Học tiếng Trung qua bài bác hát Đáp án của chúng ta 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời giờ Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm giờ Việt với dịch nghĩa


Đáp án của người sử dụng 你的答案 Nǐ de dá"àn – A Nhũng 阿冗

Lời bài hát Đáp án của chúng ta tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu nhón nhén néng sùshuōdể xủy sư phân chia chiêu không dang ủa dể hái chai lu sang trọng mấy dẩu rấn nấng xu suaCó lẽ nhân loại này chính là như vậy, tôi vẫn bước tiến trên đường, không một ai để loại trừ ra nỗi lòng này

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruòdể xủy ủa chử nấng trấn mua dẻn lây sư ruân dẻn vùng khửa dâu pu can nua ruaCó lẽ tôi chỉ rất có thể trầm mặc, nước đôi mắt ướt nhòe khóe mi, nhưng mà chẳng dám yếu ớt đuối

低著头期待白昼接受所有的嘲讽dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěngti chưa thấu tri tai pái châu phân tách sâu xủa dẩu tơ tráo phângCúi đầu hóng ban mai, gật đầu mọi sự trào phúng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒuxeng chơ phâng dung pao trải húng dủng cản tơ xeng tren chẩuHướng về phía gió, bao bọc lấy cầu vồng, anh dũng bước về phía trước

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ mãng cầu tao quang đãng huây duê cua hây an tả p"ua i tria bự chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sủa sớm hừng đông sẽ chiếu thẳng qua bóng tối, đập tan đông đảo sự khiếp sợ tôi sẽ kiếm được đáp án

 

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdānnả p"a dao ni không quang chiêu truy tìm xan hây an tiêu tri xủa dẩu tơ phu tung pu chai cu rã pu chai cu tanDẫu nên đi ngược sáng để xua tan bóng đêm, vứt đi toàn bộ gánh nặng, sẽ không còn cô đơn, không còn lẻ loi

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu nhón nhén néng sùshuōdể xủy sư chia chiêu chưa dang ủa dể hái chai lu sang mấy dẩu rấn nấng xu suaCó lẽ quả đât này đó là như vậy, tôi vẫn bước tiến trên đường, không có bất kì ai để trút ra nỗi lòng này

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruòdể xủy ủa chử nấng trấn tải dẻn lây sư ruân dẻn khoang khửa dâu pu can nua ruaCó lẽ tôi chỉ hoàn toàn có thể trầm mặc, nước đôi mắt ướt nhòe khóe mi, nhưng chẳng dám yếu ớt đuối

低著头期待白昼接受所有的嘲讽dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěngti không thấu tri tai pái châu phân chia sâu xủa dẩu tơ tráo phângCúi đầu ngóng ban mai, chấp nhận mọi sự trào phúng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒuxeng chơ phâng dung pao trải húng dủng cản tơ xeng tren chẩuHướng về phía gió, bao phủ lấy cầu vồng, kiêu dũng bước về phía trước

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ mãng cầu tao quang quẻ huây duê cua hây an tả p"ua i tria béo chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sủa sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan những sự thấp thỏm tôi sẽ tìm kiếm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdānnả p"a dao ni chưa quang chiêu tầm nã xan hây an tiêu tri xủa dẩu tơ phu tung pu chai cu tung pu chai cu tanDẫu nên đi ngược sáng nhằm xua rã bóng đêm, bỏ đi tất cả gánh nặng, sẽ không còn cô đơn, không thể lẻ loi

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ mãng cầu tao quang đãng huây duê cua hây an tả p"ua i tria to chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sủa sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan các sự khiếp sợ tôi sẽ tìm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ānnả p"a dao ni không quang chiêu tầm nã xan hây anDẫu đề nghị đi ngược sáng để xua chảy bóng đêm

有一万种的力量淹没孤单不再孤单yǒu yī wàn zhǒng de lì·liang yānmò gūdān bù zài gūdāndẩu i oan chủng tơ li leng den sở hữu cu chảy pu chai cu tancó vô vàn nguồn sức mạnh, dìm chìm cô đơn, không thể cô đơn

(也许世界就这样)( yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng )( dể xủy sư phân tách chiêu không dang )Có lẽ ráng giới chính là như vậy

(我也还路上)( wǒ yě hái zài lù·shang )( ủa dể hái chai lu sang trọng )Tôi vẫn bước đi trên đường

(没有人能诉说)( méi·yǒu nhón nhén néng sùshuō )( mấy dẩu rấn nấng xu sua )Không bao gồm ai cùng trút bầu tâm sự

(也许我只能沉默)( yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò )( dể xủy ủa chử nấng trấn tải )Có lẽ tôi chỉ có thể trầm lặng

(眼泪湿润眼眶)( yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng )( dẻn lây sư ruân dẻn vùng )nước đôi mắt ướt nhòe khóe mi

(可又不甘懦弱)( kě yòu bùgān nuòruò )( khửa dâu pu can nua rua )nhưng không dám yếu đuối