Đề cương cứng ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 tổng hợp toàn thể những kiến thức và kỹ năng Phân số, Giải toán, Bảng đơn vị chức năng đo, Số thập phân, cùng mọi dạng bài xích tập với đề ôn thi học tập kì 1, cho những em học sinh lớp 5 hệ thống lại kiến thức thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn toán lớp 5 năm 2020

Với không ít các dạng bài xích tập khác biệt trong nội dung bài viết dưới đây, còn khiến cho thầy cô thuận lợi giao đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 cho học viên của mình. Cụ thể mời thầy cô và những em học viên cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của khansar.net:


Đề cưng cửng ôn tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Nội dung ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

Phần I: Phân số

1) Phép cộng và trừ phân số:

a) Tính:

*

*

*

*

*

*

b) search x:

*

*

*

2. Phép nhân và phân tách phân số:

a) Tính:

*

*

*


*

b) tìm kiếm x

*

*

*

c) Điền vết , = thích hợp vào chỗ chấm:

*

*

*

*

Phần II: Giải toán

1) Tổng – Tỉ:

Câu 1. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Nửa chu vi bởi 256m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 2. Minh với Khôi gồm 25 quyển vở. Số vở của Minh bởi 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi các bạn có bao nhiêu quyển vở?

Câu 3. Tổng của nhị số là 72. Tìm nhị số đó, hiểu được nếu số mập giảm 5 lần thì được số bé

2) Hiệu tỉ:

Câu 1. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Chiều rộng hèn chiều dài 20m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 2. bây giờ tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi nhỏ và cho đến năm nhưng mà tuổi con gấp rất nhiều lần tuổi con bây chừ thì tổng cộng tuổi của hai cha con là 91. Hỏi tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?


Câu 3. Hình chữ nhật gồm chiều dài dài hơn nữa chiều rộng lớn 98m và chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật .

3. Giải toán tỉ số:

Bài 1: sở hữu 12 quyển vở không còn 30 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết từng nào tiền?

Bài 2: Theo dự định, một xưởng mộc yêu cầu làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 chiếc bàn ghế thì mới dứt kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 chiếc bàn ghế. Hỏi xưởng đó có tác dụng trong bao nhiêu ngày thì chấm dứt kế hoạch?

Phần III: Bảng đơn vị chức năng đo

1) Bảng đơn vị chức năng đo độ dài:

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1m = 10dm

= 1/10 dam

2) Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng:

Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1kg = 10hg

= 1/10 yến

3) Bảng đơn vị chức năng đo diện tích:

Lớn hơn mét vuông

Mét vuông

Bé hơn mét vuông

km2

hm2

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

1m2 = 100dm2

= 1/10 dam2

4) Luyện tập:

1. Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a) 135m = ... Dm

375cm = ... M 4km

37m = m

354dm = ...m...dm

b) 19 yến = ...kg

203kg = ... Tấn

2006g = ... Kg ... G

3tấn 7yến = ... Kg

c) 5cm2 = ... Mm2

6m 235dm2 = m2

2006m2 = ... Dam2... M2

Phần IV: Số thập phân

1. Đọc – viết số thập phân:

Số thập phân

1

2

3

,

4

5

6

Hàng

Trăm

chục

đơn vị

phần mười

phần trăm

phần nghìn

Quan hệ giữa những đơn vị của nhì hàng ngay tắp lự nhau

Mỗi đơn vị chức năng của một hàng bằng 10 đơn vị chức năng của hàng thấp rộng liền sau.

Mỗi đơn vị chức năng của một hàng bằng

*
(hay 0,1) đơn vị của hàng cao hơn nữa liền trước.


* Đọc viết số thập phân sau:

20,06; 7,5; 201,55; 0,187

* Viết những số thập phân sau:

- Năm 1-1 vị, bảy phần mười.

- cha trăm mười lăm đơn vị, sáu phần nghìn.

- Không 1-1 vị, bảy phần trăm.

* Viết theo sản phẩm tự từ bự đến bé.

42,538; 41,835; 42,358; 41,538

2. Phép cùng và trừ số thập phân:

* Đặt tính rồi tính:

3,85 + 2,67

5,7 + 6,24

234 + 45,6

12,3 + 45,6 + 78,9

7,18 – 6,25

12 – 3,45

67,8 – 56

3,21 – 2,1

* Tính bằng cách thuận lợi nhất:

4,68 + 6,03 + 3,97

4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

42,37 – 28,73 – 11,27

3. Phép nhân và phép chia số thập phân:

* Đặt tính rồi tính:

23,4 x 4,5

3,7 x 12

23,8 x 10

142, 78 x 0,01

52,8 : 4

213,8 : 10

35 : 4

7 : 3,5

23,56 : 6,2

* Tính bằng cách thuận tiện nhất:

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

4. Giải toán tỉ số phần trăm

* tìm kiếm tỉ số xác suất của nhì số:

- 2,8 với 80; 540 cùng 1000; 19 và 30

* Tính:

23,5% + 34,7%

123% - 37,8%

12,3% x 6

216% : 8

* tìm số xác suất của một số:

- tra cứu 15% của 335 kg

- kiếm tìm 24% của 235 m2

- search 0,8% của 350

* Tìm một vài biết trước số tỷ lệ của nó:

- Tìm một vài biết 30% của chính nó là 720

- Tìm một trong những biết 45% của chính nó là 90kg.

5. Luyện tập

Câu 1. Tính:

(28,7 + 34,5) x 2,4

28,7 + 34,5 x 2,4

(128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện:

20,06 x 71 + 20,06 x 23 + 6 x 20,06

12,45 + 6,98 + 7,55

8,3 – 1,4 – 3,6

6,75 x 4,2 + 4,2 x 3,25

Câu 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 40% chiều dài. Chu vi bằng 196m.

a) Tính diện tích thửa ruộng.

b) fan ta chia diện tích thửa ruộng thành nhì phần nhằm trồng lúa cùng đào ao thả cá. Diện tích trồng lúa kém diện tích đào ao là 140m2. Tính diện tích mỗi phần.

Câu 4. mẹ có 5 000 000 đồng rước gửi tiết kiệm ngân sách với lãi xuất 1,2% một tháng.

a) Hỏi sau đó 1 tháng chị em có toàn bộ bao nhiêu tiền?

b) Hỏi sau hai tháng bà mẹ có toàn bộ bao nhiêu tiền?

Câu 5. Lớp 5B bao gồm số học viên nam là 12 em chiếm phần 40% số học sinh trong lớp.

a) Tính số học sinh nữ.

b) Tính số học sinh cả lớp.

Câu 6: Một nhà thầu xây đắp nhận xây cất một khu nhà ở với ngân sách là 360 000 000 đồng nhưng gia chủ xin hạ bớt 2,5%, bên thầu đồng ý. Tính số tiền đơn vị thầu nhận xây nhà?


Câu 7: Nước hải dương chứa 4% muối. Cần đổ thêm từng nào gam nước lạnh vào 400 gam nước hải dương để tỉ lệ muối trong hỗn hợp là 2%?

Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước phương án vấn đáp đúng tốt nhất :

Câu 1: trong những phân số

*
, phân số nào hoàn toàn có thể viết thành phân số thập phân

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Chữ số 7 trong các thập phân 15,157 có mức giá trị là:

A. 7

B.

*

C.

*

Câu 3: Số như thế nào là tác dụng của phép tính nhân 18,862 x 0,1:

A. 188,62

B. 1,8862

C. 0,18862

Câu 4:15 % của một số là 60. Số đó là:

A. 9

B. 40

C. 400

Câu 5: Số phù hợp để viết vào khu vực chấm của 015 ha = ……..m2 là

A. 15

B. 150

C. 1500

Câu 6: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 4,5 cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 9 cm

B. 40,5 cm

C. 27 cm

II - PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 496,45 + 128, 26

b) 95,7 – 34,42

c) 15,6 x 3,7

d) 18,5 : 7,4

Câu 2: Biết 25 % của một vài là 40. Tính 01/05 số đó? (1 điểm)

Câu 3: Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 8,5m cùng chiều rộng 6 m. Người ta thực hiện 20% diện tích s đất trồng rau, còn sót lại để trồng khoai.

a) Tính diện tích đất trồng khoai?

b) tra cứu tỉ số phần trăm giữa diện tích đất trồng rau và diện tích đất trồng khoai? (3 điểm)

Câu 4: diện tích hình chữ nhật biến hóa như chũm nào nếu giảm chiều lâu năm 10 % và tăng chiều rộng đôi mươi %? (1 điểm)

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1

I- Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

123456
ACBCBC

II- Phần từ bỏ luận: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

Câu 2: (1 điểm) Số đó là: 40 : 25 x 100 = 160

*
Số đó là: 160 x
*
= 32

Câu 3: (3 điểm)

a) Tính đúng diện tích s mảnh vườn (0,5 điểm)

Tính diện tích trồng rau xanh (0,5 điểm)

Tính diện tích trồng khoai (0,5 điểm)

b) Tính tỉ số phần trăm đúng (1 điểm)

Đáp số đúng: (0,5 điểm)

Lưu ý: HS có thể làm cách khác đúng vẫn chấp nhận

Câu 4: (1 điểm) Chiều dài mới chiếm: 100 % - 10 % = 90 % (chiều lâu năm ban đầu)

Chiều rộng mới chiếm: 100 % + trăng tròn % = 120 % (chiều rộng ban đầu)

Ta có: 90 % =

*


120 % =

*

Diện tích bắt đầu chiếm:

*
(diện tích ban đầu)

Diện tích new tăng: 108 % - 100 % = 8 %

ĐS: Tăng 8 %

Câu hỏi ôn tập Toán lớp 5 học tập kì 1

Câu 1. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi một hình vuông cạnh 14,6m . Biết chiều dài của hình chữ nhật là 16,2m . Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 2: một cái sân hình chữ nhật có chu vi 97,4m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 4,5m. Tính diện tích s cái sân hình chữ nhật đó.

Câu 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng với chiều rộng yếu chiều nhiều năm 32,6m. Tính chu vi và mặc tích khu vườn hình chữ nhật đó.

Câu 4. Tìm nhị số thập phân biết rằng tổng nhì số sẽ là 1,5. Rước số trước tiên chia mang đến số sản phẩm hai thì cũng được 1,5.

Câu 5: nhị số thập phân gồm tổng là 280,2. Số trước tiên kém số sản phẩm công nghệ hai là 14,8. Tra cứu mỗi số thập phân đó.

Câu 6: Trong một tờ học bao gồm 16 chị em sinh và 23 phái mạnh sinh. Tính:

a) Tỉ số phần trăm số bạn nữ sinh và số học viên của lớp.

b) Tỉ số tỷ lệ số thanh nữ sinh với số phái mạnh sinh của lớp.

Câu 7: Lớp 5A gồm 18 nam và 32 nữ.

a) tìm tỉ số xác suất của số phái mạnh so cùng với số nữ.

b) tra cứu tỉ số tỷ lệ của số nam giới so với số học sinh của lớp.

c) cuối năm lớp bao gồm 8 học viên xuất sắc. Hỏi lớp gồm bao nhiêu phần trăm học sinh xuất sắc?

Câu 8: ngôi trường em gồm 1200 học tập sinh. Cuối năm số học sinh giỏi đạt được là 48%. Hỏi số học tập sinh xuất sắc cuối năm trường em có được là bao nhiêu?

Câu 9: Một phân xưởng may gồm 510 con gái công nhân. Số công nhân đàn bà chiếm 85% số công nhân của toàn công ty máy. Hỏi phân xưởng may đó có toàn bộ bao nhiêu công nhân?

Câu 10: Một người gửi tiết kiệm chi phí 25 000 000 đồng cùng với lãi suất tiết kiệm chi phí là 0,95% một tháng. Hỏi sau một tháng fan đó rút cả tiền gửi với tiền lãi được bao nhiêu?

Câu 11: công ty trường đã đạt 249,6m2 sảnh trường để làm vườn hoa. Tính ra diện tích vườn hoa bởi 20% diện tích sân trường. Tính:

a) diện tích s sân ngôi trường còn lại

b) Biết sân trường hình chữ nhật, chiều rộng 24m thì chiều nhiều năm là bao nhiêu mét?

Câu 12: a ) Viết thành tỉ số phần trăm :

0,48 = .......

0,06= ..............

1,25 = ...............

b) Viết tỉ số tỷ lệ dưới dạng số thập phân

50% = ...........

4% = .......................

120% =......................

Câu 13: Viết số thập phân tương thích vào vị trí chấm .

2mm = ..............dm

250m= .................km

35kg = .......... Tạ

450kg =...............tấn

24cm2 = ......... Dm2

7800 m2=...............ha

7ha 68m2 = ..........ha

13ha 25m2 = ………ha

Câu 14

a) Tỉ số tỷ lệ của 0,4 với 3,2 là ..................

b) 0,4% của 3 tấn là....................

c) 0,8 × 0,06 =.............

a) 10, 769 : 2,34 số dư vào phép phân tách trên là..........................

b) Số thập phân 112,564 quý hiếm của số 5 là …………………

Câu 15: Tính:

a) 32,3 : 7, 6

b) 6 ,25 × 2,05

c ) 288 – 93,36

d) 658, 3 + 96,28

Câu 16: search 2 số thập phân biết yêu đương của chúng là 25% với tổng của bọn chúng là 75%.

Xem thêm: Nêu Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Bé Thu Trong Chiếc Lược

Câu 17: Một quyển sách giá 29500 đồng , của mặt hàng bán giảm ngay 16%. Hỏi giá chỉ quyển sách sẽ là bao nhiêu?

Câu 18: Một fan mua một số cam, sau thời điểm bán hết fan đó thu được 682 500 đồng. Tính ra người đó lãi được 18% giá bán bán. Hỏi giá bán vốn số cam kia là từng nào ?....