Nhằm giúp những em tưởng tượng rõ hơn về cấu tạo và văn bản Đề thi hóa lớp 11 học kì 2, kiến Guru nhờ cất hộ tới các em mẫu Đề thi hóa 11 học tập kì 2 gồm đáp án 2020. Hi vọng để giúp các em ghi nhớ cùng gắn kết các kiến thức hóa học 11 học kì 2 với có tác dụng tốt trong kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa 11

*

1. Đề thi hóa 11 học kì 2 bao gồm đáp án bao hàm những văn bản gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm đầy đủ nội dung của các phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một trong những hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Các em ôn tập với ghi nhớ kỹ về phương pháp cấu tạo, đặc điểm vật lí, đặc điểm hóa học, công dụng, cách điều chế và phần đa dạng toán liên quan để làm tốt bài bác thi tới đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tinh giản số đông nội dung nào?

Nội dung tinh giản vào chương trình vận dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu tạo lớp vỏ khí và đặc điểm từng bên trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được điểm sáng cấu tạo, đặc thù vật lí và tính chất hóa học của stiren.

- Thí nghiệm: phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 tất cả đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: bố trí nhiệt độ sôi của các chất sau theo chiều bớt dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: hàng đồng đẳng của ancol no, solo chức, mạch hở bao gồm công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy chất nào tiếp sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta hoàn toàn có thể dùng dung dịch thử làm sao để riêng biệt 2 bình cất khí etan cùng etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 3g C2H6 rồi dẫn tổng thể sản phẩm khí qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: mang đến 6g C3H7OH chức năng với Na đầy đủ thấy gồm V (l) khí bay ra (ở đktc). Quý hiếm của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xẩy ra phản ứng làm sao sau đây?

A. C2H5OH + sắt ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: call tên hóa học sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol nhiều chức thu được H2O cùng CO2 với tỉ trọng số mol thứu tự là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g các thành phần hỗn hợp A gồm CH3OH với propan -1-ol công dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí H2 làm việc đktc.

a) Viết phương trình làm phản ứng.b) xác định thành phần % cân nặng các chất trong tất cả hổn hợp đầu.c) mang đến 30 ml dung dịch C2H5OH 46 độ phản nghịch ứng không còn với sắt kẽm kim loại Na (dư), nhận được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bởi 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải say đắm tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các hợp hóa học hữu cơ bao gồm số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Cho Sơ Đồ Điều Chế Hno3 Trong Phòng Thí Nghiệm Mới Nhất 2022

Câu 3: Công thức bao quát của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất màu hỗn hợp Brom, Aken làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + mãng cầu → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ trọng nguyên tử C:H = 2:6

→ cách làm phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình làm phản ứng:

Mỗi phương trình bội phản ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: mỗi câu 1 điểm

a. Phương trình bội nghịch ứng:

2 CH3OH + 2 mãng cầu → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 na → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Call số mol 2 ancol metanol và propanol theo lần lượt là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% trọng lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% trọng lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên hóa học = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đây là mẫu đề thi hóa 11 học tập kì 2 gồm đáp án. Hi vọng đề thi chủng loại và cầm tắt nội dung cần học, câu chữ tinh giản sẽ giúp đỡ các em ôn tập cùng có hiệu quả tốt vào kì thi chất hóa học kì 2 sắp tới tới. Kiến Guru update liên tục những bài xích giảng hay, mẫu mã đề thi bám sát chương trình của Bộ giáo dục tại kiến Guru nhé!