Câu hỏi: Dây dẫn mang loại điện ko tương tác với

A. Những điện tích đứng yên

B. Nam châm hút chuyển động

C. Những điện tích chuyển dộng

D. Nam châm từ đứng yên

Trả lời:

* Dây dẫn mang chiếc điện tương tác với:

- những điện tích chuyển động

- nam châm hút từ đứng yên

- nam châm hút từ chuyển động

* Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với những điện tích đứng yên

Đáp án cần chọn là:A .Các điện tích đứng yên

Cùng top lời giải tìm hiểu các dạng bài tập về Tính tương tác giữa hai cái điện song song thuộc bài xích học nhé

Phương pháp

+ khi cho chiếc điện chạy qua hai dây dẫn thẳng song song thì hai dòng điện tương tác với nhau.

Bạn đang xem: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

- Nếu hai cái điện cùng chiều thì chúng hút nhau.

- Nếu hai chiếc điện ngược chiều thì bọn chúng đẩy nhau.

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với" width="147">

+ Độ lớn của lực từ tác dụng lênmột đơn vị chiều dàicủa dây:

Trong đó:I1và I2là cường độ loại điện chạy qua những dây, đơn vị là ampe (A); r là khoảng cách giữa hai chiếc điện, đơn vị là mét (m).

Lưu ý:

+ Lực hút hay lực đẩy giữa hai dòng điện tất cả phương nằm trên đường nối hai dòng điện

+ Nếu tính cho dây có chiều nhiều năm l thì:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 2)" width="577">

+ Khi gồm nhiều cái điện tác dụng lên nhau thì ta áp dụng nguyên lý chồng chất: F = F1+ F2+ F3+ ....

Bài tập trắc nghiệm có đáp án


Bài 1:Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ trong nhị dây bằng nhau cùng bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều nhiều năm của dây bằng 2.10-5N. Hỏi nhị dây đó biện pháp nhau bao nhiêu.

Lời giải

Ta có:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 3)" width="442">

Bài 2:Một dây dẫn lâu năm vô hạn, tất cả cường độ I1= 6A đặt tại điểm A.

Xem thêm: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Lễ Vu Lan Là Gì? Ý Nghĩa Của Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu

a) Hãy tính độ lớn cảm ứng từ vì dây dẫn trên gây ra tại điểm B nằm giải pháp A đoạn 6 centimet ?

b) Nếu tại B đặt một dây dẫn thứ 2 tuy vậy song với dây thứ nhất. Cho chiếc điện I2= 3A, chạy cùng chiều với loại điện thứ nhất, hãy xác định lực từ vì chưng I1tác dụng lên mỗi mét dây dẫn của I2, cho biết chúng đẩy tuyệt hút nhau?

Lời giải

a) Cảm ứng từ vị dòng điện thẳng nhiều năm vô hạn gây ra tại B:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 4)" width="350">

b) vì chưng hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều nên lực tương tác giữa bọn chúng là lực hút.

Độ lớn của lực tương tác:

*
Dây dẫn mang mẫu điện ko tương tác với (ảnh 5)" width="242">

Bài 3:Hai dây dẫn đặt biện pháp nhau 2cm trong không khí, cái điện trong 2 dây tất cả cùng giá chỉ trị cường độ, lực tương tác từ giữa 2 dây là lực hút và bao gồm độ lớn F = 2,5.10-2N. Hai mẫu điện trên cùng chiều tốt ngược chiều ? tìm cường độ loại điện vào mỗi dây ?

Lời giải

Vì lực tương tác là lực hút đề xuất hai loại điện cùng chiều

Ta có:

*
Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 6)" width="434">

Bài 4:Hai dây dẫn lâu năm vô hạn đặt phương pháp nhau 4cm, cho 2 dòng điện chạy ngược chiều nhau trong 2 dây dẫn, 2 mẫu điện gồm cùng cường độ I = 5A. Hãy mang đến biết:

a) hai dây dẫn trên gồm tương tác lực từ với nhau không ? Nếu bao gồm thì bọn chúng đẩy xuất xắc hút nhau ? Vẽ hình ?

b) Hãy tính lực từ tương tác bên trên mỗi mét chiều nhiều năm của mỗi sợi dây ?

Lời giải

a) bởi hai dây dẫn đều mang dòng điện cần chúng sẽ tương tác với nhau bằng lực từ. Vị hai chiếc điện ngược chiều nên chúng sẽ đẩy nhau:

*
Dây dẫn mang chiếc điện không tương tác với (ảnh 7)" width="371">

b) Lực tương tác giữa nhì dây dẫn:

*
Dây dẫn mang mẫu điện không tương tác với (ảnh 8)" width="265">

Bài 5:Ba cái điện thuộc chiều cùng cường độ 10A chạy qua tía dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn. Biết rằng khoảng bí quyết giữa dây 1 và 2 là 10 centimet dây 2 và 3 là 5cm cùng dây 1 với 3 là 15cm. Xác định lực từ do:

a) Dây 1 cùng dây 2 tác dụng lên dây 3

b) Dây 1 cùng dây 3 tác dụng lên dây 2

Lời giải

a) vày dòng điện I1và I3cùng chiều bắt buộc I1hút I3một lực :

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với (ảnh 9)" width="379">

Vì dòng điện I2và I3cùng chiều đề xuất I2hút I3một lực:

*
Dây dẫn mang chiếc điện không tương tác với (ảnh 10)" width="369">

Lực từ vì chưng dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3:

*
Dây dẫn mang cái điện không tương tác với (ảnh 11)" width="391">

b) vì dòng điện I1và I2cùng chiều bắt buộc I1hút I2một lực:

*
Dây dẫn mang mẫu điện ko tương tác với (ảnh 12)" width="357">

Vì loại điện I3và I2cùng chiều buộc phải I3hút I2một lực:

*
Dây dẫn mang loại điện ko tương tác với (ảnh 13)" width="251">

Lực từ do dây 1 với dây 2 tác dụng lên dây 3:

*
Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 14)" width="349">