Tin học, tiếng Anh: informatics, tiếng Pháp: informatique, là 1 trong những ngành khoa học chuyên nghiên cứu và phân tích quá trình tự động hóa hóa việc tổ chức, lưu giữ trữ, giải pháp xử lý và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính rõ ràng hoặc trừu tượng (ảo). Với phương pháp hiểu hiện nay nay, tin học tập bao hàm toàn bộ các phân tích và chuyên môn có liên quan đến bài toán mô phỏng, chuyển đổi và tái tạo thành thông tin.

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cấp cho trung học tập cơ sở. Được sinh sống lại hầu hết khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu tới trường 1, được quen chúng ta mới, ngôi ngôi trường mới, một sau này mới!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã sút giá