Đề và lời giải đề khansar.net môn Hóa mã đề 220 - khansar.net giỏi nghiệp thpt năm 2021 của bộ GD được cập nhật dưới đây, các em xem thêm

Đề khansar.net xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Hóa - Mã đề 220

Câu 71: Nung nóng một lượng butan trong bình kín đáo (với xúc tác mê say hợp), chiếm được 0,47 mol tất cả hổn hợp X có H2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn thể X vào bình chứa dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 bội phản ứng, cân nặng bình tăng 9,52 gam cùng thoát ra tất cả hổn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y buộc phải vừa đầy đủ 0,28 mol O2, nhận được CO2 và H2O. Quý giá của a là

A. 0,24. B. 0,20 C. 0,21. D. 0,27.

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh hoàn toàn có thể không chính xác, đáp án đúng chuẩn của bộ GD được cập nhật bên dưới đề

*

*

*

*

Đáp án đề khansar.net xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Hóa - Mã đề 220

*

Theo TTHN
Bạn đang xem: Đáp án hoá 2021

Đề khansar.net thử giỏi nghiệp thpt 2022 - toàn bộ các môn


Đề khansar.net thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề khansar.net thử xuất sắc nghiệp thpt 2022 - tất cả các môn


Đề khansar.net thử xuất sắc nghiệp thpt môn Hóa 2022


Viết bình luận: Đáp án đề khansar.net tốt nghiệp thpt 2021 môn Hóa - Mã đề 220


Các tin new nhất


Đang quan liêu tâm


Tin tức new nhất


Gửi bài tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
khansar.net.COM


Xem thêm: Công Thức Giải Phương Trình Và Bất Phương Trình Lớp 10 Phải Biết

ĐIỂM khansar.net
*