Câu điều kiện loại một là câu được sử dụng tương đối nhiều trong tiếp xúc hàng ngày cũng như văn viết.Bạn đã nắm rõ được cấu tạo ngữ pháp này hay chưa?Nếu chưa! Đừng lo nội dung bài viết dưới đây để giúp ích không hề ít cho bạn!

*


1. Kết cấu câu đk loại 1

 Định nghĩa: Câu đk loại 1 thường được sử dụng để đặt ra một điều kiện hoàn toàn có thể có thật (ở bây giờ hoặc tương lai) với kết quả rất có thể xảy ra.

Bạn đang xem: Câu điều kiện: công thức, cách dùng và ứng dụng


Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V(s/es)

S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

IF+ thì lúc này đơn

Will + Động từ nguyên mẫu


Cách dùng:

Mệnh đề If rất có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu. Thông thường, mệnh đề trước If phân chia ở thì bây giờ đơn, còn mệnh đề sau thì phân tách ở thì sau này đơn.

Câu điều kiện loại 1 dùng làm chỉ sự việc có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai

EX: If I get up early in the morning, I will go khổng lồ school on time. Nếu tôi dậy mau chóng vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học đúng giờ.EX: If you need a ticket, I can get you one.Nếu bạn phải mua vé, tôi rất có thể mua dùm bạn một cái.EX: If you come in, he will kill you. Nếu bạn phi vào đó, anh ta vẫn giết bạn.

Một vài để ý về câu đk loại 1

Cách sử dụng này có nghĩa là sự việc này luôn tự động hóa xảy ra theo sau sự việc khác.EX: If David has any money, he spends it.Nếu David tất cả đồng nào, anh ấy đã tiêu đồng ấy.EX: If you’ll wait a moment, I’ll find someone to lớn help you. (= Please wait a moment … )Nếu chúng ta đợi một lát, tôi đang tìm fan giúp bạn.Ex:
 If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean. Nếu bọn họ muốn có nhiều khách tham quan thì bảo tàng cần thật sạch sẽ sẽ.

Sử dụng công thức: If + HTĐ, TLTD/TLHT.

Ex: If we go trang chủ today, we will be having a buổi tiệc nhỏ tomorrow.Nếu họ về công ty hôm nay, họ sẽ có một buổi tiệc ngày mai.

Trường hợp biểu hiện sự mang lại phép, đồng ý, gợi ý

 Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... May/can + V-inf.

EX: If it’s a nice day tomorrow, we’ll go lớn the beach.

Nếu sau này trời đẹp, công ty chúng tôi sẽ đi biển.

Với câu gợi ý, đề nghị, yêu thương cầu, khuyên răn mà nhấn mạnh về hành động

Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... Would lượt thích to/must/have to/should... + V-inf.

EX: If you want to thua thảm weight, you should bởi vì some exercise.Nếu bạn muốn giảm cân thì cần làm bài bác tập luyện.

Với câu nghĩa vụ (chủ ngữ ẩn sinh hoạt mệnh đề chính) 

Công thức: If + HTĐ, (do not) V-inf.

EX: If you are thirty, drink a cup of water.Nếu bạn khát, hãy uống một cốc nước.

2. Những biến thể của câu điều kiện loại 1

Biến thể mệnh đề chính

Trường hợp miêu tả sự đồng ý

 If + S + simple present, S + may/can + V-inf

Trường hợp rất có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh trạng thái diễn ra/hoàn thành của sự việc việc

If + S + simple present, S + future continuous/ future perfect(will be V_ing / will have V3/ed) Ex: If we start building this supermarket today, we will have finished by April.(Nếu họ khởi công xây dựng nhà hàng siêu thị này hôm nay, họ sẽ xong xong trước tháng Tư)

Trường đúng theo câu gợi ý, khuyên nhủ nhủ, yêu mong hoặc đề nghị.

If + S + simple present, S + would like to/must/have to/should + V-infEx: If you want to meet my boss, you should wait for a while. (Nếu bạn muốn gặp sếp tôi, thì chúng ta nên đợi một lát.)

Trường phù hợp câu mệnh lệnh.

If + S + simple present, (Don’t ) + V-infEx: If you don’t leave now, you will miss the bus. (Nếu bây chừ bạn ko đi thì bạn sẽ nhỡ chuyến xe cộ buýt.)

Biến thể mệnh đề IF

Trường hợp vụ việc đang xảy ra trong hiện tại.

If + S + present continuous , S + will + V_infEx: If you are studying, I will not disturb you. (Nếu bạn đang học thì tôi sẽ không còn làm phiền bạn.)

Trường hợp vấn đề không chắc về thời gian.

Xem thêm: Hepcidin Là Gì - Hepcidin Là Một

If + S + present perfect, S + will + V-infEx: If he has finished cooking, I will try out his food. (Nếu anh ta nấu kết thúc thì tôi đã thử các món của anh ấy.)

 

3. Bài bác tập

Bài tập câu điều kiện loại 1: Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. David will leave for Rent tomorrow if the weather _____ (be) fine.2. What will you vị if you _____ (not / go) away for the weekend ?3. The trò chơi _____ (start) if you put a coin in the slot.4. If you _____ (be) scared of spiders, don’t go into the garden.5. We’ll have khổng lồ go without John if he ( not arrive) _____soon.6. Please don’t disturb him if he_____ (be) busy.7. If she _____ (accept) your card và roses, things will be very much hopeful.8. If a holiday_____ (fall) on a weekend, go lớn the beach.9. If she (come) _____ late again, she’ll thua kém her job.10. If he (wash) _____my car, I’ll give him $20.11. He’ll be late for the train if he (not start) _____ at once.12. If I lend you $100, when you (repay) _____me?13. Unless I have a quiet room I (not be able) _____to vì chưng any work.14. If we leave the oto here, it (not be) _____ in anybody’s way.15. Someone (steal) _____ your oto if you leave it unlocked.16. Unless he (sell) _____more, he won’t get much commission.17. If you come late, they (not let) _____you in.18. If you (not go) _____away I’ll send for the police.19. If he _____ (eat) all that, he will be ill.20. What _____ (happen) if my parachute does not open?

Đáp án

1. Is2. Don’t go3. Will start4. Are5. Doesn’t arrive6. Is7. Accepts8. Falls9. Comes10. Washes11. Doesn’t start12. Will you repay13. Won’t be able14. Won’t be15. Will steal16. Sells17. Won’t let18. Don’t go19. Eats20. Will happen

Hy vọng cùng với những share trên đây của cô ấy Hoa sẽ giúp đỡ các em ôn luyện cùng học tập hiệu quả hơn nhé!

Hẹn chạm mặt lại những em trong cửa hàng ngữ pháp câu đk loại 2 trong bài bác học tiếp theo sau nhé.

Để được tư vấn miễn chi phí về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, chúng ta để lại tin tức tại đây để được cung ứng nhé!