TOP 8 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi thân kì 2 sách Cánh diều, Chân trời sáng chế và Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 6 giữa học kì 2

Với 8 đề khám nghiệm giữa kì 2 môn Toán 6 này, còn khiến cho các em học viên ôn luyện thật giỏi cho bài thi giữa kì 2 sắp tới. Vậy mời thầy cô và các em học viên cùng mua đề thi giữa kì II môn Toán 6 sách new miễn phí.


Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi thân kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

Một số nguyên tố thống kê với xác suất

Biết cách xử lý dữ liệu sau thời điểm thu thập tài liệu thống kê

Tính được phần trăm thực nghiệm lúc tung đồng xu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,5

5%

2

0,75

7,5%

Phân số với số thập phân

Nhận biết, so sánh, triển khai các phép tính đơn giản và dễ dàng về phân số

- Viết được láo số từ bỏ phân số solo giản

- so sánh được các phân số

Tìm được phân số lớn số 1 trong 1 dãy những p/s

- so sánh được 2 phân số

- tra cứu x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5%

2

0,5

0,5%

3

1,5

15%

1

1

10%

2

1

10%

17

6,25

62,5%

Hình học tập phẳng

Biết KN, độ lâu năm đoạn thẳng

Tính được độ lâu năm đoạn thẳng

Tính được độ nhiều năm đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

2

1

15%

1

1

10%

7

3

30%

Tổng

16

4

40%

6

3

30%

2

2

20%

2

1

10%

26

10

100%


Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em mang đến là đúng nhất

Câu 1: Những phân số nào dưới đây bằng nhau?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
với
*
D.
*
*

Câu 2: Chọn tóm lại đúng:

A.

*
B.
*
frac-215" width="86" height="37" data-latex="frac-715>frac-215" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B-7%7D%7B15%7D%3E%5Cfrac%7B-2%7D%7B15%7D">

Câu 3: Phân số nào sau đây không về tối giản?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: Cặp phân số nào sau đây không bao gồm cùng mẫu mã số?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
*
D.
*
*

Câu 5: triển khai phép tính sau

*
:

Kết quả là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: Số nào dưới đây không được viết bên dưới dạng một phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D. 1,5

Câu 7: Tử số của phân số

*
là số nào sau đây?

A. 4B. 3C. 3 - 4D. 4 - 3

Câu 8: Trong các khẳng định sau, xác định nào đúng, khẳng định nào sai?

A. Phân số là một trong những dạng

*
, với a cùng b là nhì số tùy ý


B. Phân số là một số trong những dạng

*
, cùng với a với b là hai số nguyên

C. Phân số là một vài dạng

*
, cùng với a và b là nhì số nguyên trong các số ấy b ≠ 0

D. Phân số là một trong những dạng

*
, với a và b là hai số tự nhiên trong kia a ≠ 0

Câu 9: Phân số nào dưới đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 10: Trong hình vẽ, cho đoạn trực tiếp AB gồm độ lâu năm 5 cm. Đoạn thẳng ba có độ nhiều năm bao nhiêu? Chọn khẳng định đúng


A. 3 cmB. 2 cmC. 4 cmD. 5 cmCâu 11: Trong hình vẽ

Chọn xác định sai.

A. A là một đoạn thẳngB. A là 1 trong những đường thẳngC. A là 1 trong những điểmD. Điểm A nằm trên phố thẳng A.

Câu 12: vào hình vẽ. Chọn xác định đúng

A. Vào hình bao gồm 2 đoạn thẳngB. Vào hình gồm 3 đoạn thẳngC. Trong hình có một đoạn thẳngD. Vào hình không có đoạn thẳng

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm): phân phát biểu tư tưởng hai phân số bởi nhau?

Câu 2: (0,25 điểm): Nêu cách đối chiếu hai phân số?

Câu 3: (0,25 điểm): sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần được làm gì?


Câu 4: (0,25 điểm): gồm mấy đoạn thẳng trải qua hai điểm A và B?

Câu 5: (0,5 điểm): mang lại đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm trong lòng hai điểm A và B. Tính độ dài đoạn trực tiếp AC ví như CB = 3cm.

Câu 6: (0,5 điểm): trong hình vẽ, đoạn trực tiếp ON có độ nhiều năm bao nhiêu?

Câu 7: (1 điểm): mang đến đoạn trực tiếp AB = 5cm. đem điểm M ở trong đoạn thẳng AB mà BM = 2cm. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AM.

Câu 8: (0,5 điểm): Viết phân số sau bên dưới dạng lếu số:

*

Câu 9: (0,5 điểm): Cặp phân số

*
*
có đều nhau không? vị sao?

Câu 10: (0,5 điểm): Rút gọn gàng phân số sau về phân số về tối giản:

*

Câu 11: (1 điểm): Tìm trong các phân sô sau. Phân số nào to nhất?

*

Câu 12: (0,5 điểm): so sánh

*
*

Câu 13: (0,5 điểm): tìm x biết

*

Câu 14: (0,5 điểm): ví như tung đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt N thì tỷ lệ thực nghiệm xuất hiện thêm mặt N bởi bao nhiều?

Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

A

C

C

C

B

D

B

C

A

D

A

B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

CâuNội dungĐiểm

1

Hai phân số được hotline là đều bằng nhau nếu bọn chúng cùng màn biểu diễn một giá trị.

0,25

2

Để đối chiếu hai phân số không thuộc mẫu, ta quy đồng chủng loại hai phân số đó (về thuộc một mẫu dương) rồi so sánh những tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

0,25

3

Sau lúc thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phân tích và xử lí những dữ liệu đó nhằm tìm ra thông tin hữu ích cùng rút ra kết luận.

0,25

4

Có một và có một đường thẳng đi qua hai điểm A cùng B

0,25

5

AC = AB - CB = 8 - 3 = 5 cm

0,5

6

ON = OM + MN = 3 + 2 = 5 cm

0,5

7

AM = AB - BM = 5 - 2 = 3 cm

1

8

*

0,5

9

Do 3 . 7 = (-7) . (-3) nên

*

0,5

10

Ta bao gồm ƯCLN(14, 21) = 7.

Do kia

*

0,25

0,25

11

Phân số lớn nhất là phân số

*

1

12

*

0,25

Do -5


Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

cấp độ Chủ đề Mức 1Nhận biếtMức 2Thông hiểuMức 3 Vận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia phân số

Vận dụng những phép tính về phân số nhằm tìm x

Vận dụng tính cực hiếm biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm, số đối của một vài thập phân

Thực hiện những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Vận dụng các phép tính về số thập phân nhằm tìm x, tính tỉ số xác suất của một trong những cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Số đông hình hình học tập cơ bản (Điểm, mặt đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

Nhận biết quan hệ nam nữ điểm thuộc con đường thẳng, đường thẳng trải qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng. Vẽ hình với Tính độ lâu năm đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án vấn đáp đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong bí quyết viết sau đây, phương pháp viết nào mang lại ta phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào tiếp sau đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*


Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn lựa cách so sánh đúng?

A.

*
C.
*
D.
*

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong những số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75B. -75C. -7,5D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân?

A. 1,3B. 3,3C. -3,2D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12B. 1,2C. -12D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn cho hàng phần chục?

A. 3,3B. 3,1C. 3,2D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) giá trị của tổng

*
?

A.

*
B.
*
C. -1D.
*

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) kết quả phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. - 3D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) tác dụng phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính

*
của 20?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) tác dụng của phép tính 7,5:2,5?

A. 2B. 4C. -3D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) tác dụng của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5B. 2,5C. 5,2D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A ko thuộc con đường thẳng d được kí hiệu?

A. D ∈ AB. A ∈ d C. A ∉ d D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có bao nhiêu đường thẳng trải qua hai điểm rõ ràng A với B?

A. 1B. 2C. 3D. Vô số mặt đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) đến hình vẽ: bao gồm bao nhiêu tia trong hình vẽ vẫn cho?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) đến hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai tuyến phố thẳng AB cùng AC


A. Giảm nhauB. Song song với nhauC. Trùng nhauD. Bao gồm hai điểm chungCâu đôi mươi (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) đến điểm B nằm trong lòng hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cmB. 11cmC. 4cmD. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện tại phép tính một cách hợp lí

a)

*

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b)

*

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, gồm 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao thể thao. Tính tỉ số xác suất số học sinh tham gia Đại hội thể thao thể thao.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Rước điểm C nằm giữa hai điểm A với B thế nào cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính cực hiếm của biểu thức:

*

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan (7,5 điểm)


Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a)

*
(0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = <6,3 + (-6,3)> + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:


a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)


b)

*

*

*

*
(0,5đ)


Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học viên tham gia Đại hội thể dục thể thao thể thao:

*
(1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

*

*

*
(1đ)

Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: tác dụng của phép trừ

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: nên lựa chọn từ hoặc nhiều từ tương thích thay vào chỗ ....để dứt câu sau: Hình chế tạo ra thành bởi vì điểm A và một trong những phần đường trực tiếp bị chia ra vị A được gọi là một....

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong bố điểm trực tiếp hàng, tất cả bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Có vô số điểm.

B. Có không ít hơn hai điểm.

C. Có không quá hai điểm.

D. Có duy tốt nhất một điểm.

Câu 4: tác dụng của phép nhân

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: sau khi rút gọn buổi tối giản phân số

*
ta được phân số

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: vào từ STUDENT tất cả bao nhiêu vần âm có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

Xem thêm: Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Của Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Giá Trị Nhân Đạo Của Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ

D. 6.

Câu 7: Số đối của

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: những chữ loại in hoa vào từ TOAN, chữ nào dưới đây có trung khu đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) triển khai phép tính sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 10: (1,5 điểm) tìm x biết

*

*

*

Câu 11: (1,5 điểm) bà mẹ cho Hà một vài tiền đi mua vật dụng học tập . Sau thời điểm mua hết 24 ngàn tiền vở, 36 ngàn tiền sách, Hà còn sót lại

*
số tiền. Vậy bà mẹ đã mang đến Hà số tiền là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính cực hiếm của biểu thức

*

Câu 13: (1,0 điểm) công ty An tất cả một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều rộng là 4m , chiều dài6 m. An nên đắp bờ bao bọc ruộng. Hỏi An đề xuất đắp bao nhiêu mét bờ?


Câu 14: (1,0 điểm)

a) đến hình vẽ bên. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

b) từ 4 hình tam giác vuông đều nhau (hình minh họa phía dưới) ta hoàn toàn có thể ghép thành bao nhiêu hình bao gồm trục đối xứng?