Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 bao gồm ma trận câu hỏi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 toán 6 có ma trận

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 có đáp án chi tiết và ma trận câu hỏi; Dưới đó là phần thể hiện một số câu hỏi có vào đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 2: (1 điểm) kiếm tìm x, biết:

*
*

Câu 3: (2 điểm) Khối 6 của một ngôi trường có tổng số 90 học tập sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng

*
số học viên cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học viên trung bình bằng
*
số học sinh cả khối, sót lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

Câu 4: (1.5 điểm)

Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bao gồm bờ đựng tia Ox, vẽ tia Oy, Oz thế nào cho

*
;
*

a/ Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm trong lòng hai tia còn lại? vị sao?

b/ so sánh

*
cùng
*
.

Xem thêm: Cách Dùng Will Trong Tiếng Anh, Cách Dùng Will Và Won’T Với Các Thì Tương Lai

c/ Tia Oy có là tia phân giác của

*
không? vày sao?

*

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, chúng ta hãy ấn “Thích” cùng “Chia sẻ” lên trang Facebook của công ty để cho nhiều người cùng áp dụng (sau lúc ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi test miễn phí không bị giới hạn vì đề thi). Ươm mầm học thức sẽ update càng những đề thi, đáp án và nhiều thiên tài khác nữa.