+ nhất quán dữ liệu (ví dụ của người sử dụng ở các giao dịch khác nhau là tương đương nhau).

Bạn đang xem: Để mở cửa sổ relationships ta thực hiện

Đáp án: D


*

Trả lời: các bước để tạo link giữa các bảng là:

+ chọn ToolRelationships hoặc nháy nút

+ Chọn các bảng sẽ liên kết

+ Tạo liên kết đôi một giữa những bảng

+ Đóng vỏ hộp thoại Realationships/ Yes nhằm lưu lại

Đáp án: A


Câu 3: chuẩn bị xếp quá trình theo đúng sản phẩm công nghệ tự triển khai để tạo links giữa nhị bảng:

1.Kéo thả ngôi trường khóa làm links từ bảng phụ cho tới bảng chính( ngôi trường khóa có tác dụng khóa chính)

2.Chọn những tham số liên kết

3.Hiển thị hai bảng (các trường) mong muốn tạo liên kết

4.Mở hành lang cửa số Relationships

A.2→4→1→3 B. 4→1→2 C. 4→2→3→1 D. 3→1→4→2

Hiển thị đáp án

Trả lời: công việc thực hiện để tạo liên kết giữa nhì bảng:

+ mở cửa sổ Relationships

+ Hiển thị hai bảng (các trường) mong tạo liên kết

+ Kéo thả trường khóa làm links từ bảng phụ cho tới bảng chính( ngôi trường khóa có tác dụng khóa chính)

+ Chọn các tham số liên kết

Đáp án: B


Câu 4: trong Access, nhằm tạo links giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải gồm hai trường vừa lòng điều kiện:

A. Mang tên giống nhau


Trả lời: trong Access, nhằm tạo links giữa 2 bảng thì nhị bảng kia phải bao gồm hai trường thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

+ tất cả kiểu dữ liệu giống nhau

+ có tên giống nhau

+ Có ít nhất một trường là khóa chính

Đáp án:C


Câu 5: Điều kiện yêu cầu để chế tác được link là:

A. Nên có tối thiểu hai bảng

B. đề xuất có ít nhất một bảng cùng một chủng loại hỏi

C. đề nghị có tối thiểu một bảng nhưng mà một biểu mẫu

D. Toàn bô bảng và chủng loại hỏi tối thiểu là 2

Hiển thị đáp án

Trả lời: Điều kiện nên để tạo được links là buộc phải có tối thiểu hai bảng và trường link của nhì bảng nên cùng kiểu dữ liệu.

Đáp án: A


Câu 6: Điều kiện để sinh sản mối link giữa hai bảng là :

A. Trường links của nhị bảng bắt buộc cùng kiểu dữ liệu

B. Trường liên kết của nhị bảng phải là chữ hoa

C. Trường links của nhì bảng cần là kiểu dữ liệu số

D. Trường link của nhì bảng phải khác biệt về kiểu dáng dữ liệu

Hiển thị đáp án

Trả lời: Điều khiếu nại để chế tạo ra mối link giữa nhì bảng là trường links của nhị bảng nên cùng mẫu mã dữ liệu, có ít nhất 2 bảng.

Đáp án: A


Câu 7: lý do khi lập mối quan hệ giữa nhị trường của hai bảng tuy nhiên Access lại ko chấp nhận

A. Vì chưng bảng chưa nhập dữ liệu

B. Bởi vì một nhì bảng này đang thực hiện (mở cửa sổ table)

C. Bởi vì hai trường gia nhập vào dây quan hệ nam nữ khác đẳng cấp dữ liệu(data type), khác chiều lâu năm (field size)

D. Những câu B cùng C hồ hết đúng

Hiển thị đáp án

Trả lời: khi lập quan hệ giữa hai trường của nhị bảng mà lại Access lại không chấp nhậnvì một nhì bảng này đang áp dụng (mở cửa sổ table), do hai trường gia nhập vào dây quan hệ tình dục khác hình trạng dữ liệu(data type), không giống chiều nhiều năm (field size).

Đáp án: D


Câu 8: Khi link bị sai, ta rất có thể sửa lại bằng phương pháp chọn đường links cần sửa, sau đó:

A. Nháy đúp vào đường liên kết  lựa chọn lại trường yêu cầu liên kết

B. Edit → RelationShip

C. Tools → RelationShip → Change Field

D. Chọn đường liên kết giữa nhị bảng đó với nhấn phím Delete

Hiển thị đáp án

Trả lời: Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng phương pháp chọn đường liên kết cần sửa, tiếp nối nháy lưu ban vào đường link  lựa chọn lại ngôi trường cần links trong vỏ hộp thoại Edit Relationship.


Câu 9: ao ước xóa links giữa nhị bảng, trong hành lang cửa số Relationships ta thực hiện:

A.Chọn nhị bảng với nhấn phím Delete

B. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó cùng nhấn phím Delete

C. Chọn toàn bộ các bảng với nhấn phím Delete

D. Cả A, B, C gần như sai

Hiển thị đáp án

Trả lời: ao ước xóa link giữa nhị bảng, trong hành lang cửa số Relationships ta tiến hành nháy vào đường liên kết giữa nhì bảng đó cùng nhấn phím Delete hoặc Click phải chuột, lựa chọn Delete → Yes.

Đáp án:B


Câu 10: Để xóa liên kết, trước hết ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác làm việc tiếp theo như thế nào sau đây là sai?

A. Bấm Phím Delete → Yes

B. Click nên chuột, chọn Delete  Yes

C. Edit → Delete → Yes

D. Tools → RelationShip → Delete → Yes

Hiển thị đáp án

Trả lời: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn links cần xóa. Làm việc tiếp theo là:

+ Click phải chuột, lựa chọn Delete → Yes

+ Bấm Phím Delete → Yes

+ Edit → Delete → Yes.

Đáp án: D


Giới thiệu kênh Youtube Tôi


Trong bài viết này

Tổng quan

Tạo mối quan hệ bảng bằng cách sử dụng cửa sổ Mối quan liêu hệ

Tạo quan hệ bảng bằng phương pháp sử dụng ngăn list trường nhằm thêm trường

Chỉnh sửa mối quan hệ

Thực thi tính toàn diện tham chiếu

Xóa mối quan hệ bảng

Tạo, sửa đổi hoặc xóa mối quan hệ trong Ứng dụng web

Tạo hoặc sửa đổi mối quan hệ trong cơ sở tài liệu web của Access 2010


Trong nội dung bài viết này

Giới thiệu

Các giao diện quan hệ bảng

Tại sao phải khởi tạo mối quan hệ nam nữ bảng?

Hiểu tính toàn vẹn tham chiếu

Xem quan hệ bảng

Giới thiệu

Sau khi bạn đã tạo kết thúc một bảng mang đến từng chủ đề vào cơ sở dữ liệu của bạn, bạn phải đưa ra cách để Access tổng hợp các thông tin đó lại khi cần thiết. Bạn thực hiện điều này bằng cách đặt các trường chung vào các có liên quan và bằng cách xác định các mối quan liêu hệ giữa các bảng. Sau đó bạn có thể tạo các truy hỏi vấn, biểu mẫu và báo cáo sẽ cùng hiển thị thông tin từ một số bảng. Ví dụ: biểu mẫu hiện ở phía trên bao gồm các thông tin được lấy từ một vài bảng:


*

1. Các tin tức trong biểu mẫu này được lấy từ bảng Khách hàng...

2. ...bảng Đơn hàng...

3. ...bảng Sản phẩm...

4. ...và bảng chi tiết Đơn hàng.

Tên khách hàng trong hộp Hóa đơn tới được truy xuất từ bảng Khách hàng, ID Đơn hàng và các giá trị Ngày Đơn hàng được lấy từ bảng Đơn hàng, tên Sản phẩm được lấy từ bảng Sản phẩm và các giá trị Giá Đơn vị và Số lượng được lấy từ bảng bỏ ra tiết Đơn hàng. Các bảng này được nối kết với nhau theo nhiều cách để thu thập các tin tức từ mỗi bảng vào vào biểu mẫu.

Trong ví dụ trước, các trường vào các bảng phải được phối hợp để thể hiện các tin tức về cùng một 1-1 hàng. Thực hiện việc phối hợp này bằng cách dùng các mối quan liêu hệ bảng. Mối quan liêu hệ bảng hoạt động bằng cách khớp dữ liệu trong các trường khóa— thường là một trường có cùng tên trong cả hai bảng. Trong hầu hết các trường hợp, các trường khớp này đều là khóa chính từ một bảng, bảng này sẽ cung cấp một mã định danh duy nhất mang lại từng bản ghi và khóa ngoại vào bảng khác. Ví dụ: nhân viên có thể được kết hợp với các 1-1 hàng mà họ chịu trách nhiệm qua việc tạo ra một mối quan tiền hệ bảng giữa các trường IDNhân viên vào các bảng nhân viên và Đơn hàng.


*

1. IDNhân viên xuất hiện ở cả nhị bảng— ở dạng khóa chính...

2. ... Và ở dạng khóa ngoại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Kế Hoạch Phát Triển Sự Nghiệp/ Nguyện Vọng Cá Nhân

Đầu Trang


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm

– trong CSDL, các bảng hay có tương quan với nhau. Khi phát hành CSDL, liên kết được sản xuất giữa những bang cho phép tổng thích hợp dữ liệu từ rất nhiều bảng.

Ví dụ: Một công ti chuyên bán dụng núm văn phòng thường xuyên nhận đơn mua hàng từ khách hàng àng. Để thống kê cùng phân tích các đơn đặt hàng, hãy trình diễn các phương pháp lập CSDL?