kinh doanh TM05DGNLQGHN145
35 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng Logistics và thống trị chuỗi cung ứng TM06DGNLQGHN150
36 Kế toán công ty kế toán tài chính TM07DGNLQGHN140
37 kế toán tài chính công kế toán tài chính TM09DGNLQGHN125
38 kiểm toán kiểm toán TM10DGNLQGHN140
39 kinh doanh quốc tế sale quốc tế TM11DGNLQGHN145Thương mại quốc tế
40 tài chính quốc tế kinh tế tài chính TM12DGNLQGHN145
41 thống trị kinh tế tài chính TM13DGNLQGHN130
42 Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài chủ yếu - ngân hàng TM14DGNLQGHN135
43 Tài chính công Tài thiết yếu - ngân hàng TM16DGNLQGHN130
44 quản lí trị thương mại dịch vụ điện tử thương mại điện tử TM17DGNLQGHN150
45 giờ đồng hồ Anh dịch vụ thương mại ngôn ngữ Anh TM18DGNLQGHN130
46 Luật tài chính dụng cụ TM19DGNLQGHN130
47 tiếng Pháp thương mại dịch vụ quản lí trị marketing TM20DGNLQGHN125
48 tiếng Trung dịch vụ thương mại cai quản trị kinh doanh TM21DGNLQGHN140
49 quản ngại trị hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin quản lý TM22DGNLQGHN125
50 quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản trị nhân lực TM23DGNLQGHN135
51 kinh doanh TM28DGNLQGHN150Marketing số
52 biện pháp TM29DGNLQGHN135Luật Thương mại quốc tế
53 quản lí trị kinh doanh cai quản trị kinh doanh TM02DGNLQGHN140CT CLC
54 Kế toán doanh nghiệp kế toán TM08DGNLQGHN130CT CLC
55 Tài chủ yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài chính - ngân hàng TM15DGNLQGHN130CT CLC
56 quản lí trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản lí trị nhân lực TM27DGNLQGHN125CT CLC
57 quản trị hotel quản trị hotel TM24DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
58 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách TM25DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
59 quản ngại trị khối hệ thống thông tin hệ thống thông tin thống trị TM26DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
60 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM30DGNLQGHN125Tích hợp chương trình ICAEW CFABBạn đang xem: Đại học thương mại tuyển sinh 2021


*Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Axit Sunfuric Loãng, Tính Chất Hóa Học Của Axit Sunfuric Và Ứng Dụng

*