Tin học, giờ đồng hồ Anh: informatics, giờ đồng hồ Pháp: informatique, là một trong những ngành khoa học chuyên nghiên cứu và phân tích quá trình auto hóa câu hỏi tổ chức, lưu trữ, cách xử trí và truyền dẫn tin tức của một hệ thống máy tính ví dụ hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện tại nay, tin học tập bao hàm tất cả các nghiên cứu và chuyên môn có liên quan đến bài toán mô phỏng, thay đổi và tái chế tác thông tin.

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cấp cho trung học phổ thông, năm đầu tiên nên tất cả nhiều đồng đội mới đến từ những địa điểm xa hơn bởi ngôi trường bắt đầu lại mọi khi lại xa đơn vị mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một nhân loại mới to và những điều thú vị, một trang new đang chò hóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hòa hợp mã bớt giá