Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 mang tới 5 đề thi, có đáp án, khuyên bảo chấm với bảng ma trận 3 mức độ kèm theo. Giúp thầy cô tham khảo, để ra đề thi giữa học kì 1 mang lại học sinh của mình theo lịch trình mới.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa kì 1 lớp 6

Bộ đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 này, bao gồm 3 đề thi sách Cánh diều, 1 đề thi Chân trời trí tuệ sáng tạo và 1 đề thi Kết nối học thức với cuộc sống. Qua đó, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án dễ ợt hơn.


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập phù hợp A các số tự nhiên to hơn 5 và nhỏ hơn 10

A. A = 6, 7, 8, 9

B. A = 5, 6, 7, 8, 9

C. A = 6, 7, 8, 9, 10

D. A = 6, 7, 8

Câu 2. Viết tập hợp sau A = {x ∈ N | 9

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các xác minh sau:

A. Một trong những chia hết mang đến 9 thì luôn chia hết mang đến 3


B. Ví như hai số chia hết đến 3 thì tổng của nhị số đó phân chia hết mang lại 9

C. Hồ hết số chẵn thì luôn chia hết đến 5

D. Số phân tách hết cho 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không tồn tại tính hóa học nào sau đây?

A. Nhị cạnh đối tuy nhiên song cùng với nhau

B. Hai cạnh đối bằng nhau

C. Tứ cạnh bởi nhau

D. Nhì đường chéo chính bằng nhau

Câu 8: diện tích hình thoi bao gồm độ dài hai đường chéo cánh lần lượt bằng 10cm cùng 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A bao gồm 54 học sinh, lớp 6B bao gồm 42 học viên và lớp 6C tất cả 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp xếp thành những hàng dọc hệt nhau để diễu hành mà không có lớp như thế nào có fan lẻ hàng.

a. Tính số sản phẩm dọc nhiều nhất rất có thể xếp được

b. Lúc ấy mỗi hàng bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4: Viết

*
dưới dạng lũy quá với cơ số 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022


I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánAAABBACA

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> = 12 : 400 : <500 – (125 + 175)>

= 12 : 400 : <500 – 300> = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = 20 – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: đến tập đúng theo

*
. Chọn xác định đúng.

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Tập phù hợp

*
tất cả số thành phần là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa phân chia hết đến 3 vừa phân tách hết đến 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy quá với số mũ thoải mái và tự nhiên có đặc thù nào sau đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Cặp số chia hết mang đến 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các xác minh sau:


A. Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết mang lại 3

B. Ví như hai số chia hết đến 3 thì tổng của hai số đó phân tách hết mang đến 9

C. Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5

D. Số phân chia hết đến 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. đúng theo số

B. Không phải số nguyên tố

C. Số nguyên tố

D. Không hẳn hợp số

Câu 8: các cặp số nào sau đây nguyên tố thuộc nhau?

A. 3 với 11

B. 4 và 6

C. 2 cùng 6

D. 9 với 12

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1: triển khai các phép tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Tìm x biết:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*
cùng x phệ nhất

Câu 3: một đội y tế tất cả 280 nam, 220 phái nữ dự định phân thành các nhóm làm thế nào cho số nam cùng số nữ ở mỗi nhóm rất nhiều nhau, biết số đội chia được nhiều hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi có thể chia nhóm thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam, từng nào nữ?

Câu 4: Cho

*
. Chứng minh rằng A phân tách hết cho 13

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A2. C3. C4. D
5. B6. A7. C8. A

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

*

Câu 2:

a.

*

*

Vậy x = 28

b.

*

*


Vậy x = 5

c.

*

*

Vậy x = 11

d. Ta có:

*

Ta lại có:

*

Do x lớn số 1 => x = 5

Câu 3:

Gọi số nhóm phải chia là x (x > 1)

Ta có: Đội y tế tất cả 280 nam, 220 cô gái dự định phân thành các nhóm thế nào cho số nam cùng số cô gái ở từng nhóm rất nhiều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) 1; 2; 4; 5; 10; 20

Do số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm

x∈ 2; 4; 5

Ta bao gồm bảng sau:

Số nhómSố người thiếu phụ trong nhómSố phái mạnh trong nhóm
2110140
45570
54456

Câu 4

*

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

cung cấp độ Chủ đề Mức 1(Nhận biết)Mức 2Thông hiểuMức 3Vận dụng Cộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Tập hợp các số tự nhiên.

C1,4: Biết có mang về tập hợp, thành phần của tập hợp.

C2,3: chỉ ra rằng cặp số thoải mái và tự nhiên liền trước cùng liền sau, giá trị của chữ số trong một số trong những tự nhiên

C(9,10,11): Cộng, trừ, nhân, phân tách số từ nhiên.

C21a,b: triển khai được cùng trừ nhân phân chia STN

C21c: áp dụng linh hoạt các phép tính trong N.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(C1, 2, 3, 4)

1

10%

3 (C9, 10, 11)

0,75

7,5%

2/3 C21

1

10%

1/3 C21

1

10%

8

3,75

37,5%

Thành tố NL

C1, 2, 3, 4 - TD

C9, 10, 11 - GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. đặc thù chia không còn trong tập hòa hợp số từ bỏ nhiên

C5,6: hiểu rằng t/c phân tách hết của 1 tổng

C7: Biết được đà nào là số nguyên tố.

C8: Biết quan niệm ƯCLN

C12. Hiểu phương pháp phân tích một vài ra quá số nguyên tố

C13. Phát âm t/c phân chia hết của một tổng

C14. Gọi quy tắc search BCNN

C22: Áp dụng quy tắc kiếm tìm ƯCLN vào giải vấn đề thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(5, 6, 7, 8)

1

10%

3 (12, 13, 14)

0,75

7,5%

1 (C22)

1,5

15%

1(C24)

0,5

5%

9

3,75

37,5%

Thành tố NL

TD

C12,13:GQVĐ

C14 TD

TD-GQVĐ

TD-GQVĐ

3. Một số hình phẳng trong thực tiễn.

C15. Biết được số đo góc vào tam giác cân.

C16. Nhận thấy được nguyên tố trong hình vuông.

C17,18: Biết bí quyết tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích s hình bình hành

C19,20: cụ được phương pháp tính diện tích s hình thang cùng chu vi hình bình hành

C23: Áp dụng công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật nhằm giải câu hỏi thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (15,16, 17, 18)

1

10%

2(C19, 20)

0,5

5%

1(C23)

1

10%

7

2,5

25%

Thành tố NL

C15, 16: TD

C17, 18: TD, MHH

C19: GQVĐ

C20: MHH-GQVĐ

MHH-GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

9 + 2/3

4

40%

1+1/3

2,5

25%

1

0,5

5%

24

10

100%


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I: Trắc nghiệm khách quan liêu (4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em mang đến là đúng nhất.

Câu 1: Tập thích hợp P các số từ bỏ nhiên lớn hơn 6 rất có thể viết là.


Câu 2: Chữ số 5 trong số 2358 có mức giá trị là.

A. 5000B. 500 C. 50 D. 5

Câu 3: chỉ ra cặp số thoải mái và tự nhiên liền trước với liền sau của số 99.

A. (97; 98) B. (98; 100) C. (100; 101) D. (97; 101)

Câu 4: Cho tập A= 2; 3; 4; 5. Phần tử nào dưới đây thuộc tập A.

A. 1 B. 3 C. 7 D. 8

Câu 5: Tổng 15 + 30 phân chia hết đến số làm sao sau đây:

A. 2 cùng 3B. 2 cùng 5C. 3 và 5D. 2; 3 và 5

Câu 6: cho 18 ⁝ x cùng 7 ≤ x B. 3 C. 6 D. 9

Câu 7: Trong các số tự nhiên sau số như thế nào là số nguyên tố

A. 16B. 27C. 2D. 35

Câu 8: ƯCLN (3, 4) là:

A. 1 B. 3 C. 4 D. 12

Câu 9: công dụng phép tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11B. 12C. 8 D. 10

Câu 10: Kết trái phép tính 18: 32 . 2 là:

A. 18 B. 4 C. 1 D. 12

Câu 11: Kết trái phép tính 24 . 2 là:

A. 24 B. 23 C. 26 D. 25

Câu 12: Số 75 được so với ra vượt số nhân tố là:

A. 2 . 3 . 5 B. 3 . 5 . 7 C. 3 . 52 D. 32 . 5

Câu 13: cho x ∈ 5, 16, 25, 135 sao cho tổng 20 + 35 + x không phân chia hết mang lại 5. Thì x là:

A. 5 B. 16C. 25D. 135

Câu 14: BCNN của 2.33 với 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5 B. 2 . 3 . 5C. 3. 33D. 33

Câu 15: Trong tam giác các mỗi góc tất cả số đo bằng:

A. 600 B. 450 C. 900D. 300

Câu 16: Trong hình vuông có:

A. Hai cạnh đối đều nhau B. Nhì đường chéo cánh bằng nhauC. Tư cạnh đều nhau D. Nhị đường chéo cánh vuông góc

Câu 17:


Cho H.1. Cách làm tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a B. C =

*
(a + b)C. C =
*
ab D. 2(a + b)Cho H.2. Phương pháp tính diện tích s của hình bình hành là:

A. S = ab B. S =

*
ahC. S =
*
bh D. S = ah
II. Từ bỏ luận

Câu 21: Thực hiện nay phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230

b) 49. 55 + 45.49

c)

*

Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp thành 4; 5; 8 đông đảo vừa đầy đủ hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? biết rằng số HS nhỏ hơn 45.

Xem thêm: Tổng Hợp Thành Ngữ, Tục Ngữ Lớp 4 2022, Tổng Hợp Thành Ngữ, Tục Ngữ, Ca Dao Theo Chủ Đề

Câu 23: Mảnh vườn cửa hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 8m và mặc tích bằng 120m2. Tính chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó?

Câu 24: Tìm toàn bộ các số tự nhiên n chấp thuận 5n + 14 phân chia hết cho n + 2?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. Trắc nghiệm: trường đoản cú câu 1 đến câu 20. Từng câu đúng 0,25 điểm


Câu12345678910
ĐADCBBCDCAAA
Câu11121314151617181920
ĐADCBAACDCAC

II. Trường đoản cú luận

CâuĐiểm

21

Thực hiện tại phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800

0,5

b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900

0,5

c)

*

*

*

1

22

Gọi số HS của lớp 6A là x (0(4;5;8)

0,5

BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 5n+14=5n+10+4 ⁝ n+2 khi 4 phân chia hết mang đến n+2 cho nên n+2 nằm trong Ư(4) =1,2,4

Giải từng trường hợp ta được: n= 0;2

0,5

.....