Bộ đề ôn thi học tập kì 2 môn hóa học lớp 8 là tài liệu khôn cùng hữu ích, gồm 13 đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 8 môn Hóa có đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 8 học kì 2

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 giúp những em học sinh tham khảo, luyện giải đề, củng cố kiến thức để chuẩn bị thật xuất sắc cho bài xích thi học kỳ II tiếp đây đạt hiệu quả cao. Qua đó nắm được những dạng bài bác tập thường gặp gỡ trong đề thi kì 2. Chúc chúng ta học tốt.


Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Bạn đang xem: bộ đề ôn thi học tập kì 2 môn chất hóa học lớp 8


Câu 1. yếu tắc của không gian (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là hơi nước.

B. 21% O2,78% N2 với 1 % là các khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Rất nhiều chất như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. làm phản ứng chất hóa học nào sau đây không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo thành khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g

C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng sút vì:

A. Càng lên cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí ko màu ko mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi quan trọng cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình chứa 10g oxi. Sau bội phản ứng chất nào còn dư, vị sao?

A. Oxi vày 6,2g photpho phản ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi do 6,2g photpho phản bội ứng đầy đủ với 2g oxi.

C.Hai hóa học vừa hết bởi 6,2g photpho phản ứng đầy đủ với 10g oxi.

D. Photpho vì ta thấy tỉ trọng số mol thân đề bài bác và phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH tất cả trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong số đó có tổ hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dẫn tổng thể lượng khí nhận được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của phản bội ứng xảy ra. Tính trọng lượng muối nhận được sau làm phản ứng.

B. Tính khối lượng Cu thu được sau phản bội ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn bội phản ứng đầy đủ với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro chiếm được ở đk tiêu chuẩn?

B. Tính mật độ mol của dung dịch muối chiếm được sau phản nghịch ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, phường = 31)

Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ngơi nghỉ cột I với 1 chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, làm việc cột II để sở hữu nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch có thể hòa tung thêm hóa học tan

B

Phản ứng núm là phản bội ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần tỷ lệ theo thể tích của không gian là:

3

dung dịch cấp thiết hòa tan thêm được hóa học tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất thay thế sửa chữa nguyên tử của một nguyên tố không giống trong vừa lòng chất

E

Dung dịch không bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác

Khí cacbonnic, hơi nước, khí hiếm…)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân bỏ là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3

Câu 4. Sau phản nghịch ứng với Zn cùng HCl trong phòng thí nghiệm, gửi que đóm đã cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong bầu không khí với ngọn lửa color gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính trọng lượng Kali penmanganat (KMnO4) yêu cầu lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. gồm 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Rất có thể nhận biết được những chất đó bởi thuốc thử sau đây không:

A. Dùng nước với giấy quỳ tím.

B. Chỉ sử dụng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. mang đến 13 gam kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl. Sau bội nghịch ứng chấ làm sao còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. trong phòng nghiên cứu khí hidro được điều chế từ chất nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Mang đến Zntác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Sức nóng phân KMnO4

Câu 9. Tên call của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tan trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 sinh sống tại ánh nắng mặt trời đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) sắt + H2SO4 ………………..

Câu 2.

Xem thêm: Vì Sao Phải Phòng Trừ Tổng Hợp Dịch Hại Cây Trồng, Giải Bài Tập Công Nghệ 10

(2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn phản ứng đầy đủ với 150 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn toàn cục khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, nhận được m gam sắt.