Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi thân kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học kì 1 năm học 2021 - 2022 gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 1 năm học 2021 - 2022 bao gồm đáp án

Để ôn luyện cùng làm xuất sắc các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 40 Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 1 lựa chọn lọc, gồm đáp án gồm các đề soát sổ 15 phút, 1 tiết, đề thi thân kì 1, đề thi học kì 1 cực gần cạnh đề thi bao gồm thức. Hy vọng bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 toán 7 tự luận


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân kì 1 - Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1.  Chọn câu vấn đáp đúng (1 điểm)

Câu 1. Số nào tiếp sau đây không phải là số hữu tỉ?

*


Câu 2. ví như

*
thì x = …..?

A. 3

B. 18

C. ±81

D. 81

Câu 3. cho hình vẽ biết x // y, lúc đó hệ thức như thế nào sau đó là không đúng?

*

*

Câu 4. ví như ∆ABC = ∆B’A’C’ biết

*
 là

A. 300

B. 500

C. 1000

D. Công dụng khác

Bài 2.  Xác định tính đúng - không nên của mỗi xác định sau (1điểm)

a. Chỉ bao gồm số 0 ko là số hữu tỉ âm với cũng không là số hữu tỉ dương.

b. nếu như a ⊥ b với b ⊥ c thì a ⊥ c.

c. Số lớn số 1 trong 3 số 0,432(32); 0,4(3) cùng 0,434 là 0,4(3)

d. Trong hình mẫu vẽ trên (Câu 3) nếu như

*

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Thực hiện nay phép tính

*

Bài 2. (1 điểm) tra cứu x, biết

*

Bài 3. (1,5 điểm)Tam giác ABC tất cả số đo những góc A, B, C tương xứng tỉ lệ cùng với 1:2:3.

Tính số đo các góc đó.

Bài 4. (3,5 điểm)Cho DABC gồm

*
. Từ A, kẻ AH vuông góc cùng với BC tại H. Gọi Ax là tia phân giác góc bên cạnh đỉnh A:

a) Tính số đo góc BAC

b) chứng tỏ rằng Ax tuy nhiên song với BC

c) chứng minh rằng AH vuông góc với Ax

d) minh chứng rằng

*

Bài 5. (0,5 điểm) So sánh 2603 với 3402.


Đáp án và lí giải làm bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm x 8 = 2 điểm

*

Bài 1.

Câu 1.

Ta có: 0,5 là số thập phân hữu hạn; 1,2(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 3

Do đó những số 0,5; 1,2(3);

*
 là số hữu tỉ.

*
 là số vô tỉ vì chưng nó màn trình diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chọn đáp án C

Câu 2.

*

Chọn đáp án D

Câu 3.

*

Vì x // y nên

*

Chọn câu trả lời D

Câu 4.

Vì ∆ABC = ∆B’A’C’ đề nghị

*
 (hai góc tương ứng)

*

(Chú ý, đề bài xích cho số đo góc C nhằm gây nhiễu, tiến công lừa)

Chọn giải đáp C


Bài 2.

a) Sai, vì số vô tỉ cũng chưa phải là số hữu tỉ dương với số hữu tỉ âm.

b) Sai, do a ⊥ b cùng b ⊥ c thì a // c.

c) Sai

Ta có: 0,432(32) = 0,43232....

  0,4(3) = 0,43333...

  0,434

Nên 0,432(32) 0

*

b) hotline Ay là tia đối của tia AC, lúc đó góc yAB là góc ko kể tại đỉnh A của tam giác ABC

Theo định lý góc xung quanh của tam giác ta có:

*

Lại có:

*
(vì Ax là tia phân giác của góc yAB)

Do đó:

*

Mà hai góc này ở đoạn so le trong nên Ax // BC. (0,5 điểm)

c) Ta có: AH ⊥ BC (gt) cùng Ax // BC (câu b)

Do đó: AH ⊥ Ax (quan hệ thân tính vuông góc và tính tuy vậy song) (0,5 điểm)

*

Bài 5.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 1 - Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy lựa chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài xích :

Câu 1: Tổng

*
 bằng:

*

Câu 2: Biết:

*
 thì x bằng:

*

Câu 3: Từ tỉ lệ thức

*
thì quý hiếm x bằng:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: mang lại

*
 thì x bằng:

*

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và vào các góc tạo thành có một cặp góc...... Thì a//b. Cụm từ vào chỗ trống (...) là:

A. So le trong bằng nhau

B. đồng vị

C. Vào cùng phía bằng nhau

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: mang đến a ⊥ b cùng b ⊥ c thì:

A. A//b

B. A//c

C. B//c

D. A//b//c

Câu 7: đến tam giác ABC gồm

*
. Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

A. 600

B. 1200

C. 700

D. 500

Câu 8: đến ΔABC = ΔMNP suy ra

A. AB = MP

B. CB = NP

C. AC = NM

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

*

Câu 10: Cho y tỉ trọng nghịch cùng với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy thông số tỉ lệ a bằng:

A. 2

B. 0,5

C. 18

D. 3

Câu 11: mang đến hàm số y = f(x) = 3x + 1.Thế thì f(-1) bằng:

A. 2

B. – 2

C. 4

D. – 4

Câu 12: trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

A. (- 1; - 2)

B. (- 1; 2)

C. (- 2: - 1)

D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

*

Bài 2: (1,5 điểm) Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số

*

Bài 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

a) Chứng minh ΔABH = ΔACH

b) Chứng minh AH ⊥ BC

c) Vẽ HD ⊥ AB (D ∈ AB) và HE ⊥ AC (E ∈ AC). Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm x biết: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8

Đáp án và trả lời làm bài

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu đúng ghi (0,25 điểm) x 12 câu = 3 điểm

*

Câu 1.

  

*

Chọn câu trả lời D

Câu 2.

*

Chọn câu trả lời D

Câu 3.

*

Chọn giải đáp A

Câu 4.

*

Chọn đáp án C

Câu 5.

Theo vết hiệu nhận ra hai đường thẳng tuy nhiên song: "Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và vào các góc tạo thành có một cặp góc so le trong đều bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bởi nhau, hoặc cặp góc trong thuộc phía bù nhau) thì a//b".

Chọn giải đáp A

Câu 6.

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ giữa tính vuông góc cùng tính tuy vậy song)

Chọn lời giải B

Câu 7.

Theo định lý góc ko kể của tam giác, số đo góc bên cạnh tại đỉnh C là:

  

*

Chọn đáp án B

Câu 8.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN; AC = MP; BC = NP (các cạnh tương ứng)

Chọn câu trả lời B

Câu 9.

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức: y = -2x

Chọn câu trả lời D

Câu 10.

Vì y tỉ trọng nghịch cùng với x theo thông số tỉ lệ là a nên y =

*

Khi x = 3 thì y = 6 cần 6 =

*
⇒ a = 6.3 = 18 

Chọn câu trả lời C

Câu 11.

f(-1) = 3.(-1) + 1 = -3 + 1 = -2

Chọn giải đáp B

Câu 12.

+) A(-1; -2)

2. (-1) = -2 đề xuất điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

+) B(-1; 2)

2.(-1) = -2 ≠ 2 bắt buộc điểm B không thuộc đồ vật thị hàm số y = 2x

+) C(-2; -1)

2.(-2) = -4 ≠ -1 buộc phải điểm C ko thuộc vật dụng thị hàm số y = 2x

+) D(-2; 1)

2.(-2) = - 4 ≠ 1 yêu cầu điểm D không thuộc trang bị thị hàm số y = 2x

Chọn câu trả lời A

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1.

*

Bài 2.

Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b (m) (a, b > 0) (0,25 điểm)

Theo đề bài ta có:

*
 và (a + b).2 = 36 (0,25 điểm)

Suy ra:

*
 và a + b = 18 (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*
(0,25 điểm)

Suy ra: a = 8; b = 10

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 8m và 10m (0,25 điểm)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 8. 10 = 80m2  (0,25 điểm)

Bài 3.

Cho x = 3 suy ra y =

*
 = - 2, ta có A(3; -2) (0,25 điểm)

Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ đồ thị đúng bên trên mặt phẳng tọa độ Oxy

*

(0,5 điểm)

Vậy đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng OA. (0,25 điểm)

Bài 4.

*

*

Vẽ đúng hình, ghi GT, KL đúng được 0,5 điểm

a) Xét ΔABH và ΔACH có:

  AH cạnh chung

  

*
 (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AB = AC (gt)

Suy ra: ΔABH = ΔACH (c – g – c) (0,75 điểm)

b)

  

*
 (AH là tia phân giác của góc BAC)

(0,75 điểm)

c) Gọi I là giao điểm của AH và DE

Xét nhì tam giác vuông: ΔADH và ΔAEH có:

  AH cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

Suy ra: ΔADH = ΔAEH (ch – gn) (0,25 điểm)

Xét ΔADI và ΔAEI có:

  AI: cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

  AD = AE (ΔADH = ΔAEH)

Suy ra: ΔADI = ΔAEI (c – g – c)

*

Bài 5.

Ta có: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8 (1)

Vì 2x – 1 và 1 – 2x là hai số đối nhau, nên: |2x - 1| = |1 - 2x| (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2|2x - 1| = 8 hay |2x - 1| = 4 (0,25 điểm)

Suy ra: 2x – 1 = 4 hoặc 2x – 1 = - 4

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi:

a) search x, y, z biết

*

b) Chu vi của một tam giác là 81 cm. Những cạnh của nó tỉ lệ cùng với 2, 3, 4. Tính độ dài mỗi cạnh.

Đáp án và lý giải làm bài

a) (4 điểm) Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1 điểm)

Ta có:

*
(mỗi giá trị x, y, z tra cứu đúng được 1 điểm)

Vậy x = -32; y = -20; z = -48.

b) (6 điểm) gọi độ nhiều năm mỗi cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 2, 3, 4 lần lượt là x, y, z (cm) (x, y, z > 0) (1 điểm)

Vì x, y, z tỉ lệ thành phần với 2, 3, 4 nên ta có

*
. (1 điểm)

Vì chu vi của tam giác là 81 cm buộc phải ta tất cả x + y + z = 81 (cm) (1 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Ta có:

*
(tìm đúng cha giá trị x, y, z được 1 điểm)

Vậy độ dài tía cạnh của tam giác là 18 (cm), 27 (cm), 36 (cm) (1 điểm)

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn lời giải đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Công dụng của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Làm tròn số 17,658 mang đến chữ số thập phân đồ vật hai được hiệu quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Xem thêm: Cân Bằng Các Phương Trình Hóa Học Sau, Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8

Câu 4. Phân số nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết trái của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Tự đẳng thức a.d = b.c ta rất có thể suy ra được tỉ lệ thành phần thức:

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): search x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
cùng a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác đó tỉ lệ với 4;5;3 cùng chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): ko dùng laptop bỏ túi hãy so sánh 23000 và 32000

Đáp án và hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Mỗi ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) call độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 thứu tự là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)