Đề soát sổ cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học gặm Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học tập kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề thi cuôi học kì 2 lớp 5

Đề kiểm soát cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học gặm Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số thập phân thích hợp điền vào khu vực trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho thấy 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương bao gồm cạnh 5cm thể tích của hình lập phương kia là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư trong phép phân chia 7,3 : 6 (thương lấy mang lại hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: search số cơ mà 20% của nó bằng 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Từ luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người quốc bộ từ A dịp 6 giờ với vận tốc 5km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút, một người đi xe đạp điện cũng xuất phát từ A xua theo với vận tốc gấp 3 lần tín đồ đi bộ. Hỏi: a) hai người chạm chán nhau lúc mấy giờ? b) Quãng đường từ điểm phát xuất đến chỗ gặp mặt nhau lâu năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng từng câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: trường đoản cú luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng từng câu ghi một điểm a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng lời giải và có tác dụng đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời hạn người quốc bộ đi trước xe đạp điện là: 8 giờ 1/2 tiếng – 6 giờ đồng hồ = 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 2,5 giờ vận tốc của fan đi xe đạp là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng mặt đường người đi bộ đi vào 2,5 giờ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời gian để hai người gặp mặt nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) hai người chạm mặt nhau lúc: 6 tiếng + 2,5 giờ + 1,25 tiếng = 9,75 ( giờ) = 9h 45 phút. Quãng con đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp mặt nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe trang bị đi với tốc độ là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Top 7 Bài Phân Tích Tính Hung Bạo Của Sông Đà Hay Nhất (9 Mẫu)

2 25. Trong 2 ,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời hạn để nhì người gặp mặt nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) nhì người chạm mặt nhau lúc: 6 tiếng + 2 ,5 giờ + 1, 25 giờ