Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống (Có ma trận và đáp án) năm học 2021-2022, bao gồm các đề thi, bao gồm kèm theo cả lời giải để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.
Bạn đang xem: Đề thi học kì ii

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số cùng phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học và đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3.

Xem thêm: Đề Thi Lớp 6 Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Năm 2021, Đề Thi Giữa Kì 2 Toán 6 Năm Học 2021

Một vài yếu tố thống kê với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%


2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM