B. Nháy chuột lên biểu tượng trên màn hình khởi động của Windows (màn hình Start)

C. Nháy chuột phải vào biểu tượng trên màn hình nền

D. Cả A và B

(đề thiếu,biểu tượng gì)

Câu 5: Để mở tệp văn bản có sẵn ta thực hiện:

A. Chọn File→ Open

B. Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ (biểu tượng gì)

C. Cả A và B

D. Chọn File→ New

Câu 6: Để mở văn bản ta dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + A

B. Ctrl + O

C. Ctrl + N

D. Ctrl + S

Câu 7: Để đóng văn bản nhưng không kết thúc phiên làm việc với Word, ta thực hiện:

A. Chọn File → Close

B. Nháy chuột vào biểu tượng chữ X ở góc trên bên phải màn hình (thanh tiêu đề)
Bạn đang xem: Để mở tệp văn bản mới ta thực hiện

C. Chọn Format → Exit

D. Cả A và B

Câu 8: Các thành phần chính trên cửa sổ của Word:

A. Dải lệnh

B. Lệnh và nhóm lệnh

C. Vùng soạn thảo, con trỏ soạn thảo

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 9: Tên tệp do Word tạo ra có phần mở rộng là gì?

A. .TXT B. .COM C. .EXE D. .DOCX

Câu 10: Những ưu điểm trong soạn thảo văn bản trên máy tính là:

A. Đẹp và có nhiều kiểu chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay

B. Đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay

C. Có thể chỉnh sửa, sao chép văn bản dễ dàng

D. Tất cả ý trên

Câu 11: Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

Câu 12: Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh:

A. Save B. New C. Open D. Copy

Câu 13: Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh:

A. Save B. New C. Open D. Copy

Câu 14: 10. Dãy nút lệnh có công dụng lần lượt là:

A. Mở tài liệu mới, lưu trữ, mở tài liệu cũ

B. Mở tài liệu cũ, lưu trữ, mở tài liệu mới

C. Lưu trữ, mở tài liệu cũ, mở tài liệu mới

D. Mở tài liệu mới, mở tài liệu cũ, Lưu trữ.

Câu 15: Để đóng văn bản và kết thúc phiên làm việc với Word, ta thực hiện:

A. Chọn File → Open

B. Nháy chuột vào biểu tượng chữ X ở góc trên bên phải màn hình (thanh tiêu đề)

C. Chọn Format → Exit

D. Cả A và B


B. Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ


C. Cả A và B

Đáp án chính xác
Xem thêm: Lý Thuyết Tổng Hợp Và Phân Tích Lực Điều Kiện Cân Bằng Của Chất Điểm

A. File / Open

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để mở hộp thoại font định dạng ký tự chọn

Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

Câu nào đúng trong các câu sau

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Chọn phương án ghép đúng: 1Mb = ?


Để gõ được chữ cái in hoa, thực hiện

Để căn thẳng lề trái, thực hiện:

Chọn toàn bộ nội dung tài liệu đang mở, nhấn tổ hợp phím

Để lưu tài liệu đang mở với một tên mới:

Phần trắc nghiệm

Các đơn vị xử lý trong văn bản gồm

Chọn phát biểu sai:

Để mở một tệp văn bản mới, thực hiện

Phần tự luận

Giao thức truyền thông là gì? Trình bày sự hiểu biết của em về giao thức TCP/IP, địa chỉ IP, Dịch vụ DNS, Dịch vụ ISP?

Cho biết chức năng của các lệnh sau: File|save as; Format|Paragraph; View|Ruler; Table|Insert|Rows Below; Ctrl+N; Ctrl+A