... chức thủ khoa á khoa của các trường đại học tại cả nước. Bộ sưu tập : Trương Tấn Tài. ĐỀ THI THỬ VIP 2012 BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA ĐỀ THI THỬ LN 7-2012 LOPLUYENTHI.VN A. ... C. 3 D. 4 GIẢI: CÁC BẠN CH CN VIẾT RA NHÁP LÀ XONG Câu 52: Phát biểu nào sau đây đúng: A. Các HX (X:halogen) đều có tính oxi hóa tính khử trong các phản ứng hóa học B. Theo chi u tăng ... C17H35COOH C17H33COOH B. C17H35COOH C17H31COOH C C17H35COOH C15H31COOH D. C17H31COOH C15H31COOH Giải: Mcht béo = 110,75/0,125 =886 phải chứa...

Bạn đang xem: Đề thi đại học 2015 môn hóa

Bạn đang xem: Bộ đề thi thpt quốc gia môn hóa học từ năm 2015
*

... (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc là A. 2-metylbut-2-en. B.
2-metylbut-1-en. C. 3-metylbut-1-en. D. 3-metylbut-2-en. Do phản ứng tách nước của ancol trong môi trường axit ... Câu 41*: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1, 2- ibrombutan? A. Buta-1, 3- ien. B. But-1-en. C. But-1-in. D. Butan. Huyền Hoàng – 09 020133 68 hoangthanhhuyen2012gmail.com ... không công được với brom. Chỉ có buten với nối đôi ở nguyên tử C1 mới cộng brom tạo thành 1,2-dibrombutan được; CH2=CH-CH2-CH3 + Br2  CH2Br-CHBr-CH2-CH3 Câu 42*: Một mẫu khí...
*

... Hướng dẫn giải
đề thi Đại học 2013 GV: Tạ Minh Đức Vuihoc24h.vn 1 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2013 MÔN HÓA – KHỐI B MÃ ĐỀ THI – 279 I. PHẦN CHUNG: Câu ... ứng được với dung dịch X là A. 4 B. 6 C. 5 D. 7 Hướng dẫn giải đề thi Đại học 2013 GV: Tạ Minh Đức Vuihoc24h.vn 2 Hướng dẫn giải 2324FeFeXH (du)SO  Các ... là chất nào sau đây? Hướng dẫn giải đề thi Đại học 2013 GV: Tạ Minh Đức Vuihoc24h.vn 3 A. CH3COONa B. HCOOCH3 C. CH3CHO D. C2H5OH Hướng dẫn giải o4HgSO ,t23CH CH H O CH...
*

... BOOKGOL Đề
thi thử số 1 (Đề thi gồm có 7 trang)ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUNG LẦN 1 NĂM 2 015 Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 15 /02/2 015 đề thi BK 01 Họ ... BOOKGOL Đề thi thử số 1 (Đề thi gồm có 7 trang)ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUNG LẦN 1 NĂM 2 015 Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 15 /02/2 015 đề thi BK 01 HƯỚNG ... đề thi BK 01 DIỄN ĐÀN BOOKGOL Đề thi thử số 1 (Đề thi gồm có 7 trang)ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUNG LẦN 1 NĂM 2 015 Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 15 /02/2 015 Mã...

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Ceo Và Coo Và Ceo, Cfo, So Sánh Chief Operating Officer (Coo) Và Ceo


*

... Page 7 of 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án 1 A 18 C 35 A 2 A 19 B 36 ... Page 1 of 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút. Cho biết nguyên tử khối của ... Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch...
*