Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 tất cả đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với đứng đầu 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 có đáp án (sách mới)các cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: De thi học kì 1 lớp 6 môn toán

*

- cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng tạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ tiếp sau đây có mẫu thiết kế gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD bao gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD tất cả hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD với AD.

Câu 4: Tập hợp các ước tầm thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa ý muốn lát nền cho 1 căn phòng trong phòng mình tất cả hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Một số loại gạch lát nền được sử dụng là gạch ốp vuông tất cả cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải thực hiện bao nhiêu viên gạch men (coi mạch xi măng không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): bạn Hà gồm 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu sắc vàng. Hà rất có thể chia nhiều nhất vào bao nhiêu túi làm thế nào để cho số bi đỏ cùng bi rubi được chia đầy đủ vào những túi? khi ấy mỗi túi có bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ sau đây có bản thiết kế gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình bao gồm 6 cạnh và triển khai đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc sinh hoạt đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB cùng BC; CD cùng AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng do bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng vì chưng bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai vị AB cùng BC; CD và AD không hẳn các cạnh đối cho nên nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp những ước bình thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số trăng tròn là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x vừa lòng -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết mang lại 2 vừa phân chia hết mang lại 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết đến 3 và 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết đến 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 đề nghị ta bao gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia hết mang lại 3 và chia hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= đôi mươi : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn hộ là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để làm lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng từng túi là đầy đủ nhau nên 42 ⋮ x cùng 30 ⋮ x. Cho nên vì thế x là ước chung của 42 với 30.

Mặt không giống x lớn số 1 (chia vào các túi nhất) bắt buộc x là mong chung lớn số 1 của 42 và 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu vàng mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vị x, y ∈ ℕ)

Trường vừa lòng 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường đúng theo 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí vì chưng x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = B = 0; 1; 2; ...; 100 tất cả số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các xác minh sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang lại 3.

B) giả dụ hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của nhị số đó chia hết mang đến 9.

C) mọi số chẵn thì luôn chia hết mang lại 5.

D) Số chia hết đến 2 là số có chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: cách viết nào sau đây được call là so với số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác định nào sau đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tư cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: máy tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy quá – phép chia.

C) Lũy quá – phép cùng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm có 220 thiếu phụ và 280 phái mạnh dự định chia thành các nhóm làm thế nào cho số phái nữ và số nam nghỉ ngơi mỗi nhóm các nhau, biết số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm với không to hơn 5 nhóm. Hỏi có thể chia thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật có chiều dài là 27cm cùng chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A phân chia hết đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = bao gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập hợp ta và tính theo cách làm tính số số hạng.

Số bộ phận của tập vừa lòng B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các xác minh sau:

A) một vài chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết cho 3.

B) giả dụ hai số phân tách hết cho 3 thì tổng của nhị số đó chia hết mang lại 9.

C) những số chẵn thì luôn luôn chia hết cho 5.

D) Số phân chia hết cho 2 là số gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng do số phân tách hết mang đến 9 bao gồm dạng 9k mà lại 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết đến 3

B) sai vị 6 và 9 chia hết mang đến 3 dẫu vậy tổng của 6 với ư9 là 15 lại không chia hết cho 9.

C) sai bởi 42 là số chẵn tuy nhiên không phân tách hết mang đến 5.

D) Sai vày số gồm tận thuộc là 3 không phân chia hết mang đến 2 ví dụ 33 không chia hết mang lại 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đông đảo được màn trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến đường chéo.

Xem thêm: Cấp Độ Khái Quát Của Nghĩa Từ Ngữ, Soạn Bài : Ngắn Gọn, Chi Tiết

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông vắn là giao điểm của ba đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">