câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 9 bài 1: tính chất hóa học, Khái quát về việc phân một số loại của oxit.(phần 2) (có đáp án)
*
Giải vị Vietjack

Chọn C

Loại A vì chưng NO là oxit trung tính;

Loại B doNa2O là oxit bazơ

Loại D do CO cùng NO là oxit trung tính,Al2O3 là oxit lưỡng tính.

Bạn đang xem: Dãy chất gồm các oxit axit là


Cho các oxit bazơ sau:Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO . Số oxit bazơ tác dụng với nước ở ánh sáng thường là


Hòa tan hết 12,4 gam natri oxit vào nước chiếm được 500ml dung dịch A . độ đậm đặc mol của hỗn hợp A là


Cho 15,3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với độ đậm đặc 8,55%. Bí quyết của oxit trên là


Hòa tan trọn vẹn 10 gam MgO buộc phải dùng trọn vẹn 400 ml hỗn hợp HCl aM thu được dung dịch X. Quý hiếm của a là


I. Tính chất hóa học của oxit

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ gồm những đặc điểm hóa học nào ?

a) công dụng với nước: một số trong những oxit bazơ công dụng với nước chế tạo thành hỗn hợp bazơ (kiềm).

Ví dụ:

Na2O+H2O→ NaOH

CaO+H2O→Ca (OH)2

Những oxit bazơ công dụng với nước chế tạo ra thành hỗn hợp kiềm là: Li2O,Na2O,K2O, CaO, BaO …

Hình 1: can xi oxit tác dụng với nước

b) chức năng với axit: Oxit bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ:

Hình 2: CuO chức năng với dung dịch HCl

c) chức năng với oxit axit: một vài oxit bazơ, là đầy đủ oxit bazơ tung trong nước (như Li2O,Na2O,K2O,CaO, BaO …) tác dụng với oxit axit chế tạo thành muối.

Ví dụ:

2. Oxit axit: Oxit axit tất cả những đặc thù hóa học nào ?

a) tác dụng với nước: nhiều oxit axit tính năng với nước tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ:

Những oxit không giống nhưSO2,N2O5 … cũng đều có phản ứng tương tự.

Hình 3: KhíSO2 tính năng với nước

b) tính năng với dung dịch bazơ: Oxit axit + dung dịch bazơ → muối hạt + nước.

Ví dụ:

Những oxit khác ví như SO2,P2O5 …cũng gồm phản ứng tương tự.

Hình 4:SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

c) công dụng với oxit bazơ: Oxit axit công dụng với một trong những oxit bazơ (tan) chế tạo thành muối.

Ví dụ:

3. Oxit lưỡng tính: một trong những oxit vừa tính năng dung dịch axit, vừa công dụng với dung dịch bazơ, call là oxit lưỡng tính như: Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO…

Ví dụ:

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo thành muối): một số oxit không tác dụng với axit, dung dịch bazơ, nước call là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

II. Khái quát về sự việc phân nhiều loại oxit

Căn cứ vào đặc điểm hóa học của oxit, bạn ta phân loại oxit thành 4 nhiều loại như sau:

1. Oxit bazơ là những oxit công dụng với dung dịch axit tạo ra thành muối và nước.

2. Oxit axit là phần lớn oxit tác dụng với hỗn hợp bazơ chế tạo thành muối và nước.

3. Oxit lưỡng tính là phần lớn oxit công dụng với dung dịch axit và chức năng với dung dịch bazơ sản xuất thành muối và nước.

Xem thêm: Thế Nào Là Trạng Từ Là Gì? Cách Sử Dụng Và Vị Trí Đứng Của Trạng Từ Trong Câu

4. Oxit trung tính hay còn được gọi là oxit không chế tác muối là phần nhiều oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.