Access mang lại khansar.net 365 Access 2021 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 xem thêm...Ít hơn

Bạn sử dụng nút lệnh bên trên biểu chủng loại Access để ban đầu một hành vi hoặc tập hợp các hành động. Ví dụ: chúng ta cũng có thể tạo nút lệnh nhằm mở một biểu mẫu mã khác. Để khiến nút lệnh triển khai một hành động, bạn viết một thủ tục của sự kiện hoặc macro, rồi đi cùng vào nằm trong tính Khi bấm của nút lệnh. Bạn cũng có thể nhúng macro thẳng vào thuộc tính Khi bấm của nút lệnh. Điều này giúp bạn cũng có thể sao chép nút lệnh vào những biểu mẫu mã khác mà không có tác dụng mất tính năng của nút.

Bạn đang xem: Để mở liên kết bảng ta dùng lệnh nào

Bạn ước ao làm gì?

Thêm nút lệnh vào biểu mẫu bằng trình hướng dẫn

Bằng cách áp dụng Trình trả lời nút lệnh, chúng ta cũng có thể nhanh chóng chế tác nút lệnh triển khai nhiều tác vụ, ví dụ như đóng biểu mẫu, mở báo cáo, tìm phiên bản ghi hoặc chạy macro.

Bấm chuột buộc phải vào biểu mẫu mã trong ngăn dẫn hướng, rồi nhấn vào Dạng coi thiết kế trên thực đơn lối tắt.

Trên tab Thiết kế, trong team Điều khiển, đảm bảo an toàn chọn mục Sử dụng trình lý giải điều khiển

*
.

*

Trên tab Thiết kế, trong đội Điều khiển, nhấp chuột Nút.

Trong lưới thiết kế, click chuột vị trí bạn có nhu cầu chèn nút lệnh.

Trình khuyên bảo nút lệnh đang bắt đầu.

Làm theo các hướng dẫn vào trình hướng dẫn. Ở trang cuối, nhấn vào Kết thúc.

Trình phía dẫn sẽ tạo nên nút lệnh và nhúng macro vào trực thuộc tính Khi bấm của nút. Macro chứa các hành động thực hiện nay tác vụ chúng ta đã chọn trong trình phía dẫn.

Xem hoặc sửa đổi macro được nhúng trong nút lệnh

Trong phòng dẫn hướng, nhấp chuột phải vào biểu mẫu có chứa nút lệnh, rồi click chuột Dạng coi thiết kế hoặc Dạng xem tía trí

*
trên menu lối tắt.

Bấm vào nút lệnh để lựa chọn nút lệnh đó, rồi nhấn F4 nhằm hiển thị trang trực thuộc tính.

Trên tab Sự kiện của trang ở trong tính, sẽ tiến hành hiển thị trong hộp thuộc tính Khi bấm. Bấm chuột vị trí ngẫu nhiên trong hộp thuộc tính, rồi nhấp chuột ngơi nghỉ bên nên của hộp.

Bộ dựng macro được hiển thị, hiển thị hành vi hoặc các hành vi tạo phải macro được nhúng.

Đầu trang

Tạo một nút bằng phương pháp kéo macro vào biểu mẫu

Nếu chúng ta đã tạo và lưu lại macro, chúng ta có thể dễ dàng sinh sản nút lệnh đã chạy macro bằng cách kéo macro từ phòng dẫn tìm hiểu một biểu mẫu mã đang mở trong dạng coi Thiết kế.

Mở biểu mẫu trong dạng xem kiến thiết bằng cách click chuột phải vào biểu chủng loại trong chống dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

Trong phòng dẫn hướng, định vị macro mà bạn có nhu cầu nút lệnh mới chạy, rồi kéo macro vào biểu mẫu.

Access tự động tạo nút lệnh và áp dụng tên macro làm chú giải của nút. Access cũng trở thành chèn thương hiệu macro vào ở trong tính Khi bấm của nút lệnh để macro chạy lúc bạn nhấp chuột nút. Access áp dụng tên chung cho nút, do vậy chúng ta nên nhập thương hiệu có ý nghĩa sâu sắc hơn vào nằm trong tính Tên của nút. Để hiển thị bảng nằm trong tính của nút lệnh trong những lúc biểu mẫu đang mở trong dạng xem Thiết kế, hãy nhấn vào nút, rồi thừa nhận F4.

Để biết thêm thông tin về kiểu cách tạo macro, xem nội dung bài viết Tạo macro giao diện tín đồ dùng.

Đầu trang

Tạo nút lệnh cơ mà không thực hiện trình phía dẫn

Bạn có thể tạo nút lệnh nhưng không sử dụng Trình giải đáp nút lệnh. Các bước này tương quan đến câu hỏi đặt nút bên trên biểu mẫu, rồi thiết lập một vài ở trong tính.

Bấm chuột đề nghị vào biểu chủng loại trong phòng dẫn hướng, rồi click chuột Dạng coi thiết kế trên menu lối tắt.

Trên tab Thiết kế, trong đội Điều khiển, đảm bảo an toàn không chọn mục Sử dụng trình gợi ý điều khiển.

*

Trên tab Thiết kế, trong đội Điều khiển, nhấn vào Nút.

Bấm vào địa chỉ trên biểu mẫu mà bạn muốn đặt nút lệnh.

Access đặt nút lệnh lên biểu mẫu.

Vì tùy lựa chọn Sử dụng trình gợi ý điều khiển ko được chọn cần Access không tiến hành thêm bất cứ hành động giải pháp xử lý nào. Nếu Trình hướng dẫn nút lệnh bước đầu khi bạn đặt nút lệnh bên trên biểu mẫu, chúng ta có thể bấm chuột Hủy bỏ trong trình phía dẫn.

Với nút lệnh đã chọn, nhận F4 để hiển thị trang trực thuộc tính.

Bấm vào tab Tất cả nhằm hiển thị toàn bộ các thuộc tính của nút lệnh.

Đặt nằm trong tính để chấm dứt thiết kế nút lệnh, như minh họa vào bảng sau đây.

Thuộc tính

Mô tả

Tên

Theo mặc định, Access sẽ đặt tên đến nút lệnh bắt đầu là Lệnh, tiếp nối là một số; ví dụ: Lệnh_34. Tuy nhiên không bắt buộc nhưng các bạn nên đổi tên này thành một tên phản ánh tác dụng của nút (ví dụ: cmd_Báo_cáo_doanh_số hoặc Nút_đóng_biểu_mẫu). Điều này sẽ giúp đỡ bạn sau này, nếu bạn cần tham chiếu đến nút trong một thủ tục của sự kiện hoặc macro.

Chú thích

Nhập nhãn bạn muốn hiển thị trên nút lệnh. Ví dụ: Báo cáo doanh số hoặc Đóng biểu mẫu.


Khi bấm

Sử dụng ở trong tính này để khẳng định những điều xảy ra khi bấm nút lệnh. Để để thuộc tính, hãy bấm vào hộp thuộc tính, rồi tiến hành một vào các thao tác sau:

Để khiến nút lệnh chạy macro hiện vẫn lưu, hãy nhấn vào mũi thương hiệu thả xuống, rồi bấm vào tên macro.

Để khiến nút lệnh chạy một hàm hiện gắn vào hoặc hàm VBA, hãy nhập dấu bằng (=) theo sau là tên gọi hàm; ví dụ: =MsgBox("Xin chào các bạn") hoặc =MyFunction(tham đối).

Để tạo nên một biểu thức, hãy nhấn vào , rồi bấm vào Bộ tạo nên biểu thức.

Để ban đầu xây dựng giấy tờ thủ tục của sự kiện áp dụng mã Visual Basic for Applications (VBA), hãy click chuột , rồi nhấp chuột Trình tạo mã. Để kiến tạo một macro nhúng mới có chứa các hành động mà bạn muốn nút lệnh thực hiện, click chuột , rồi nhấp chuột Bộ dựng macro.


Lưu ý: Cơ sở tài liệu Access tất cả chứa mã VBA đề nghị được cung cấp trạng thái an toàn và đáng tin cậy trước khi rất có thể chạy mã.


Để được hỗ trợ với các thuộc tính khác không được đề cập ở đây, hãy đặt con trỏ trong vỏ hộp thuộc tính, rồi dấn F1.

Đầu trang

Tùy chỉnh nút lệnh

Access đưa ra nhiều cách để tùy chỉnh nút lệnh, bởi vậy chúng ta có thể có đồ họa và tác dụng mà mình muốn trên biểu mẫu mã của bạn. Ví dụ: bạn cũng có thể tạo một hàng các nút lệnh theo cách thu xếp dạng bảng hoặc xếp ông xã hay bạn cũng có thể làm mang lại nút lệnh mở ra nhiều hơn hoàn toàn như các rất kết nối.

Bấm chuột cần vào biểu chủng loại trong chống dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế .

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Tạo bố trí các nút lệnh theo chiều ngang (dạng bảng) hoặc theo chiều dọc (xếp chồng)

Bạn rất có thể thêm nút lệnh vào sắp xếp dạng bảng hoặc xếp ông xã để tạo nên một mặt hàng hoặc cột những nút được chỉnh sửa chính xác. Sau đó, chúng ta có thể đặt lại vị trí các nút dưới dạng một nhóm, giúp sửa thay đổi biểu mẫu thuận lợi hơn. Bạn có thể áp dụng những kiểu định hình cho toàn cục hàng hoặc cột nút lệnh và một lúc và bạn có thể phân tách các nút bằng phương pháp sử dụng đường lưới.

Bấm con chuột phải vào một trong những trong các nút lệnh mà bạn có nhu cầu thêm vào cha trí, rồi trỏ cho Bố trí trên thực đơn lối tắt.

Bấm vào Dạng bảng

*
để bước đầu một hàng các nút theo hướng ngang hoặc click chuột Xếp chồng
*
để tạo thành một cột những nút theo chiều dọc.

Access đã vẽ con đường viền bao bọc nút lệnh để cho biết bố trí. Mỗi nút sẽ tiến hành kèm theo một nhãn mà các bạn không thể xóa — mặc dù nhiên, bạn cũng có thể thu nhỏ tuổi nhãn thành một kích cỡ rất nhỏ nếu nhãn không buộc phải thiết.

Hình minh họa dưới đây hiển thị nút lệnh với nhãn phối hợp của nút lệnh trong bố trí dạng bảng. để ý cách nhãn phía bên trong mục cao hơn tiếp theo — điều này sẽ giữ lại được cho các nhãn không bị lặp lại trong từng phiên bản ghi chi tiết.

*

Hình minh họa sau đây hiển thị nút lệnh với nhãn phối hợp của nút lệnh trong bố trí xếp chồng. Trong bố trí xếp chồng, nhãn cùng nút luôn ở trong và một mục.

*

Thêm nút lệnh vào ba trí bằng cách kéo nút lệnh vào khoanh vùng bố trí. Khi bạn kéo nút lệnh qua quanh vùng bố trí, Access đã vẽ một thanh chèn ngang (dành cho bố trí dạng bảng) hoặc thanh chèn dọc (dành cho sắp xếp xếp chồng) để cho thấy thêm vị trí đặt nút lệnh khi bạn nhả nút chuột.

*

Khi các bạn nhả nút chuột, tinh chỉnh và điều khiển sẽ được thêm vào bố trí.

*

Di gửi nút lệnh lên một mục hoặc xuống một mục trong bố trí dạng bảng Nếu bạn có nhu cầu giữ nút lệnh trong bố trí dạng bảng nhưng lại muốn di chuyển nút lệnh mang đến một mục không giống trong biểu mẫu mã (ví dụ: trường đoản cú mục cụ thể đến mục Đầu trang của biểu mẫu), triển khai các thao tác sau đây:

Chọn nút lệnh.

Bấm vào mục Di đưa lên hoặc Di chuyển xuống bên trên tab Sắp xếp.

Nút lệnh sẽ dịch rời lên hoặc xuống mục tiếp theo nhưng vẫn nằm trong bố trí dạng bảng. Ví như đã tất cả một tinh chỉnh và điều khiển tại vị trí cơ mà bạn di chuyển điều khiển này tới, hai điều khiển sẽ thương lượng vị trí.


Di đưa toàn bộ bố trí nút lệnh

Bấm vào nút lệnh ngẫu nhiên trong tía trí.

Một cỗ chọn sắp xếp sẽ mở ra ở góc trên phía bên trái của bố trí.

Kéo cỗ chọn sắp xếp để di chuyển bố trí đến địa chỉ mới.

Thêm mặt đường lưới vào bố trí nút lệnh

Chọn nút lệnh ngẫu nhiên trong ba trí.

Bấm vào lệnh Đường lưới bên trên tab Sắp xếp, rồi bấm vào kiểu con đường lưới bạn muốn.

Làm mang lại nút lệnh trở cần trong suốt

Bằng cách khiến cho nút lệnh trở yêu cầu trong suốt, chúng ta cũng có thể đặt nút lệnh vào bất cứ đối tượng như thế nào trên biểu mẫu của chúng ta và cung cấp cho đối tượng người dùng đó công dụng của nút lệnh. Ví dụ: các bạn có một hình ảnh mà bạn có nhu cầu chia thành các khu vực riêng biệt, có thể bấm vào, mỗi khu vực sẽ ban đầu một macro khác nhau. Chúng ta cũng có thể thực hiện tại điều này bằng cách đặt nhiều nút lệnh nhìn trong suốt ở bên trên cùng của hình ảnh.

Bấm vào nút lệnh bạn muốn làm mang lại trong suốt, rồi dấn F4 nhằm hiển thị bảng ở trong tính của nút lệnh.

Trên tab Định dạng của trang ở trong tính, bấm vào hộp ở trong tính Trong suốt.

Chọn trong danh sách thả xuống.

Bạn vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy viền ngoài nút lệnh trong dạng xem Thiết kế, tuy nhiên nút này ẩn vào dạng coi Biểu mẫu.


Lưu ý: Việc đặt thuộc tính Trong suốt của nút lệnh thành vẫn không y hệt như việc đặt thuộc tính Hiển thị của nút lệnh thành Không. Cả hai thao tác đều ẩn nút lệnh nhưng việc đặt trực thuộc tính Trong suốt thành sẽ làm nút được kích hoạt. Việc đặt thuộc tính Hiển thị thành Không sẽ vô hiệu hóa hóa nút.


Làm mang lại nút lệnh lộ diện dưới dạng một khôn cùng kết nối

Nếu muốn, bạn có thể ẩn nút lệnh nhưng lại để ghi chú hiển thị. Hiệu quả là một vài nội dung tất cả dạng như nhãn mà lại có tác dụng là nút lệnh. Chúng ta cũng có thể gạch dưới văn bạn dạng trong chú giải và biến đổi màu để xuất hiện dưới dạng một siêu kết nối.

Bấm vào nút lệnh để lựa chọn nút lệnh đó, rồi dấn F4 để hiển thị trang nằm trong tính.

Trên tab Định dạng của trang nằm trong tính, bấm chuột hộp thuộc tính Kiểu nền.

Trong list thả xuống, lựa chọn Trong suốt.

Nội dung của nút lệnh bị ẩn nhưng chú giải của nút lệnh vẫn hiển thị.

Để gạch bên dưới hoặc biến hóa màu của văn bản trong chú thích, hãy sử dụng các công nỗ lực trong nhóm Phông chữ bên trên tab Thiết kế.

*

Tạo nút hủy bỏ

Bấm vào nút lệnh, rồi dìm F4 để mở trang trực thuộc tính.

Trong vỏ hộp thuộc tính Hủy bỏ, bấm chuột .

Khi thuộc tính Hủy bỏ của nút lệnh được để thành với biểu mẫu mã là biểu mẫu mã hiện hoạt, fan dùng hoàn toàn có thể chọn nút lệnh bởi cách nhấp chuột nút lệnh đó, nhấn phím ESC hoặc dìm ENTER khi nút lệnh có tiêu điểm. Lúc thuộc tính Hủy bỏ được đặt thành cho 1 nút lệnh bất kỳ, nằm trong tính kia được tự động hóa đặt thành Không cho toàn bộ các nút lệnh không giống trên biểu mẫu.

Để khiến nút Hủy quăng quật hủy bỏ tất cả các hành động đã diễn ra trong một biểu mẫu mã hoặc hộp thoại, bạn phải viết một giấy tờ thủ tục của sự khiếu nại hoặc macro, rồi đi kèm vào nằm trong tính Khi bấm của nút.


Lưu ý: Đối với cùng một biểu mẫu có thể chấp nhận được các thao tác không thể khôi phục tác dụng (chẳng hạn như làm việc xóa), bạn nên được sắp xếp nút Hủy quăng quật làm nút lệnh mang định của biểu mẫu. Để tiến hành điều này, hãy để cả ở trong tính Hủy bỏ cùng thuộc tính Mặc định thành .


Hiển thị ảnh trên nút lệnh Trong hộp thuộc tính Ảnh của nút lệnh, nhập băng thông và thương hiệu tệp mang đến tệp hình ảnh (chẳng hạn như tệp .bmp, .ico hoặc .dib). Nếu như khách hàng không chắc chắn rằng về đường truyền hoặc thương hiệu tệp, bấm vào để mở Trình tạo ra ảnh.

*

Bấm vào Duyệt để tìm hình ảnh bạn mong sử dụng hoặc click chuột một trong các ảnh trong danh sách Ảnh sẵn dùng giúp xem trước các hình ảnh được tạo chuyên nghiệp mà bạn có thể sử dụng. Nếu khách hàng đã tìm thấy ảnh mình muốn, click chuột OK thêm hình ảnh vào nút lệnh.

Theo khoác định, Access đang đặt ở trong tính Loại ảnh thành Đã nhúng. Khi bạn gán đồ họa cho ở trong tính Ảnh của nút lệnh, bài toán sử dụng thiết lập này sẽ khởi tạo ra một bản sao của hình ảnh và tàng trữ trong tệp cơ sở dữ liệu Access. Mọi biến đổi tiếp theo cho hình ảnh gốc sẽ không được phản chiếu trong nút lệnh. Để chế tác một links tới hình ảnh gốc nhằm mọi biến đổi cho hình ảnh sẽ được đề đạt trong nút lệnh, hãy biến hóa thuộc tính Loại ảnh thành Được liên kết. Chúng ta phải giữ lại tệp ảnh gốc tại phần ban đầu. Nếu như bạn dịch rời hoặc đổi tên tệp ảnh, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi khi bạn mở cơ sở dữ liệu và nút lệnh đã hiển thị ghi chú thay vày ảnh.

Hiển thị cả ảnh và chú giải trên nút lệnh

Bạn có thể hiển thị cả ghi chú và hình ảnh trên một nút lệnh. Sử dụng quá trình sau:

Thêm hình ảnh vào nút lệnh bằng cách sử dụng các bước được phác hoạ thảo trước đây trong mục này.

Chọn nút lệnh. Ví như bảng trực thuộc tính không được hiển thị, dấn F4 để hiển thị.

Trên tab Định dạng của trang ở trong tính, nhập chú thích bạn muốn vào hộp thuộc tính Chú thích.

Xem thêm: Hsbc Là Ngân Hàng Hsbc Của Nước Nào, Hsbc Là Ngân Hàng Gì

Bấm vào mũi tên thả xuống trong vỏ hộp thuộc tính Sắp xếp chú giải ảnh, rồi chọn phương pháp sắp xếp các bạn muốn. Ví dụ: nhằm hiển thị chú thích bên dưới ảnh, hãy chọn Dưới cùng. Để hiển thị ghi chú ở bên cần ảnh, lựa chọn Phải. Để thực hiện sắp xếp nhờ vào vào ngôn từ hệ thống, nên lựa chọn Chung. Bằng phương pháp sử dụng thiết đặt này, chú thích sẽ xuất hiện ở mặt phải đối với các ngôn ngữ đọc trường đoản cú trái sang phải và chú giải sẽ xuất hiện thêm ở mặt trái so với các ngữ điệu đọc từ buộc phải sang trái.