Câu hỏi :

Để mô tả cấu tạo rẽ nhánh vào thuật toán, nhiều ngôn từ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF THEN ;


Tin học, giờ Anh: informatics, tiếng Pháp: informatique, là 1 trong những ngành công nghệ chuyên phân tích quá trình tự động hóa hóa vấn đề tổ chức, lưu lại trữ, cách xử trí và truyền dẫn thông tin của một khối hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện tại nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và phân tích và nghệ thuật có tương quan đến câu hỏi mô phỏng, đổi khác và tái sản xuất thông tin.

Lớp 11 - Năm đồ vật hai ở cung cấp trung học tập phổ thông, gần cho năm cuối cấp đề xuất học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe những đến kim chỉ nan sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều lúc thật là sợ, hoang mang nhưng những em hãy từ tin cùng tìm dần dần điều mà bạn muốn là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hòa hợp mã bớt giá