Câu hỏi: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi

A.lực tác dụng bằng không.

Bạn đang xem: Dao động cơ học đổi chiều khi

B.lực tác dụng đổi chiều.

C.lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

D.lực tác dụng gồm độ lớn cực đại

Lời giải:

Đáp án: D. Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi lực tác dụng gồm độ lớn cực đại

Giải thích:

Dao động cơ học của một vật sẽ đổi chiều tại biên → lực tác dụng lên vật tất cả độ lớn cực đại.

Các em cùng khansar.net tra cứu hiểu thêm những kiến thức về dao động cơ học điều hoà nhé!

1. Dao động cơ học là gì?

Dao động cơ học là sự chuyển động của một vật quanh một vị trí xác định gọi là vị trí cân nặng bằng, bao gồm 2 dạng phổ biến là Dao động tuần hoàn với Dao động điều hòa.

Một dao động cơ học của nhỏ lắc lò xo được biểu diễu theo hàm Sin hoặc Cos theo thời gian t như sau: x = A.cos ( ωt + Ψ ), v = – ωA.sin( ωt + Ψ ), a = -ω².cos ( ωt + Ψ )

Trong đó: x – Li độ ( cm hoặc m ), v – Vận tốc ( m / s hoặc centimet / s ), a – Gia tốc ( centimet / s² hoặc m / s² ), t – Thời gian ( s ), A – Biên độ ( cm ), ω – Tần số góc ( rad / s ), Ψ – trộn ban đầu ( rad )

Các công thức quan liêu trọng:

ω = 2Π / T với T là chu kì ( s )

A² = x² + v² / ω², Vmax = ω.A với Vmax là vận tốc cực đại.

Vật ở vị trí cân bằng thì x = 0, Vmax, vật ở vị trí biên thì x = A, v = 0

w = 0.5.k.A² với k = m.ω² là độ cứng của lốc xoáy ( N / m), w là năng lượng ( J )

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi" width="550">

2. Gớm nghiệm luyện thi phần Dao động cơ học


Để bao gồm được một bài xích thi tốt, việc đầu tiên là phải nắm chắc kiến thức về những khái niệm cơ bản, công thức, trường hợp làm sao áp dụng từng loại công thức nào,… Nếu đã nắm vững kiến thức mà không hệ thống lại bạn sẽ rất nhanh quên. Chính vì vậy, để có thể nhớ thọ hơn bạn có thể sử dụng Mindmap với hình vẽ sinh động, color sắc bắt mắt góp bạn nắm kiến thức tốt hơn với nhớ thọ hơn. Đây là một phương pháp hữu ích giúp bạn cải thiện trí nhớ của mình.

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 2)" width="543">

3. Bài tập về dao động cơ

Ví dụ 1:Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm. Khi vật bao gồm li độ x = 2 cm thì vật tất cả tốc độ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Từ phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm, ta xác định được những đại lượng sau:

Biên độ A = 4 (cm), tốc độ góc ω = 2π (rad/s)

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 3)" width="123">

Khi x = 2 (cm), áp dụng hệ thức liên hệ ta được

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 4)" width="436">

Ví dụ 2:<ĐH - 2011> Một chất điểm dao động điều hòa bên trên trục Ox. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân nặng bằng thì tốc độ của nó là đôi mươi cm/s. Lúc chất điểm tất cả tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

Hướng dẫn:

Khi chất điểm qua VTCB thì gồm tốc độ cực đại vmax= Aω = đôi mươi cm/s.

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 5)" width="530">

→ Biên độ dao động của chất điểm là A = vmax/ω = 20/4 = 5 cm.

Xem thêm: Các Đoạn Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Natural Disaster

Ví dụ 3:Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về F = –2cos(4πt + π/3) N. Lấy π2= 10. Biên độ dao động của vật bằng

Hướng dẫn:

Đổi m = 100 g = 0,1 kg.

Ta có ω = 4π rad/s, Fmax= 2 N

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 6)" width="541">

Ví dụ 4:Một vật dao động điều hòa: khi vật bao gồm li độ x1= 3cm. Thì vận tốc là v1= 4π cm/s, khi vật có li độ x2= 4cm thì vận tốc là v2= 3π cm/s. Tìm tần số góc và biên độ của vật?

Hướng dẫn:

Từ các hệ thức độc lập với thời gian ta có:

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 7)" width="393">